Hoppa till innehåll

I Svensk Handels rapport Läget i handeln 2023 ägnas ett kapitel åt Generation Z, framtidens konsumenter som är födda mellan 1997 och 2012. På global nivå kommer de år 2030 att utgöra 40 procent av alla individer i arbetsför ålder och vara den största konsumentgruppen. I Sverige motsvarar det en femtedel av befolkningen och en tredjedel av alla i arbetsför ålder.

gen-z-telefoner.jpg

Generation Z är redan en tongivande, och framöver även en köpstark, kundgrupp som kräver inflytande i handeln. För att vara en relevant och attraktiv handlare år 2030 är det viktigt att redan idag ställa om för att möta denna generations förväntningar och beteenden.  

Tio nycklar för att möta Generation Z i handeln

 • Generation Z är en nyckelgrupp för handeln – 2030 kommer Generation Z att utgöra 32 procent av den arbetsföra befolkningen i Sverige. Generationen kommer därför att vara en köpstark kundgrupp med stor makt i handeln och det är viktigt för detaljisterna att förstå och möta denna typ av konsument.  

 • Sömlös interaktion är en hygienfaktor 2030 – samspelet mellan det fysiska och digitala måste vara lika självklart för detaljisten som det är för Generation Z. Koncept som obemannade butiker, hybridlösningar eller upplevelser mellan det digitala och fysiska kommer att bli allt viktigare. 

 • Att lägga sig platt i värderingsfrågor medför en stor risk – att inte ta ställning med rädsla för att trampa i klaveret medför en risk då ett företags värderingar även är en viktig del i varför konsumenter väljer att handla från ett varumärke. För detaljister som vill fortsätta vara relevanta för Generation Z, men även för kommande generationer, är det viktigt att förstå sin målgrupp och se över vilka värderingar som är viktiga för just dem. Det är dock viktigt att leva som man lär, greenwashing är värre än att inte göra någonting alls.  

 • Hållbarhet är en hygienfaktor för att vara relevant för Generation Z – när Generation Z blir en mer köpstark konsumentgrupp kommer de i högre utsträckning att kunna handla i linje med sina värderingar.  

 • Kunderna är inte bara kunder i handeln 2030 – de är en del av varumärket och agerar representanter i officiella så väl som inofficiella sammanhang. 

 • En ömsesidig relation med konsumenterna krävs – att genom communities skapa ett ömsesidigt utbyte är viktigt för att lära känna konsumenterna och möjliggör för detaljisten att utvecklas i symbios med dem.  

 • Möjliggör för konsumenter att dela med sig av sina upplevelser – konsumenterna vill interagera med varandra och inspireras av andra konsumenters upplevelser. Det är viktigt att möjliggöra för User Generated Content både i externa och interna kanaler.  

 • Den fysiska butiken som marknadsföringskanal – den fysiska butiken kommer att vara fortsatt viktig 2030, men kommer att anta en annan form där butikens fokus är att bygga varumärke och relation med konsumenten.

 • Inkludering är inkluderat i handeln – inkludering blir viktigare när konsumentgruppen blir mer heterogen och värderingsstyrd. Detaljister behöver jobba med att skapa en välkomnande och accepterande miljö för alla kunder.  

 • Tänk globalt när de geografiska barriärerna suddas ut – internationella influenser präglar Generation Z och det blir viktigare för detaljisterna att förstå och bevaka internationella trender och konkurrenter när e-handeln över landsgränserna ökar och detaljisterna utsätts för global konkurrens.

Fakta om Generation Z

 • Generation Z är födda mellan 1997 och 2012 

 • Kommer att utgöra 19 procent av Sveriges befolkning år 2030.. 

 • ..och 32 procent av befolkningen i arbetsför ålder år 2030 

 • Digital natives, ställer höga krav och är värderingsdrivna 

Ladda ner rapporten Läget i handeln 2023 här och läs mer om Generation Z på sid 32-51

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.