Hoppa till innehåll

Risk för färre arbetstillfällen när handeln möter vikande konjunktur

Den pågående konjunkturavmattningen, med hög inflation och utbudsproblem, kommer att slå mot den svenska handeln under 2022 och 2023, vilket riskerar att påverka antalet arbetstillfällen som erbjuds. Särskilt unga bedöms påverkas. Det framgår i Svensk Handels nya rapport ”Läget i handeln”.

Efter mer än två år av pandemi och tillhörande restriktioner var det många krisdrabbade handlare som såg fram mot ljusare tider. Men pandemins efterdyningar och det efterföljande kriget i Ukraina slår nu hårt mot en redan prövad bransch. Hög inflation och högre räntor kommer leda till att konsumenter håller hårdare i plånboken, och hushållen kommer i högre utsträckning att prioritera annan konsumtion än inom handeln framöver. Det gör att även de handlare som upplevde högkonjunktur under pandemin nu ser en vikande efterfrågan.

- Hittills har 2022 varit ett dystert år såväl på den globala arenan som inom den svenska handeln. Pandemirelaterade effekter, inflationen och det förskräckliga kriget i Ukraina får konsekvenser för handeln, vilket medför konsekvenser på samhället i stort, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel och fortsätter:

Inom handeln arbetar över en halv miljon människor och var femte person mellan 16–24 anställs inom handeln. När vi nu går tuffare tider till mötes är vi självklart oroliga för att benägenheten att anställa bland våra medlemsföretag kommer att minska.

Handelns största delbranscher möter utmaningar fram till 2030

I rapporten analyseras också sällanköpsvaruhandels största delbranscher i ett mer långsiktigt perspektiv fram till 2030. Det görs utifrån två scenarier, där det som varierar är e-handelns tillväxttakt. Kläd-och skohandeln väntas i närtid ta revansch från de tuffa pandemiåren men möta utmaningar även i ett längre perspektiv kopplade till bland annat ökad e-handel och internationell konkurrens. Bygg-, järn- och färghandeln samt möbel- och heminredningshandeln har goda förutsättningar att växa, givet en fortsatt hög efterfrågan på nya bostäder.

- Handeln har stor bredd och de olika delbranscherna möter utmaningar av varierande natur. Rapporten visar att e-handeln kommer att fortsätta att växa. Det är viktigt att handeln, som den alltid gör, anpassar sig efter konsumenternas önskemål, men det är också viktigt att politiken tar hänsyn till den globala konkurrensen och ger svenska företag goda möjligheter att konkurrera, säger Sofia Larsen.

Försäljningen av tjänster inom handeln kommer att bli viktigare

I rapporten görs även en bredare analys av handelns olika tjänsteerbjudanden, kopplade till varuförsäljningen. Drygt åtta av tio konsumenter använde en tjänst inom handeln någon gång under 2021. Vid det senaste köpet var det en av tio som använde en tjänst som handeln tillhandahöll. För många tjänster är det också en hög andel av konsumenterna som uppger att de har betalat för tjänsten. Den ökade globaliseringen och den växande e-handeln pressar handelns lönsamhet vilket gör det än viktigare för handelsföretag att erbjuda försäljning av tjänster, exempelvis reparationer av varor och montering av möbler, som båda kräver en lokal närvaro och därmed inte är fullt lika konkurrensutsatt.

- Det finns ett strategiskt värde för handelsföretag i att bli mer aktiva på tjänstemarknaden som ju är lokal, i anslutning till kundens varuanvändning. 83 procent av konsumenterna använde en tjänst vid köp av vara någon gång under 2021 och vi tror att denna marknad har förutsättningar att växa. På sikt kan detta innebära både fler jobb och ökad omsättning inom handeln, säger Sofia Larsen.

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
e-handel-dator-kort.jpg

Låga köpesummor tyngde e-handeln i april

PressmeddelandeE-handelsindikatorn för april skattar e-handelns omsättning till 12,5 miljarder kronor. En minskning med 3 procent jämfört med april 2023.
nya-styrelsen-webb.jpg

Fyra nya namn i Svensk Handels styrelse

PressmeddelandeVid Svensk Handels årsstämma idag valdes Rickard Lyko, Simone Margulies, Emma Pålsson, samt Göran Westerberg som nya ledamöter i styrelsen.
familj-kunder-i-kladbutik.jpg

Kyligt väder och litet konsumtionsutrymme slog hårt mot modehandeln i april

PressmeddelandeSåväl kläd- som skohandeln hade en tuff månad. Detta visar Svensk Handels Stilindex för april månad.
sh-bakgrund-1.jpg

Tondövt att hasta fram beslut om miljözon

PressmeddelandeInförandet av miljözon klass 3 i Stockholm sker utan att nödvändig infrastruktur finns på plats och utan tillräcklig tid för omställning.
butiksgrind-tilltrade.png

Tre av fyra tillträdesförbud till butik överträddes 2023

PressmeddelandeLagen om tillträdesförbud till butik ger inte handlarna det skydd som utlovats. Domstolarna gör fortsatt helt olika tolkningar av lagen.
folk-gagata.jpg

Avvaktande framtidsförväntningar inom handeln

PressmeddelandeEfter en inledning av året där optimismen bland handlarna steg förhållandevis kraftigt, är tongångarna nu betydligt mer avvaktande.
pre-loved-rack.png

Second hand omsatte 4,8 miljarder under årets första kvartal

PressmeddelandeOmsättningen för begagnat för årets första kvartal blev 4,8 miljarder kronor.
ehi-maj-per-16x9.jpg

Positiva siffror för e-handeln efter nio kvartal med negativ tillväxt

PressmeddelandeE-handelsindikatorn för mars månad skattar e-handelns omsättning till 12,1 miljarder kronor. En ökning med 1 procent jämfört med 2023.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.