Organisation

Svensk Handel har drygt 100 medarbetare på sju kontor runtom i landet, samt ett i Bryssel. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Sofia Larsen är sedan 1 maj 2022 Svensk Handels vd. 

Organisationen består av fyra avdelningar: Arbetsrätt och förhandling, Affärsutveckling och verksamhetsstöd, Näringspolitik och opinionsbildning samt Ekonomiska sekretariatet.

Verksamheten bedrivs i Föreningen Svensk Handel och dess helägda servicebolag Svensk Handel AB med tillhörande dotterbolag.

Svensk Handel är medlem i Svenskt Näringsliv.