Organisation

Svensk Handel har cirka 100 medarbetare på sju kontor runtom i landet samt ett kontor i Bryssel. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Svensk Handels vd från 1 maj 2022 är Sofia Larsen. Under perioden 1 februari till 30 april är förhandlingschef Ola Axelsson tillförordnad vd.

Organisationen består av sju avdelningar: Arbetsrätt och Förhandling, Ekonomi - IT och förvaltning, HR, Kommunikation, Marknad, Ekonomiska sekretariatet och Näringspolitik.

Verksamheten bedrivs i Föreningen Svensk Handel och dess helägda servicebolag Svensk Handel AB med tillhörande dotterbolag.

Svensk Handel är medlem i Svenskt Näringsliv.