Hoppa till innehåll

Svensk Handel har referens- och arbetsgrupper som jobbar med olika sakfrågor. Du kan läsa mer under respektive grupp. Om du har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta den som är gruppansvarig.

7f6a8fefdd78492fba1c5a48e15fef7b.jpg

Ett nätverk med hållbarhets- och leveranskedjeansvariga på Svensk Handels större medlemsföretag

Syfte: Att informera om diskussionen om lagstiftning som förs rörande företags ansvar när man gör affärer i tredje land, samt utveckla en gemensam position inom den svenska handeln.

KontaktpersonMagnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på Svensk Handel

En arbetsgrupp bestående av sakkunniga inom GDPR och Privacy-området på större medlemsföretag i Svensk Handel samt experter från Svensk Handel Juridik.

Syfte: Att informera om den senaste praxisen och vägledningen inom dataskyddsfrågor, samt diskutera privacyfrågor med tolkningsutrymme. Gruppen tar också fram gemensamma vägledningar och tolkningsguider för Svensk Handels medlemsföretag vid implementering av nya tjänster som innebär personuppgiftsbehandlingar.

Kontaktperson:  Anna Svärd, näringspolitisk expert på Svensk Handel

Ett nätverk med hållbarhets- och leveranskedjeansvariga på Svensk Handels större medlemsföretag.

Syfte: Att öka kunskapen inom handeln kring hur transparens och spårbarhet igenom hela leveranskedjan kan bidra till en hållbar handel. Att säkerställa att beslutsfattares ambitioner att styra mot ökade krav på information kring produkter och dess leveranskedja inte motverkar handeln hållbarhetsarbete och konkurrenskraft.

KontaktpersonMagnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

En arbetsgrupp för Säkerhetschefer/riskansvariga från dagligvaruhandelns fem största medlemsföretag.

Syfte: Att diskutera säkerhetsfrågor och driva säkerhetsprojekt med betydelse för dagligvaruhandeln.
KontaktpersonNina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel

Ett nätverk för etableringschefer och etablerare från Svensk Handels medlemmar samt andra kunder till Svensk Handel Juridik.

Syfte: Att diskutera och driva avtals- och hyresfrågor.
KontaktpersonLina Sabadello Svensk Handel Juridik som är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel. 

Svensk Handel samverkar här med HSG (Handelns Säkerhetsgrupp).

Syfte: Att diskutera för handeln angelägna säkerhetsrelaterade frågor och utmaningar.
Kontaktperson: Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

En referensgrupp för HR-chefer på Svensk Handels större medlemsföretag.

Syfte: Att brett diskutera övergripande HR frågor och möjliggöra kontakter mellan deltagarna samt få input i arbetsgivarfrågor.

KontaktpersonAnna Jarnemyr, assistent till avdelnings- och förhandlingschefen på Svensk Handel.

Ett nätverk för HR-medarbetare från medelstora och större medlemsföretag i regionen.

Syfte: Att informera om aktuella ämnen relaterade till arbetsrätt samt erbjuda en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte för HR-medarbetare i Örebro med omnejd.

KontaktpersonAnna Lönnberg, Arbetsrättsexpert/Förhandlare på Svensk Handel

En branschförening som består av aktörer inom partihandeln med livsmedel och samordnas av Svensk Handel.

Syfte: Att öka kunskapen om den svenska grossisthandeln med livsmedel gentemot såväl beslutsfattare och myndigheter, samt bedriva opinion. Att samverka kring branschgemensamma frågor i syfte att utveckla handelns hållbarhetsarbete och konkurrenskraft.

KontaktpersonMagnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på Svensk Handel

Ett nätverk främst för bolagsjurister på medlemsföretag i Svensk Handel.

Syfte: Att informera och diskutera aktuella juridiska frågor framför allt inom det digitala området, civilrätt och marknadsrätt samt att erbjuda ett nätverk för bolagsjurister på Svensk Handels medlemsföretag.
Kontaktperson:  Anna Svärd, näringspolitisk expert på Svensk Handel

Ett nätverk för personer i Svensk Handels större medlemsföretag som arbetar strategiskt med arbetsmiljöfrågor ex HR-chefer, HR specialister och Förhandlingschefer.

Syfte: Att ge möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte på arbetsmiljöområdet.
KontaktpersonerKatrin Dagergren, arbetsmiljöexpert på Arbetsrätt och förhandling på Svensk Handel och Astrid Hoem, arbetsmiljöexpert på Arbetsrätt och förhandling på Svensk Handel.  

Ett nätverk för Svensk Handels större medlemsföretag med fokus på sällanköpsvaruhandeln.

Syfte: Att vara ett bollplank för Svensk Handel i arbetet kring frågor kopplat till produktsäkerhet samt att erbjuda ett forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretag, erbjuda en plattform för informationsutbyte kring ny och gällande produktlagstiftning samt ha dialog med relevanta myndigheter

En referensgrupp bestående av företrädare från Kronofogden, Skatteverket, EBM, Polisen, Bolagsverket, Konsumentverket och Svensk Handel.

Syfte: Att dela information om nya bedrägliga fakturautskick, aktiva gärningspersoner, nya företag att se upp för etc. samt att dela aktuell problembild med varandra.

KontaktpersonNina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

En referensgrupp bestående av företrädare från olika myndigheter och företag för informationsutbyte rörande identitetsrelaterad brottslighet.

Syfte: Att samverka kring Identitetsrelaterade bedrägeribrott. Informationsutbyte rörande aktuell problembild.

KontaktpersonNina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

Syfte: Att dela information om nya aktörer, nya företag, nya tillvägagångsätt att se upp för etc, samt att dela aktuell problembild med varandra.

KontaktpersonNina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

En referensgrupp för säkerhetschefer/ansvariga för främst kedjor men även fristående butiker som aktivt använder Svensk Handels Säkerhetscenter.

Syfte: Samverka kring utvecklingen av appen Säkerhetscenter.
KontaktpersonJonny Forsberg, säkerhetsexpert på Svensk Handel.

En referensgrupp för personer som arbetar med betalfrågor på Svensk Handels medlemsföretag.

Syfte: Att informera, diskutera, driva och säkerställa att handeln har kostnadseffektiva, tillgängliga, stabila och säkra betallösningar.
KontaktpersonBengt Nilervall, näringspolitisk expert betalfrågor på Svensk Handel.

Ett branschkansli som företräder sko-, mode- och textilbranschen bland Svensk Handels medlemsföretag. Svensk Handel Stil ger också ut Stilindex varje månad.

Syfte: Att driva frågor för branschen genom påverkan, information och samverkan.

Kontaktperson: Agnes Åberg, Swedish Fashion Council

En referensgrupp bestående av hållbarhetsansvariga på Svensk Handels medlemsföretag.

Syfte: Kunskapsbyggande och ställningstagande kring producentansvar för textil samt möjlighet att föra dialog med andra intressenter relaterade till den textila värdekedjan.
KontaktpersonMagnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på Svensk Handel. 

Ett nätverk för HR-chefer på Svensk Handels större medlemsföretag i regionen.

Syfte: Att ge en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom lag-, avtals- och näringslivsfrågor för personal- och HR chefer på de största medlemsföretagen inom Region Väst.

KontaktpersonDennis Lager, regionchef Arbetsrätt och förhandling.

Ett nätverk för HR-specialister från medelstora och större medlemsföretag i regionen.

Syfte: Att informera om aktuella ämnen relaterade till arbetsrätt samt erbjuda en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte för HR-chefer i Region Syd.

KontaktpersonRikard Bunnvik, regionchef Arbetsrätt och förhandling.

Ett nätverk för HR-specialister från medelstora och större medlemsföretag i regionen.

Syfte: Att informera om aktuella ämnen relaterade till arbetsrätt samt erbjuda en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte för HR-chefer i Region Syd.

KontaktpersonRikard Bunnvik, regionchef Arbetsrätt och förhandling.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.