Hoppa till innehåll

Föreningen Svensk Handel

Föreningen Svensk Handel är en medlemsdriven organisation och dess stadgar är styrande för verksamheten. Målgruppen är företag inom parti- och detaljhandel. Föreningen Svensk Handel verkar för nationellt och internationellt utbyte under devisen – en värld med frihandel utan handelshinder.

Svensk Handel har drygt 9 000 medlemsföretag med sammanlagt 22 000 arbetsplatser, där 250 000 människor är verksamma inom parti- och detaljhandel, fysisk såväl som digital. Vi är den svenska handelns arbetsgivarpart som tecknar kollektivavtal med fackförbunden. Föreningen Svensk Handel är Svenskt Näringslivs största medlemsorganisation.

Verksamhet och stadgar

Förening Svensk Handel högsta beslutande organ är stämman som samlas årligen för att bland annat besluta om verksamhetens inriktning samt tillse föreningens stadgedrivna verksamhet. På stämman utses en styrelse vars uppgift är att säkerställa föreningens åtagande, samt besluta om inriktning på de uppdragsavtal vilka tecknas med syfte att erbjuda serviceabonnemang för föreningens medlemsföretag. Rådgivning, förhandling och påverkansarbete sker utifrån det enskilda medlemsföretagets och dess bransch efterfrågan.

Sådant uppdragsavtal kan tecknas med bolag som är fristående, helägda eller delägda näringsdrivna verksamheter. Som medlem i föreningen förbinder man sig att teckna serviceabonnemang i enlighet med föreningsstämmans beslut. Föreningen kan också teckna avtal med andra intresseföreningar för samverkan i för föreningen angelägna frågor, samt verka för att dessa medges att representera föreningens åsikter i myndighetskontakter och opinionsbildning.

Föreningens mål är att stärka handeln och öka medlemsföretagens lönsamhet. Läs mer i Svensk Handels stadgar.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.