Carl Casons utbildningsstipendium 2021

Stipendiet ger unga talanger, entreprenörer och studenter möjlighet att fortsätta eller utveckla sin karriär inom mode, design och textil.

Obs! Förlängd ansökningstid från 31 oktober till 5 november 2021.

Stipendier på mellan 5 000 och 20 000 kronor delas årligen ut till en eller flera stipendiater, beroende på vilka ansökningar som kommer in och hur fonden utvecklats.

Stipendium delas endast ut till privatpersoner och ges ofta som bidrag till utbildning med inriktning på handel och textil. Utbildningen kan vara i Sverige eller utomlands eller i form av utlandspraktik i samband med utbildningen.

Som sökande ses gärna yngre personer som är verksamma i modedetaljhandeln, eller som utbildar sig för en karriär i branschen. På senare år har stipendier även delats ut som bidrag till satsningar på nya företag med fokus på hållbarhet.

Vill du söka? Använd dig av formuläret nedan och gör så här:

Du ska bifoga två dokument;

  1. Ett personligt brev.
  2. En meritförteckning.

Dokumenten ska vara i pdf-format och måste vara sparade med ditt namn
Exempel på hur filnamnet ska se ut: "erik eriksson brev.pdf" respektive "erik eriksson merit.pdf".

  • I det personliga brevet berättar du vad du vill använda stipendiet till. Söker du för studier eller praktik behöver vi veta syftet med studierna/praktiken samt vilken utbildning, praktikplats och skola det gäller. Gör gärna en uppskattning av kostnaderna.
  • Glöm inte kontaktuppgifter med telefonnummer, postadress och e-postadress.
  • Din meritförteckning ska innehålla uppgifter om dig själv, födelseår, tidigare utbildning, eventuellt arbete i modeföretag eller annan relevant praktik och nuvarande sysselsättning.
  • Skicka gärna med betyg, intyg och annat som du tror kan vara av värde för bedömning av din ansökan, men det är inget krav.

Ansökan måste skickas in senast den 5 november 2021.

Stipendiaterna utses av fondens styrelse i december 2021 och ambitionen är att alla ska ha fått besked och stipendierna ska vara utbetalda till mottagarna före årsskiftet.

Har du frågor, kontakta:

Maria Sandow på telefon 070-794 8718 eller mejl: maria.sandow@svenskhandel.se 
Jessica Korondy-Ring på telefon 0730-72 16 42 eller mejl:  jessica.korondy-ring@svenskhandel.se.

När du skickar in din förfrågan till oss kommer vi behandla dina personuppgifter.
› Läs mer om detta i vår integritetspolicy