Carl Casons utbildningsstipendium 2021

För dig som satsar på en karriär i modebranschen.

Stipendier på mellan 5 000 och 20 000 kronor delas årligen ut till en eller flera stipendiater, beroende på vilka ansökningar som kommer in och hur fonden utvecklats. Stipendierna kan bara delas ut till privatpersoner och ges ofta som bidrag till utbildning med inriktning på handel och textil i Sverige eller utomlands, eller för utlandspraktik i samband med utbildningen. Som sökande ses helst yngre personer, verksamma i modedetaljhandeln eller som utbildar sig för att satsa på en karriär i branschen. På senare år har stipendier även delats ut som bidrag till satsningar på nya företag med fokus på hållbarhet.

Vill du söka? Använd dig av formuläret nedan och gör så här:

Du ska bifoga två dokument;

  1. Ett personligt brev.
  2. En meritförteckning.

Dokumenten ska vara i pdf-format och måste vara sparade med ditt namn
Exempel på hur filnamnet ska se ut: "erik eriksson brev.pdf" respektive "erik eriksson merit.pdf".

  • I det personliga brevet berättar du vad du vill använda stipendiet till. Söker du för studier eller praktik behöver vi veta syftet med studierna/praktiken samt vilken utbildning, praktikplats och skola det gäller. Gör gärna en uppskattning av kostnaderna.
  • Glöm inte kontaktuppgifter med telefonnummer, postadress och e-postadress.
  • Din meritförteckning ska innehålla uppgifter om dig själv, födelseår, tidigare utbildning, eventuellt arbete i modeföretag eller annan relevant praktik och nuvarande sysselsättning.
  • Skicka gärna med betyg, intyg och annat som du tror kan vara av värde för bedömning av din ansökan, men det är inget krav.

Ansökan måste skickas in senast den 31 oktober 2021.

Stipendiaterna utses av fondens styrelse i december 2021 och ambitionen är att alla ska ha fått besked och stipendierna ska vara utbetalda till mottagarna före årsskiftet.

Har du frågor, kontakta:

Maria Sandow på telefon 070-794 8718 eller mejl: maria.sandow@svenskhandel.se 
Jessica Korondy-Ring på telefon 0730-72 16 42 eller mejl:  jessica.korondy-ring@svenskhandel.se.

Just nu fungerar inte formuläret, felsökning pågår och vi räknar med att det åter fungerar inom kort!

När du skickar in din förfrågan till oss kommer vi behandla dina personuppgifter.
› Läs mer om detta i vår integritetspolicy