Carl Casons utbildningsstipendium

Svensk Handel Stil förvaltar Carl Casons Stipendiefond, som årligen delar ut cirka 30000 kronor i stipendier till unga som vill satsa på en kommersiell karriär i modebranschen.

Som sökande ses helst yngre personer som är verksamma som företagare eller anställda i modedetaljhandeln, eller som utbildar sig för att satsa på en karriär i modebranschen. Stipendierna ges ofta som bidrag till utbildning med inriktning på handel och textil i Sverige eller utomlands, eller utlandspraktik i samband med utbildningen.

Ansökningstiden går ut den 15 november varje år och vinnarna meddelas under december månad. Priset delas sedan ut under januari eller februari året efter. Mottagare av stipendiet ska sedan redovisa till fonden hur de använt sina stipendiepengar och inkomma med en rese/studieberättelse.

Vill du söka Casonstipendiet så använd dig av formuläret längst ner på sidan. Bifoga ett personligt brev där du berättar vad du vill använda stipendiet till. Gör där gärna också en uppskattning av kostnaderna. 
Bifoga även ett CV. Det är trevligt om det framgår vilken stad/ort du kommer ifrån och var du har studerat. På CV:t eller i brevet ska också din nuvarande bostadsadress, mejladress och mobilnummer finnas med.

 Söker du för studier eller praktik behöver vi veta syftet med studierna/praktiken samt vilken utbildning, praktikplats och skola det gäller. Har du intyg från arbete i modeföretag eller annan relevant praktik, betyg, eller något annat som du tror kan vara av värde för bedömning av din ansökan kan du bifoga detta till din ansökan.

Fyll i din ansökan här nedan.

OBS!
De filer du bifogar ska vara i word- eller pdf-format och döpas så det framgår att det är dina, t ex: förnamn.efternamn.brev; förnamn.efternamn.cv; förnamn.efternamn.dok1 … osv.

När du skickar in din förfrågan till oss kommer vi behandla dina personuppgifter.
› Läs mer om detta i vår integritetspolicy