Hyresfrågor

Hyra för lokal och butik är en stor kostnad för handelsföretagen. Hur ett hyresavtal är utformat och vilka möjligheter handeln har att påverka sina ytor är viktiga frågor.

Svensk Handel jobbar löpande med hyresfrågor och bevakar dina intressen. Vi hjälper dig med råd och tips på området. Läs gärna vår Hyresguide!