Hoppa till innehåll

I Svensk Handels hyresdatabas analyseras våra medlemmars hyresdata för sällanköpsvaruhandeln årligen. Databasen byggs för att genom analys kunna identifiera strukturella problem på hyresmarknaden och stötta er medlemmar med fakta i en fråga som ständigt är aktuell.

hyresdatabasen-startbild.jpg
Digital och interaktiv rapport endast tillgänglig för deltagande medlemmar

Målet med hyresdatabasen är att uppnå transparens, långsiktigt hållbara hyresnivåer och en jämvikt i förhållande till fastighetsägarna.

Slutsatser och nyckeltal redovisas utifrån resultat för bashyra, hyrestillägg, OCR (hyrans relation till omsättningen), skillnader i hyra och hyrestillägg samt fastighetsskattens inverkan på totalhyran. Allt även nedbrutet på läge och geografi. 

De företag och butiker som har bidragit med sin hyresdata till vårt arbete får tillgång till ett mer utförligt material.

För varje år kartläggningen genomförs är ambitionen att förenkla datainsamlingen och utöka databasen med fler företag. 

All data hanteras med strikt sekretess. Ingen enskild butik eller uppgiftslämnare kan urskiljas.

diagram.jpg

Ett urval av fakta från Svensk Handels Hyresdatabas

  • 2022 års genomsnittliga hyreskostnad i Sverige uppgick till 11 procent av omsättningen.

  • Butiker i beklädnadshandeln betalar i snitt 16 procent av sin omsättning i hyra. Motsvarande siffra i hem- och fritidshandeln är 10 procent och hemelektronik 7 procent.

  • 20 procent av omsättningen går till hyran för butiker i stadskärnorna i våra storstäder och storstadsnära kommuner.

  • Den sämsta utvecklingen, med minskad omsättning och ökad bashyra, har de små butikerna haft. Oavsett vart i landet de ligger.

  • Högst OCR av alla delbranscher har beklädnadshandeln. En femtedel av omsättningen går till hyran för butiker i denna bransch i våra storstäder.

Tveka inte, utan anmäl intresse till hyresdatabasen@hui.se för mer information redan idag. Har du ytterligare frågor om Svensk Handels arbete med hyresfrågor, kontakta gärna Elisabet Elmsäter Vegsö.

elisabet-elmsater-vegso.jpg

Elisabet Elmsäter Vegsö

Näringspolitisk expert

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.