Hoppa till innehåll

Den 13 september var det dags för EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, att hålla sitt årliga State of the Union-tal. Talet ramar in Kommissionens viktigaste prioriteringar och ger en inblick i vilka politiska riktlinjer kommissionen kommer att initiera. Årets traditionella tal är von der Leyens sista under den nuvarande mandatperioden innan nästa EU-val som hålls i juni 2024.

ursula-von-der-leyen-16x9.png
Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande

Arbetsmarknaden, inflationen och konkurrenskraften målades upp som tre stora ekonomiska utmaningar som EU står inför. EU:s konkurrenskraft blev extra uppmärksammat, där den snedvridna konkurrensen från Kina blev särskilt framhävd. Von der Leyen betonade behovet av att stärka Europas konkurrenskraft på global nivå och förenkla företagens möjligheter att bedriva verksamhet i EU. Även EU:s gröna giv var en central del av talet och von der Leyen menade att detta initiativ var ett svar på den pågående klimatkrisen, men också ett ambitiöst styrmedel för investeringar och innovation. Svensk Handel arbetar aktivt i många av de lagstiftningsfiler som presenterats, för att säkerställa att handelns perspektiv tas i beaktande i den gröna omställningen.

Utmaningar, möjligheter och kommande lagstiftning

När Europas utmaningar kom på tal bekräftade von der Leyen att ett lagförslag om att minska företagens rapporteringsskyldigheter med 25% kommer att presenteras innan året är slut. Detta lagförslag kommer även att ha en nationell tillämpning och särskilt inriktas på att underlätta bördan för små- och medelstora företag. På samma tema introducerade von der Leyen även en ’’EU SME Envoy’’, som kommer att ta in synpunkter från små- och medelstora företag och rapportera direkt till Kommissionens ordförande i syfte att belysa de utmaningar som de står inför. Målet är att minska regelbördan och integrera ett SME-perspektiv i både redan presenterade och kommande lagstiftningsförslag.

Artificiell intelligens blev även ett framträdande ämne i von der Leyens tal, där hon antydde att EU bör gå i spetsen och inrätta ett globalt ramverk för AI. Von der Leyen betonade vikten av att AI utvecklas på ett ansvarsfullt sätt, med ett människocentrerat perspektiv. I samband med detta nämnde von der Leyen AI-akten, som ett efterföljansvärt exempel. Svensk Handel har under en lång tid följt AI-akten, som ännu inte är antagen, för att säkerställa att den inte hämmar innovation eller företags konkurrenskraft.

Talet höll ett tydligt fokus på industrin från Von der Leyens perspektiv, men de områden som särskilt nämndes – hållbarhet och AI – är prioriterade för Svensk Handels arbete.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.