Hoppa till innehåll

Idag sker en allt större del av svensk import via e-handelsplattformar som Amazon och Wish. Som handlare har du ansvar för att de varor som du tillverkar, köper och säljer lever upp till kraven på produktsäkerhet och kemikalieinnehåll, märkning och varningsinformation.

online-shopping-skor.jpg

Att leksaken du säljer är säker och uppfyller säkerhetskraven är ditt ansvar, oavsett om du är tillverkare, importör eller distributör. Även om ansvaret är mest omfattande för den som tillverkar leksaker, är det viktigt att du som handlare har koll på ditt ansvar.

Tillverkaren har störst ansvar 

En tillverkare har det största ansvaret och ansvarar för att leksaken uppfyller alla krav i de olika regelverken. En leksak ska vara säker, ha rätt dokumentation och märkning.  

Det är obligatoriskt för tillverkaren att göra en så kallad säkerhetsbedömning genom att identifiera eventuella faror och minimera risker med leksaken, innan leksaken börjar tillverkas. Säkerhetsbedömningen ska dokumenteras och utgör en del av den tekniska dokumentationen som tillverkaren ska upprätta för varje leksak.  

När tillverkaren fullgjort alla sina skyldigheter ska en EG-försäkran om överensstämmelse upprättas.  

Läs mer om tillverkarens ansvar i Konsumentverkets broschyr (PDF) 

Ditt ansvar som importör  

En importör är någon som importerar leksaker till EU.

Om du gör dina inköp av leksaker inom EU, är du enligt lagstiftningen en distributör (se Ditt ansvar som distributör). 

Som importör har du ett stort ansvar och ska säkerställa att tillverkaren har fullgjort sina skyldigheter. Detta innebär bland annat att du ska  

  • kontrollera att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen, inklusive säkerhetsbedömningen.  

  • säkerställa att leksaken uppfyller samtliga krav och är säker innan den börjar säljas i EU.  

Om du som importör misstänker att leksakerna inte uppfyller samtliga krav får du inte sälja dem vidare. Du är skyldig att inneha en kopia på EG-försäkran om överensstämmelse för varje leksak som du importerar.  

Läs mer om importörens ansvar i Konsumentverkets broschyr (PDF) 

Ditt ansvar som distributör 

Om du gör dina inköp av varor inom EU är du enligt lag en distributör. En distributörs huvudsakliga ansvar är att kontrollera att tillverkare och importör fullgjort sina skyldigheter.
Observera att om du säljer leksaken under ditt eget varumärke eller namn räknas du som tillverkare.

Detta innebär att du måste kontrollera att leksaken är försedd med rätt märkning. Du får inte sälja leksaken om misstanke finns att den inte uppfyller samtliga krav.  

Läs mer om distributörens ansvar i Konsumentverkets broschyr (PDF) 

Vad innebär harmoniserad lagstiftning?

Det råder fri rörlighet för varor och tjänster på EU:s inre marknad och för att underlätta den fria rörligheten är produktsäkerhetslagstiftningen lika inom hela EU/EES. För att reglera varor används harmoniserade regler och ömsesidigt erkännande.

  • Varor som faller under harmoniserad lagstiftning måste uppfylla alla regler för den just den varan och ha en märkning om överensstämmelse, till exempel CE-märke. Harmoniserad lagstiftning innebär att varje vara har en specifik uppsättning regler som den behöver uppfylla, och ha överensstämmande märkning, till exempel CE-märke.

  • För de varor som saknar harmoniserad lagstiftning gäller principen om ömsesidigt erkännande vilket betyder att det kan finnas nationell lagstiftning för din vara. Konsumentprodukter som inte berörs av den harmoniserade lagstiftningen regleras i Sverige av produktsäkerhetslagen som genomför EU:s direktiv om allmän produktsäkerhet.   

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.