Hoppa till innehåll

Om du har sålt en vara till en konsument och det sen visar sig vara fel på varan är du skyldig att ta emot konsumentens reklamation. Detta gäller även om tillverkaren av varan har gått i konkurs.

pratbubbla_fragetecken.jpg

När en konsument köper en vara av ett företag ingås ett avtal mellan konsumenten och det säljande företaget. Det är då säljaren som har ett ansvar gentemot konsumenten för att leverera en felfri vara som motsvarar vad som har avtalats. Är varan är felaktig har konsumenten rätt att reklamera den till säljaren enligt konsumenträttslig lagstiftning.

Om tillverkaren av varan går i konkurs kvarstår säljarens ansvar gentemot konsumenten, eftersom själva avtalet har ingåtts mellan konsumenten och säljaren. Det är alltså fortsatt säljarens ansvar att hantera reklamationen och se till att konsumenten får felet avhjälpt på det sätt som konsumenten har rätt till, exempelvis genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpesumman. För säljaren kan det finnas en möjlighet att i sin tur vända kravet till tillverkaren som är i konkurs, även om ett sådant krav generellt sett blir en oprioriterad fordran i konkursen där chanserna att få ersättning vanligtvis är små.

Kom ihåg att i detta fall, liksom i samtliga fall när det gäller reklamationer, utreda förutsättningarna för reklamationen i varje enskilt fall. Generellt gäller till exempel att varan ska ha ett fel som säljaren är ansvarig för och reklamationen måste ha gjorts i rätt tid.

Om du har frågor kring hantering av reklamationer kontakta Stina Hellberg, bolagsjurist, Svensk Handel

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.