Digital handel via mobilen

EUs nya konsumentstrategi

Kommissionen har presenterat ett förslag på en ny konsumentagenda för att bland annat hanterar de utmaningar som kommer med digitalisering och möjliggör för hållbara val. Här följer Svensk Handels position till förslaget.

Bearbetningen görs mot bakgrund av den nya marknaden med specifika åtgärder för att säkerställa bättre skydd vid den digitala övergången, med fokus på att:

  • stoppa bedrägliga affärsmetoder
  • förhindra försäljning av osäkra produkter på nätet
  • anrätta ett nytt ansvarssystem för samtliga som erbjuder varor inom och utom EU
  • sätta rättsliga ramar för AI

med mera.

Svensk Handel anser att lika villkor behöver råda mellan europeiska handlare och handlare utanför EU, samt att konsumenträtten bör harmoniseras inom EU. Detta kan endast säkerställas om regler genomförs och verkställs effektivt i hela EU. 

Internationell konkurrens på samma villkor

Konsumentstrategin bör fokusera på verkställighet, som måste vara effektivare och enhetligare i hela EU. Offentliga myndigheter bör aktivt undersöka både nationella och gränsöverskridande överträdelser, tillämpa verkställighetsåtgärder och utöka sitt samarbete.

Svensk Handel stöder rättvisa och balanserade marknadsregler för den inre marknaden. Vi anser att lika villkor endast kan säkerställas om regler genomförs och verkställs effektivt i hela EU men även för företag utanför EU som erbjuder sina tjänster på den inre marknaden. Åtgärder behövs för att garantera rättvis konkurrens på den digitala inre marknaden även men tanke på plattformar och försäljning från 3:e land.

Läs mer: Nordisk position för ökat plattformsansvar (PDF)

Konsumentens trygghet i fokus

Som en konsumentinriktad sektor är konsumenternas välfärd en naturlig del av varje framgångsrik detaljhandel. Svensk Handel har därför åtagit sig att kontinuerligt arbeta med och bidra till en rättvis miljö med konsumentregler som gynnar både företag och konsumenter.

Läs Svensk Handels rekommendationer i vårt positionspapper (PDF)

Faktaruta

The New Consumer Agenda

EU arbetar just nu på en ny strategi för konsumentpolitiken och ska lägga fram den senare i år. EUs konsumentpolitik behöver uppdateras för att:

  • hantera utmaningar med digitaliseringen och
  • hjälpa konsumenterna att handla miljövänligt
  • skydda sårbara konsumenter, särskilt med tanke på coronakrisen.

Det här initiativet omfattar bland annat ändringar av lagstiftningen om:

  • konsumentinformation om varor och tjänster
  • konsumentkrediter
  • produktsäkerhet.

Läs mer på Europiska Kommissionens sidor >

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Jolanda Girzl
Sofia Stigmar
Publicerad: 2020.10.05 Senast uppdaterad: 2020.10.05 Kategorier: Konsumenträtt Nyheter, Konsumenträtt

Skriv en kommentar