Hoppa till innehåll

Helhetsupplevelsen och förmågan att erbjuda upplevelser och professionell service blir allt viktigare för att konsumenten ska söka sig till butiker. För att den lokala handeln ska kunna blomstra ser Svensk Handel att kommuner och fastighetsägare måste leverera på följande.

vy-over-stadskarna.jpg

Tillgänglighet

Tillgänglighet för konsumenter och varutransporter är nyckeln till att skapa en attraktiv handel
i kommunen. När mobiliteten förändras kommer konsumentens krav på tillgänglighet att följa
med, men omställningen måste ske i takt med det förändrade beteendet. Om en stad vidtar för
drastiska åtgärder riskerar handeln att försvinna. Varutransporter får utökad betydelse när de
både ska leverera till butiker och till privatpersoner i deras hem. Hänsyn till detta behöver tas i
infrastrukturplaneringen.

Besöksflöden

Besöksflöden lägger grunden till en lönsam handel. Attraktionskraften blir starkare med fler
besöksanledningar såsom en mix av handel, samhällsservice, boende, kontor och kultur.

Butiksutbud

Utbudet av butiker är viktigast bland de faktorer som styr vilken plats konsumenten väljer att
handla på. Klustrade butiker har generellt bättre livskraft och handeln bör hållas ihop på ett
genomtänkt sätt för att fortsätta vara dragare till handelsklustren.

Rimlig hyra

Hyreskostnaden är en stor del av detaljhandelns kostnadsmassa. Hyran måste stå i proportion till
butikens omsättning och marknadsområde. Hyran bygger på ett stabilt flöde till ett visst läge.

Trygghet

Handeln har stor betydelse för den upplevda tryggheten och säkerheten på en plats. En kommun
som vill vara framgångsrik i sitt brottsförebyggande arbete måste lägga stor vikt vid att skapa
förutsättningar för en stark handel och en levande kvällsekonomi.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.