Hoppa till innehåll

Svensk Handels E-handelsindikator för april månad visar att e-handelns omsättning, mätt i svenska konsumenters e-handel från enbart svenska aktörer, minskade med 2 procent jämfört med samma månad föregående år och med 5 procent om e-handeln från utlandet också inkluderas.

dator-betalkort.jpg

Trenden hittills i år är att e-handeln, i löpande priser, utvecklas något svagare än under 2022 och betydligt svagare än under 2021. Försäljningsutvecklingen i volym är dock långt svagare vilket inte tydligt framgår i löpande priser på grund av den fortsatt höga inflationen.

E-handelsindikatorn mäter inte volymförsäljningsutvecklingen men som jämförelse ökade försäljningen i hela detaljhandeln (försäljning i både butik och e-handel) i mars 2023 med 0,7 procent i löpande priser medan den sjönk med hela 10,9 procent i volym. Utvecklingen i enbart sällanköpsvaruhandeln är ännu sämre, minus 13,7 procent i volym.

Vi ser ännu en svag månad för e-handeln, och med tanke på inflationen är den också betydligt svagare än vad som framgår av den minskade omsättningen. Nikotin- och tobaksvaror är med marginal årets vinnare hittills men även apoteksvaror går bra och det är imponerande hur kläder och skor håller ställningarna. Kapitalintensiva branscher som byggvaror, möbler och inredning har det mycket tufft.
Per Ljungberg
innovationschef på Svensk Handel

Både andelen konsumenter som e-handlade och det genomsnittliga köpbeloppet per e-handelskonsument sjönk i april jämfört med jämförelsemånaden förra året. Bland de som e-handlar handlar dessutom många i färre varukategorier än under fjolåret. Enskilda branscher har hållit emot den negativa trenden under inledningen på året, bland annat kläder och skor, men tendensen är vikande och även branscher med positiva tillväxttal ser i nuläget ut att mattas ju längre in på året vi kommer.

Svenskarnas e-handel från utländska sajter minskar för andra månaden i rad. Det är glädjande att flera svenska e-handelsföretag rapporterar kraftiga tillväxttal från utländska marknader och flera fortsätter sin internationella expansion med framgång.
Per Ljungberg
innovationschef på Svensk Handel

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.