Hoppa till innehåll

Svensk Handels E-handelsindikator för december månad skattar e-handelns omsättning till 15,7 miljarder kronor. Det är en minskning med 10 procent jämfört med december 2022. Julhandeln blev därmed inte det lyft för e-handelsförsäljningen som företagen hade behövt.

ehi4.png

75 procent av konsumenterna e-handlade i november månad. Det var bara marginellt lägre än i december året innan då 76 procent av konsumenterna uppgav att de e-handlade. I genomsnitt handlade dock e-handelskonsumenterna, i likhet med hur det sett ut hela 2023, för ett lägre totalbelopp.

Från septembermätningen och framåt har den trenden förstärkts. I december var det genomsnittliga totalbeloppet 8 procent lägre än i december 2022. E-handelsindikatorn mäts i löpande priser men en beräkning av volymutvecklingen görs på totalnivå. Den totala omsättningsminskningen på 10 procent i löpande priser motsvarar en minskning av totala e-handelsvolymen med cirka 14 procent i november.

December månad blev en fortsättning på de utmaningar för e-handeln som vi sett inte minst under hösten, med en omställningsminskning som speglar konsumenternas ökade försiktighet. Julhandeln, som vanligtvis är en höjdpunkt för e-handeln, lyckade inte vända trenden detta år. Vi hoppas att de försiktigt positiva signalerna om räntesänkningar under 2024 medför ett större kundflöde.
Per Ljungberg
innovationschef på Svensk Handel

Den svaga decemberförsäljningen avslutade ett mycket svagt sista kvartal på året för e-handeln. Sammantaget minskade totalomsättningen med 11 procent fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal året innan. Det var den sämsta kvartalsutvecklingen i procent sedan andra kvartalet 2022 och det nionde kvartalet i rad med negativ omsättningsutveckling. Sammantaget för 2023 minskade omsättningen med 8 procent jämfört med helåret 2022.

2023 var ett år med fortsatt tuffa utmaningar för e-handeln, där vi endast såg tillväxt under två månader. Utmaningarna kommer fortsatt 2024 och konkurrensen hårdnar. Detta understryker behovet av att ständigt ligga i framkant när det gäller att utveckla och engagera sitt community, innovera inom exempelvis datadriven personalisering och att söka sig till fler marknader för att sprida sina risker.
Per Ljungberg
innovationschef på Svensk Handel

presskontakt-3.jpg

Presskontakt

Är du journalist och vill komma i kontakt med Svensk Handel? Kontakta vår pressjour

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.