Hoppa till innehåll

Svensk Handels E-handelsindikator skattar e-handelns omsättning under 2023 till 144 miljarder kronor. Det är en minskning med 8 procent jämfört med 2022. Den sjunkande omsättningen förklaras inte av att färre e-handlade, utan av lägre köpesummor.

ehi-helar-2023.png

68 procent av konsumenterna e-handlade en genomsnittlig månad under 2023. Det var en lika hög andel som under 2022. Den genomsnittliga köpesumman per månad och konsument sjönk dock med cirka 200 kronor, från ett skattat värde på 2 319 kronor 2022 ned till 2 126 kronor 2023. Det innebär i sin tur att totalomsättningen i e-handeln i konsumentled sjönk från cirka 156 miljarder 2022 till cirka 144 miljarder 2023. Det motsvarar en minskning med 8 procent i löpande priser. Justerat för inflation motsvarar det en volymförsäljningsminskning på nära 16 procent.

2023 blev ett prövningarnas år för många e-handlare. Svart på vitt ser vi nu hur det tuffa ekonomiska läget, som slagit hårt mot kundernas köpkraft, påverkar stora delar av e-handeln negativt. Ljuspunkten är att vi ser att kundernas intresse för e-handeln fortsatt är starkt.
Per Ljungberg
innovationschef på Svensk Handel

Vissa varukategorier gick mot strömmen

Skillnaden i andelen konsumenter som e-handlat nedbrutet på varukategori är även de små jämfört med 2022. Den största minskningen uppmättes i kategorin hemelektronik som i genomsnitt handlades av 15 procent av e-handelskonsumenterna per månad 2023 jämfört med 17 procent 2022. Merparten av varukategorierna uppvisade fallande totalomsättning jämfört med föregående år. I flera fall föll omsättningen kraftigt. De tydligaste undantagen var e-handel av nikotin och tobaksprodukter, som ökade med 20 procent i omsättning, samt varor från apotek, som ökade med 10 procent.

Ett genomgående tema vi noterat under året är att kapitalintensiva branscher, som gick extremt bra under pandemin, nu har det tuffare. Det beror dels på att det är inköp som görs lite mer sällan, samtidigt som vi som bekant håller betydligt hårdare i plånboken.
Per Ljungberg
innovationschef på Svensk Handel

Den svaga decemberförsäljningen avslutade ett mycket svagt sista kvartal på året för e-handeln. Sammantaget minskade totalomsättningen med 11 procent fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal året innan. Det var den sämsta kvartalsutvecklingen i procent sedan andra kvartalet 2022 och det nionde kvartalet i rad med negativ omsättningsutveckling. Sammantaget för 2023 minskade omsättningen med 8 procent jämfört med helåret 2022.

presskontakt-3.jpg

Presskontakt

Är du journalist och vill komma i kontakt med Svensk Handel? Kontakta vår pressjour

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.