Hoppa till innehåll

Återkommande stölder är ett stort problem som på sikt kan få katastrofala konsekvenser för handlare och personal. I den nya rapporten ”Stölder och brottslighet inom handeln” kan Svensk Handel visa på att det stjäls för 10,5 miljarder kronor årligen. Det är en ökning med mer än 20 procent sedan 2021.

stoldrapport-montage.png

Rapporten visar att handelns ökade brottsutsatthet inte bara innebär omfattande konsekvenser för handlare och dess personal. Även närområdet drabbas, då mer än 10 procent av handlarna uppger att de funderat på att lägga ned sin verksamhet till följd av brott. Därutöver innebär hög brottslighet svårigheter att rekrytera. Slutsatserna som dras i rapporten är att arbetstillfällen riskerar att gå förlorade inom den svenska handeln.

Resultaten som presenteras i denna rapport visar på det hot som stölder och annan form av brottslighet utgör mot Sverige som handelsland. För att vår bransch fortsatt ska kunna vara en av näringslivets största arbetsgivare krävs nu att frågan tas på högsta allvar. Det är hög tid att vända utvecklingen.
Sofia Larsen
vd på Svensk Handel

Handelns säkerhetsåtgärder har ökat i kostnad och omfattning

Kostnaden för förebyggande åtgärder uppskattas kosta detaljhandeln 10,4 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 1,2 procent av detaljhandelns omsättning. Tillsammans med det totala värdet av stölderna kostar dess åtgärder över 20 miljarder kronor. Rapporten visar att handlarna framför allt prioriterar väktare och ordningsvakter för att säkerställa en tryggare arbetsplats. I genomsnitt lägger handlarna 0,7 procent av sin omsättning på säkerhetsförebyggande åtgärder.

– Det är inte förvånande att handlarna lägger allt större summor på säkerhetsförebyggande åtgärder, givet att situationen blir värre ute i butikerna. Väktare och ordningsvakter skapar en övergripande trygghet som välkomnas, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel och fortsätter:

Men det är oacceptabelt att handlare, i ekonomiskt tuffa tider, måste spendera så pass stora belopp för att ens ha en chans till att skapa trygga handelsplatser. Det är ett underbetyg till rättsväsendet.

Rättsväsendet är inte rustat för att råda bot på handelns brottsutsatthet

Rapporten gör det tydligt att handlarna efterfrågar fler åtgärder för att minska stölder och andra typer av brott. Särskilt efterfrågat är en högre polisiär närvaro, vilket över 90% av handlarna menar skulle leda till en minskad stöldfrekvens i butiken. Vidare är efterfrågan inom branschen också hög när det kommer till ett bättre samarbete mellan handlare, polis och kommun för att tydligt markera att mängdbrottsligheten tas på allvar.

Svensk Handel har sedan länge förespråkat en större polisiär närvaro då vi vet att det skulle göra en faktisk skillnad ute i butikerna. Vi behöver fler poliser för att kunna hantera den svåra situation vår bransch nu befinner oss i. Den lokala närvaron är otroligt viktig och får inte underskattas.
Nina Jelver
säkerhetschef på Svensk Handel

För en tryggare handel – Svensk Handel vill se:

  • En lokalt närvarande polis

  • Hårdare straff och en slopad mängdrabatt

  • Att mängdbrotten måste prioriteras i hela kedjan. Fler civilanställda poliser och åklagare behövs.

  • Att de brott som har förutsättningar för att klaras upp också alltid utreds

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.