Hoppa till innehåll

2023 beräknas antalet unga i Sverige som tar studenten uppgå till drygt 83 000. Många av dem - och deras anhöriga - kommer att spendera en del pengar på sitt eget och andras firande. Svensk Handel har sammanställt färska rapporter och undersökningar för att få fram en beräknad totalkostnad för den som ska ta studenten.

studenter-590.jpg

Snittkostnaden för ett hushåll med en student beräknas till 4 900 kronor

För de unga som själva tar studenten i år förväntas kostnaden bli cirka 2 000 kronor, vilket är något lägre än förra året. De som är föräldrar eller nära anhöriga till någon som tar studenten förväntas däremot spendera något mer i år, i snitt drygt 2 900 kronor, vilket kan jämföras med förra året då motsvarande summa var drygt 2 200 kronor. Den sammanlagda beräknade kostnaden för en students hushåll förväntas alltså i genomsnitt bli drygt 4 900 kronor.

Second hand attraktivt även för studenter

Vi ser en generell ökning av second handförsäljningen av kläder, och studenter utgör inget undantag. Av de som ska skaffa en studentkostym- eller klänning i år planerar nästan var tredje att köpa en second hand. Endast tre till fyra procent väljer att hyra eller låna en studentkostym/klänning.

Många lägger ganska mycket pengar på studentfirandet som utvecklats till att omfatta många olika delar, från studentmössa och festklänning till presenter, och många svenska handlare är förberedda på det även i år. Att second hand blivit mer attraktivt visar på hur den yngre generationen verkligen omfamnat det cirkulära modet.
Maria Mikkonen
Chefsekonom, Svensk Handel

Studentfirandets betydelse för handeln

Totalt 34 procent av handlarna planerar att genomföra någon kampanj kopplad till studenten i år, vilket är något fler än föregående år. Likt föregående år är det flest dagligvaruhandlare som planerar att genomföra någon kampanj; nästan 6 av 10 planerar att genomföra någon kampanj i år. Andelen har även ökat inom sällanköpsvaruhandeln där motsvarande andel är nästan var tredje handlare, en ökning med 6 procentenheter jämfört med 2022.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.