Hoppa till innehåll

Tillträdesförbud till butik - två år senare

Drygt två år har gått sedan lagen om tillträdesförbud till butik klubbades igenom. Lagen är ett verktyg som, när den tillämpas, ger handlare och dess personal en tryggare vardag. Men fortsatt finns stora problem med hur åklagare runt om i landet väljer att tolka lagstiftningen, något som riskerar att göra lagen tandlös. Det visar en ny rapport från Svensk Handel.

tilltrade-3-16x9.png

Svensk Handel har undersökt samtliga beslut kring tillträdesförbud från landets åklagarkammare under perioden 2022-03-01 och 2023-02-28.

Under perioden lämnades 423 ansökningar om tillträdesförbud in till landets åklagarkammare. Detta är en signifikant minskning med nästan 20 procent jämfört med föregående år. Av dessa 423 resulterade 198 ärenden i beviljade tillträdesförbud, vilket är 47 procent av alla ärenden, en ökning med tolv procent jämfört med föregående år, vilket är välkommet. Vid en första anblick kan utvecklingen framstå som lovande, men tyvärr är verkligheten en annan:

- Att det kom in färre ansökningar om tillträdesförbud beror inte på att handlarna upplever att problemet minskat, snarare tvärtom. Vi ser hur brotten mot handeln fortsätter att öka och tyvärr ser allt för många handlare inte poängen med att ansöka om tillträdesförbud, då de upplever att processen är för omfattande, eller att man tidigare nekats tillträdesförbud på oklara grunder, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

Samordning saknas mellan åklagarkamrarna

Rapporten visar tydligt hur det saknas samordning mellan åklagarkamrarna om hur lagen om tillträdesförbud ska tillämpas och huruvida ett tillträdesförbud ska beviljas eller inte. Variationerna är stora över landet. Ett avslag om tillträdesförbud kan tyvärr bero på hur restriktiv uppfattning en viss åklagare har om vilka rekvisit som krävs för att utdöma tillträdesförbud, något som Svensk Handel ställer sig kritiska mot:

- Det är oacceptabelt och högst rättsosäkert att lagen tolkas och tillämpas olika beroende på vart i landet du befinner dig. Handlare ska inte finna sig i att verka i ett rättsligt lotteri. Vår ståndpunkt i frågan är tydlig - samma typ av ärende ska få samma bedömning oavsett vart i landet man befinner sig, säger Nina Jelver.

Handlare förtjänar tydligare motiveringar till nekade tillträdesförbud

Rapporten visar att enbart 56 procent av de avslag handlarna får är motiverade. Det innebär alltså att handlare som nekas tillträdesförbud i nästan hälften av fallen inte får reda på varför deras ansökan avslogs, vilket skapar frågetecken, samtidigt som det kan ha en avskräckande effekt att i framtiden ansöka om ett tillträdesförbud.

- Som handlare förtjänar man en tydlig motivering ifall ett tillträdesförbud inte beviljas. Inte minst för att man faktiskt ska förstå varför utfallet blev som det blev, men också för att man ska kunna förbereda en överklagan av beslutet till domstol. Tyvärr ser vi också hur allt för stor vikt läggs vid huruvida fällande dom finns eller ej. Detta är något varken lagtext eller förarbeten stipulerar, avslutar Nina Jelver.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.