Fyra nya bolag åkte upp på Varningslistan under september

Under september publicerades fyra nya företag på Varningslistan. Bolagen heter Axilia Energy, HR GRUPPEN, VIBE MOBIL och Picsi Media. Här följer mer info om företagen.

Axilia Energy: Kunder som sedan tidigare har pågående tvister med antingen Förvaltningsel eller Svensk El har fått information om att dessa påstådda avtal ska tas över av Axilia Energy. Något som också bekräftas i text på fakturorna samt vid kontakt med kundtjänst.

Förutom att Axilia Energy har tydliga kopplingar till sedan tidigare nämnda publicerade bolag består klagomålen i att kunder faktureras fel belopp, får flertalet fakturor samtidigt, debiteras felaktiga påminnelseavgifter samt att det är svårt att nå kundtjänst.

HR GRUPPEN: Företaget skickar fakturor angående rekryteringsuppdrag, trots att tjänsten inte har beställts.

VIBE MOBIL: Vibes säljare tar kontakt via telefon och vilseleder de drabbade att teckna oskäligt dyra mobilabonnemang. Abonnemang som ofta inkluderar diverse extrakort och tvillingkort. 
Förutom att fakturorna är oskäligt dyra upplever många av de som drabbats att de stressats till att skriva under, att det som avtalats över telefon inte stämmer med vad som senare framgår av avtalet samt att bindningstiden på 48 månader är betydligt längre än vad som avtalats.

Picsi Media: Säljare från företaget ringer upp och hävdar att man har ett basutbud på Google. Därefter undrar de om man vill uppgradera sin information eller ligga kvar med basutbudet, trots att inget avtal existerat sedan tidigare.

Nina Jelver
Publicerad: 2021.10.14 Senast uppdaterad: 2021.10.14