Varning!
Var uppmärksam!
Status Namn Bolagsnamn Publicerad Kommentarer
WPAT WPAT 2016.01.25
OfficeMax Direct Payment Service, PG 2016.01.21 63
EUROPEAN TRADEMARK REGISTER ETR 2015.09.24
IOIP International Organisation Intellectual Property 2018.11.28
Arena Office Store Arena Office Store 2018.11.28 34
Global Corporate Services Global Corporates Services 2020.01.31 9
NORDIC IP Office EUIP Organisation Limited 2020.05.06 1
Office Software Direct Office Software Direct 2017.03.15 30
IP Direct IP Direct s.r.o 2017.03.03
Office DEPOT STORE (kapat namn) Office Depot (kapat namn) 2017.02.14
OfficeSmart Nexta Direct, S.L. 2016.11.22 49
WOTRA World Organization for Trademarks 2016.10.12 10
Sky Office World NY! 2020.10.28
OFFICE WORLD Euro Payment Service (EPS) 2016.06.30 14
EPTR European Patent and Trademark Register 2013.09.09 13