Varning!
Var uppmärksam!
Status Namn Bolagsnamn Publicerad Kommentarer
McKinsey&Company (kapat namn) McKinsey & Company (kapat namn) 2019.02.07
WPTR WPTR s.r.o 2019.05.16
FöretagsFORUM LVP International AB 2019.08.15
Svensk Avtalsagentur AB Svensk Avtalsagentur AB 2020.01.08
Norton Rose Fulbright (kapat namn) Norton Rose Fulbright (kapat namn) 2020.01.09
Affärsinfo ASMK Marketing AB 2020.03.09
MEDTRONIC PLC (KAPAT NAMN) Medtronic Ireland PLC 2020.04.30
AffärsNytt AMAS Service AB 2020.05.07
CM CARMANAGEMENT AB (KAPAT NAMN) CM Carmanagement AB (KAPAT NAMN) 2020.05.28
DRÄGER NEDERLAND B.V (KAPAT NAMN) DRÄGER NEDERLAND B.V (KAPAT NAMN) 2020.07.14
Karen Kelly Karen Kelly 2021.08.30
SCARDUO 2020 Telekombyrån Sverige AB 2021.10.01
FAMORA FOODS (KAPAT NAMN) FAMORA FOODS (KAPAT NAMN) 2021.10.22
DENTONS (KAPAT NAMN) Dentons Jones & Pinegar 2021.11.19
WTPR World Trademark and Patent Register 2022.02.11