Domarklubba

Om bluffakturan leder till tvist i tingsrätten

Många som blivit utsatta för en bluffaktura och som kontaktar oss på Svensk Handel är oroliga för vad som ska hända om de inte betalar. Detta gäller vid tvist kring bluffaktura i tingsrätten.

Ladda ner vår app Säkerhetscenter! För iPhone / Android  – anmäl brott, ta del av varningar, information och tips.

Om du bestrider fordran hos kronofogden så kan fordringsägaren lämna över ärendet till tingsrätten. Företaget måste nu lägga fram bevisning som styrker att ni ingått avtal såsom företaget påstår. Det är alltså fordringsägaren som har bevisbördan. Tingsrätten utfärdar en stämning efter ansökan och du uppmanas att inkomma med svaromål, svara i tid så att inte en tredskodom meddelas.

En del av "blufföretagen" har satt i system att gå hela vägen till domstol, även om bevisningen varit svag, i hopp om att i vart fall få igenom en förlikning. Om du anser att du har rätt, stå på dig, och överväg noga innan du ingår en förlikning som gynnar "blufföretaget".

Rättegångskostnader

Om det gäller en summa under 23 800 kronor (halvt prisbasbelopp år 2021) tas målet upp som förenklat tvistemål (FT-mål).

Läs mer om vad som gäller kring rättegångskostnader här >