Hoppa till innehåll

Europeiska kommissionen presenterade den 12 september 2023 ett förslag till en ny förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner, som ska ersätta det nuvarande EU-direktivet på området från 2011.

paminnelsefaktura.jpg

Förslaget innebär bland annat att betalningstiden vid alla handelstransaktioner, både i förhållande mellan näringsidkare samt mellan näringsidkare och det allmänna, inte får vara längre än 30 dagar.

Svensk Handel anser att ambitionen att främja snabbare betalningar och bidra till en väl fungerande inre marknad genom att förbättra förutsättningarna för att driva och utveckla näringsverksamhet är god. Men som förslaget är utformat nu, medför det betydande risker för stor negativ påverkan.

Att inskränka avtalsfriheten får stora effekter i förhandlingar mellan företag. För handelssektorn är det fundamentalt viktigt att ha frihet att avtala om affärer och transaktioner. Förslaget utgår från att leverantören alltid är den svagare parten men så är det inte alltid, ofta råder det motsatta inom handeln.
Bengt Nilervall
näringspolitisk expert, Svensk Handel

Även om förslaget alltså innehåller positiva delar, så överväger de negativa, varav inskränkningen av avtalsfriheten är den viktigaste.

Här är några andra betydande effekter som förslaget kan medföra:

  • Kassalikviditeten och finansiering hos handlare och grossister påverkas dramatiskt. För mindre företag kan det få ödesdigra konsekvenser men även stora företag riskerar stora effekter.

  • Förslagets inverkan skulle påverka Europas ekonomiska motståndskraft och förhandlingsposition. Förslaget medför också risk för ökade konsumentpriser samt en begränsning i utbudet av varor.

handskakning.jpg

Liknande förslag har redan tidigare diskuterats i Sverige

Svensk Handel gjorde 2015 en undersökning hos medlemmarna, såväl bland detaljhandeln som partihandeln. Sammanfattningen av Svensk Handels undersökning gav vår ståndpunkt och den gäller än idag.

”En frihet att avtala om affärer och transaktioner i näringslivet är fundamentalt och en nödvändig förutsättning för en väl fungerande marknadsekonomi. Avtalsfrihet är grunden för förhållande mellan kommersiella aktörer och är det som såväl svensk som europeisk avtalsrätt bygger på.”

Vad sker nu?

Beredning pågår nu i riksdagen och en debatt i kammaren ska ske den 22 november. Därefter fastställs den officiella svenska ståndpunkten till förslaget.

Svensk Handel har löpande haft kontakt med våra medlemmar för att få in synpunkter. Vi har även kontakt med Svenskt Näringsliv - som delar vår ståndpunkt. Vi har dessutom uppvaktat ansvarigt utskott och företrädare för den svenska regeringen. Vi upplever att stödet för vår ståndpunkt är starkt.

Vi har full förståelse för att det finns företag som har stora utmaningar med att få betalt men att driva igenom ett lagförslag som sveper över alla branscher och företag inom EU är ett stort ingrepp i avtalsfriheten som kommer att få enorma effekter.
Bengt Nilervall
näringspolitisk expert, Svensk Handel

Internationellt:

EuroCommerce och Svensk Handel är helt eniga i våra ståndpunkter kring förslaget.

Inom EuroCommerce pågår ett intensivt arbete med att skriva underlag, sammanställa statistik och genomföra möten för att påvisa de extrema utmaningar som förslaget innebär för handelssektorn. Svensk Handel medverkar i deras arbetsgrupp. Bland de nordiska länderna har Danmark och Finland officiella ståndpunkter till förslaget och de ligger i linje med Svensk Handel och EuroCommerce.

bengt-nilervall.jpg

Bengt Nilervall

Näringspolitisk expert

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.