Hoppa till innehåll

Den 3 juli meddelade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att fyra bolag behöver sluta använda Google Analytics. IMY:s pressmeddelande kom mot bakgrund av en tillsyn som rörde bolagens överföring av personuppgifter till USA via Google Analytics. Genom tillsynen har alla bolag blivit förelagda att upphöra med sin användning av Google Analytics.

google-1920x1080-01.jpg

IMY:s tillsyn inleddes mot bakgrund av 101 klagomål som intresseorganisationen None of Your Business lämnat in. Beslutet är inte förvånande men blir generellt sett väldigt utmanande för företag som är beroende av att kunna använda tjänster från amerikanska leverantörer. Integritet och kundförtroende är av stor vikt för handelsföretag samtidigt är det viktigt att säkerställa ett fritt flöde av personuppgifter för att främja en internationell handel.

Svensk Handel har tagit fram en kort text med frågor och svar relaterade till beslutet.

Vad innebär detta för mig som handelsföretag?

Användningen av Google Analytics är inte slutligt prövat av domstol, men  IMY anser att bolagens användning inte följer reglerna i GDPR. Notera dock att granskningarna avser en version av Google Analytics från 14 augusti 2020. I detta fall har bolagen använt standardavtalsklausulerna som överföringsmekanism och på olika sätt vidtagit kompletterande skyddsåtgärder för att skydda de registrerades integritet. Beroende på vilka skyddsåtgärder som ert bolag har vidtagit så kan även er användning av Google Analytics anses olaglig och ni bör fundera över alternativa analysverktyg som kan användas för samma ändamål.

Vilka skyddsåtgärder skulle vi kunna vidta för att få fortsätta använda Google Analytics?

IMY har endast gjort bedömningen att de skyddsåtgärder som vidtagits i de enskilda fallen inte ärr tillräckliga. De lyfter bland annat Googles egna skyddsåtgärder samt användning av server side container som skyddsåtgärder. Om ni har vidtagit andra kompletterande skyddsåtgärder eller använder en annan version av Google behöver ni dokumentera varför ni bedömer att dessa är tillräckliga mot bakgrund av reglerna i GDPR och Schrems II-domen. Med hänsyn till de högt ställda kraven finns det dock betydande utmaningar med att överföra personuppgifter till USA. Europeiska dataskyddsstyrelsen har utfärdat riktlinjer kopplat till skyddsåtgärder som kan vara till hjälp i ert arbete. Ni hittar riktlinjerna här.

Gäller detta bara användning av Google Analytics?

Nej, beslutet har principiell betydelse som rör användning av olika tjänster som överför personuppgifter till USA.

Vad är Data Privacy Framework?

Data Privacy Framework är ett utkast till ett beslut av Kommissionen som rör personuppgiftsöverföringar till USA. Beslutet innebär att Kommissionen anser att USA:s lagstiftning, tillsammans med Data Privacy Framework, uppfyller en adekvat skyddsnivå. Detta kommer göra det möjligt att på nytt överföra personuppgifter till USA baserat på beslutet.

När kommer Data Privacy Framework att antas?

Det ryktas att beslutet väntas publiceras redan i slutet av juli 2023.

Kommer jag kunna använda Google Analytics efter Data Privacy Framework har antagits?

Ja, vad gäller överföringar av personuppgifter till USA så ska Data Privacy Framework kunna användas som giltig överföringsmekanism. Användningen av Google Analytics (och andra tjänster) kan dock innebära överföringar till fler länder utanför EU så det är viktigt att du kontrollerar vad som gäller för den version av Google Analytics som du använder.

Även om Google Analytics skulle kunna användas efter att Data Privacy Framework har antagits kan det trots detta vara lämpligt att se över möjligheten att använda alternativa analysverktyg. Olika faktorer indikerar nämligen på att även Data Privacy Framework kommer att prövas i EU-domstolen.

Svensk Handel kommer fortsätta bevaka frågan och det är av största vikt att handelsföretag även i framtiden kan använda verktyg som är nödvändiga för att vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden.

Medlemsrådgivning

Som medlem har du också förmånliga priser på rådgivning hos Svensk Handel Juridik. Kontakta deras dataskyddsexperter: info@shjuridik.se eller 010-47 18 710

Kort bakgrund

Den 16 juli 2020 underkände EU-domstolen den överföringsmekanism som gjorde det möjligt för företag att på ett enkelt sätt överföra personuppgifter till USA (Schrems II-domen). Domen innebar även att personuppgiftsansvariga som överför personuppgifter till ett land utanför EU behöver säkerställa att mottagarlandet har en väsentligen likvärdig skyddsnivå jämfört med den skyddsnivå vi har i EU. Om det finns brister i mottagarlandets lagstiftning eller tillämpning behöver den personuppgiftsansvariga vidta kompletterande skyddsåtgärder och om sådana inte finns tillgängliga, upphöra med överföringen.

Har du frågor?

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
eu-flaggan.jpg

Viktig information om Right to Repair

NyhetI samband med att Right to Repair publicerats i EU:s officiella tidning, så är nästa steg nu att direktivet ska implementeras i svensk rätt.
organiserad-brottslighet.jpg

Skydda ditt företag mot organiserad brottslighet - så gör du

NyhetOrganiserad brottslighet kan innebära stor ekonomisk skada samt otrygghet för dig som handlare. Svensk Handel guidar dig rätt.
lantliv-(1).jpg

Svensk Handel besöker Lantliv Inredning i Leksand

NyhetHandelslandet Sverige sträcker sig från Kiruna i norr till Ystad i söder. Svensk Handel besökte Lantliv Inredning i Leksand för ett samtal.
almedalsnyhet.png

Handelns frågor lyftes i Almedalen: ”Kunskapen för låg”

NyhetI Handelslandet Sverige i Almedalen satte Svensk Handel handelns frågor högt på den politiska agendan.
almedalsgarderoben-ellos.jpg

Ellos: ”De mest hållbara plaggen är de du älskar att bära”

NyhetEllos ser Almedalsgarderoben som en bra ögonöppnare för hur kläder kan komma till användning på fler än ett sätt.
sellpy1.png

Sellpy vill göra det lättare att välja cirkulärt

NyhetSellpy's unika tjänst online och i appen möjliggör för alla att konsumera på ett mer cirkulärt sätt. Sellpy medverkade i Almedalsgarderoben.
stoldrapport-nyhet.png

Röster från handeln - så påverkar brotten våra företag

NyhetI Svensk Handels rapport "Stölder och brottslighet i handeln 2024" vittnar några röster om hur brotten påverkar deras verksamhet.
nrs-2024-(webben)-(5).png

Hållbarhet, säkerhet och AI formar handelns framtid

NyhetÅrets teman på Nordic Retail Summit 2 oktober är hållbarhet, säkerhet och AI. Biljetter finns att köpa nu.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.