Hoppa till innehåll

Nya konsumenträttsliga regler börjar gälla den 1 september 2022

Den 1 september 2022 börjar nya ändringar i marknadsföringslagen, prisinformationslagen, avtalsvillkorslagen och distansavtalslagen att gälla som ska ge ett starkare skydd för konsumenter.

8800d2f63991410998494deaaac8768d.jpg

Ändringarna görs med anledning av nya EU-regler inom konsumentlagstiftningen vars syfte är att modernisera konsumentskyddet med hänsyn till digitaliseringen, avskräcka från lagbrott genom höjda sanktionsavgifter samt att bidra till en mer enhetlig tillämpning av konsumentreglerna inom EU.
Riksdagen antog den 18 maj regeringens förslag gällande ”Ett moderniserat konsumentskydd” som vi tidigare rapporterat om. Dock ändrades regeringens förslag så att reglerna börjar att gälla den 1 september 2022, i stället för den 1 juli 2022 som regeringen föreslagit.

Här är några av de nya reglerna som det är mycket viktigt att känna till som näringsidkare.

Utökade sanktioner
Regler om sanktionsavgifter som är snarlika de som kan utfärdas vid brott mot GDPR införs vid brott mot vissa konsumentregler. Sanktionsavgiften kan fastställas till lägst tio tusen kronor och högst fyra procent av näringsidkarens omsättning.

Krav införs på att uppge hur mycket en vara kostade innan en prissänkning
Information om att priset på en produkt har sänkts ska även innefatta det tidigare lägsta priset som produkten haft under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Om priset under denna tid har sänkts gradvis, ska priset som gällde före den första prissänkningen anges. Varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla undantas, till exempel livsmedel och växter.
Syftet med regeln är bland annat att motverka att företag höjer priserna dagarna före en prissänkningskampanj, till exempel inför Black Friday, eller på andra sätt använder sig av falska prissänkningar för att en prissänkning ska framstå som större än vad den i själva verket är.
Svensk Handel har i samarbete med Svensk Handel Juridik tagit fram en vägledning gällande den nya 7a § i prisinformationslagen som du hittar här.

Skärpt informationsskyldighet för näringsidkare vid avtal på distans
Näringsidkaren ska ge konsumenten mer information innan avtalet ingås, gällande kontaktinformation införs krav för information om internetkommunikation, särskilt e-post. Annan information som ska ges är om priset har personanpassats med ett automatiserat beslutsfattande, om funktionen i en vara med digitala delar samt om kompabilitet mellan varor med digitalt innehåll.

Vad som händer om konsumenten ångrar ett avtal om digitalt innehåll/tjänst regleras
Om konsumenten har använt sin ångerrätt får näringsidkaren inte använda innehåll som konsumenten har tillhandahållit eller skapat vid användningen av det digitala innehållet/ tjänsten. Vissa undantag finns, exempelvis om det inte är möjligt att dela upp innehållet. Krav ställs på konsumenten att denne ska avstå från att använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och från att göra detta tillgängligt för annan.

Nya informationskrav på marknadsplatser
Marknadsplatser ska informera om en säljare är näringsidkare. En näringsidkare med en marknadsplats online måste informera om den som erbjuder en produkt är näringsidkare eller inte, och vilka regler som ska gälla för köpet. I de fall förpliktelserna enligt avtalet är uppdelade mellan den som erbjuder en vara, en tjänst eller digitalt innehåll och den som tillhandahåller marknadsplatsen ska information ges om hur förpliktelserna är uppdelade.

Undantag från ångerrätten
Ångerrätten gäller inte för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts mot betalning om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts, eller om tjänsten har fullgjorts i utbyte mot endast konsumentens personuppgifter.

Utöver detta införs nya bland annat följande ändringar:

  • Förbud mot att framställa en vara som identisk med en annan vara i marknadsföring, om varornas sammansättning eller egenskaper väsentligt skiljer sig åt och det inte är motiverat av legitima och objektiva skäl.

  • Näringsidkare som ger konsumenter möjlighet att söka digitalt efter produkter som erbjuds ska informera om och redovisa de kriterier som bestämmer rankningen av produkterna som presenteras efter sökningen. Informationen ska ges i ett särskilt avsnitt i onlinegränssnittet och vara direkt och lätt tillgängligt från den plats där sökresultaten presenteras.

  • Om konsumentrecensioner används ska det informeras om det säkerställs att recensionerna är från konsumenter som har använt eller köpt produkterna, och hur det görs. Förbud införs mot att uppge att recensioner har lagts ut av konsumenter som faktiskt har använt eller köpt produkten, utan att vidta rimliga och proportionella åtgärder för att säkerställa att recensionerna kommer därifrån.

  • Det blir förbjudet att lägga ut falska konsumentrecensioner eller ge en vilseledande bild av konsumentrecensioner på sociala medier för att göra reklam.

  • Det blir förbjudet att visa sökresultat som svar på en konsuments sökning online utan att informera om att det rör sig om betald reklam eller att betalning skett för att få bättre rankning.

  • Distansavtalslagens tillämpningsområde utökas till att omfatta avtal som innebär betalningsförpliktelser och vissa fall där personuppgifter tillhandahålls.

Vilka företag påverkas särskilt?
Alla företag som säljer till konsumenter påverkas av lagändringarna. Många av ovanstående förändringar kommer särskilt att påverka marknadsplatser online och företag online som använder sig av sökfunktioner, ranking, konsumentrecensioner och bidrag från användare. Detsamma gäller företag som säljer varor med digitala delar, ger ut digitalt innehåll och digitala tjänster samt erbjuder gratistjänster i utbyte mot personuppgifter av konsumenterna.

Påpekas bör att Riksdagen lämnade en uppmaning till regeringen om att det bör tydliggöras hur det nya informationskravet om prissänkningar ska tillämpas, och att bestämmelsen behöver följas upp.
Läs mer här 

Svensk Handel och Svensk Handel Juridik kommer att erbjuda utbildningsinsatser om de nya konsumenträttsliga reglerna under hösten.

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
charlie-weimers.png

Inför EU-valet: Tre frågor till Charlie Weimers (SD)

NyhetSvensk Handel tar tempen på partiernas toppkandidater inför EU-valet 9 juni. På vilket sätt vill de driva frågor som gynnar handeln?
alice-teodorescu-mawe.png

Inför EU-valet: Tre frågor till Alice Teodorescu Måwe (KD)

NyhetSvensk Handel tar tempen på partiernas toppkandidater inför EU-valet 9 juni. På vilket sätt vill de driva frågor som gynnar handeln?
ordforandepriset-2024.jpg

Årets vinnare av Ordförandepriset 2024

NyhetSvensk Handel delar sedan 2014 ut pris till mycket lovande handelsstudenter. Årets vinnare är Alice Nylund och Sandra Jansson.
mans-zelmerlov.png

Säkra din plats på handelns mest festliga gala 2 oktober!

NyhetGör dig redo för en oförglömlig kväll på Berns den 2 oktober. Måns Zelmerlöw står på scen under Retail Awards och förgyller galakvällen.
eu-1715158369.png

Due Diligence och Forced Labour antagna i EU-parlamentet

NyhetDe två lagstiftningarna är nu antagna i EU-parlamentet. Svensk Handel berättar mer om vad som gäller.
eu-webbinarium-webb.jpg

Webbinarium: Hur ska företagen hantera EU:s hållbarhetslagstiftning?

NyhetSvensk Handel bjuder in till webbinarium som är inriktat på att förklara och reda ut centrala aspekter av den kommande EU-lagstiftningen.
nrs-fyra-forsta-namnen.jpg

Nordic Retail Summit samlar näringsliv och politik den 2 oktober

NyhetNäringslivets företrädare, beslutsfattare och politiker samlas för att diskutera hållbarhet, säkerhet och AI.
martina-reportage.jpg

Häng med till Svensk Handel i Bryssel

NyhetMartina Elfgren, chef för Svensk Handels Brysselkontor, ger oss en uppdatering på vad som är aktuellt i Bryssel just nu.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.