Nya konsumenträttsliga regler börjar gälla den 1 september 2022

Den 1 september 2022 börjar nya ändringar i marknadsföringslagen, prisinformationslagen, avtalsvillkorslagen och distansavtalslagen att gälla som ska ge ett starkare skydd för konsumenter.

8800d2f63991410998494deaaac8768d.jpg

Ändringarna görs med anledning av nya EU-regler inom konsumentlagstiftningen vars syfte är att modernisera konsumentskyddet med hänsyn till digitaliseringen, avskräcka från lagbrott genom höjda sanktionsavgifter samt att bidra till en mer enhetlig tillämpning av konsumentreglerna inom EU.
Riksdagen antog den 18 maj regeringens förslag gällande ”Ett moderniserat konsumentskydd” som vi tidigare rapporterat om. Dock ändrades regeringens förslag så att reglerna börjar att gälla den 1 september 2022, i stället för den 1 juli 2022 som regeringen föreslagit.

Här är några av de nya reglerna som det är mycket viktigt att känna till som näringsidkare.

Utökade sanktioner
Regler om sanktionsavgifter som är snarlika de som kan utfärdas vid brott mot GDPR införs vid brott mot vissa konsumentregler. Sanktionsavgiften kan fastställas till lägst tio tusen kronor och högst fyra procent av näringsidkarens omsättning.

Krav införs på att uppge hur mycket en vara kostade innan en prissänkning
Information om att priset på en produkt har sänkts ska även innefatta det tidigare lägsta priset som produkten haft under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Om priset under denna tid har sänkts gradvis, ska priset som gällde före den första prissänkningen anges. Varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla undantas, till exempel livsmedel och växter.
Syftet med regeln är bland annat att motverka att företag höjer priserna dagarna före en prissänkningskampanj, till exempel inför Black Friday, eller på andra sätt använder sig av falska prissänkningar för att en prissänkning ska framstå som större än vad den i själva verket är.
Svensk Handel har i samarbete med Svensk Handel Juridik tagit fram en vägledning gällande den nya 7a § i prisinformationslagen som du hittar här.

Skärpt informationsskyldighet för näringsidkare vid avtal på distans
Näringsidkaren ska ge konsumenten mer information innan avtalet ingås, gällande kontaktinformation införs krav för information om internetkommunikation, särskilt e-post. Annan information som ska ges är om priset har personanpassats med ett automatiserat beslutsfattande, om funktionen i en vara med digitala delar samt om kompabilitet mellan varor med digitalt innehåll.

Vad som händer om konsumenten ångrar ett avtal om digitalt innehåll/tjänst regleras
Om konsumenten har använt sin ångerrätt får näringsidkaren inte använda innehåll som konsumenten har tillhandahållit eller skapat vid användningen av det digitala innehållet/ tjänsten. Vissa undantag finns, exempelvis om det inte är möjligt att dela upp innehållet. Krav ställs på konsumenten att denne ska avstå från att använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och från att göra detta tillgängligt för annan.

Nya informationskrav på marknadsplatser
Marknadsplatser ska informera om en säljare är näringsidkare. En näringsidkare med en marknadsplats online måste informera om den som erbjuder en produkt är näringsidkare eller inte, och vilka regler som ska gälla för köpet. I de fall förpliktelserna enligt avtalet är uppdelade mellan den som erbjuder en vara, en tjänst eller digitalt innehåll och den som tillhandahåller marknadsplatsen ska information ges om hur förpliktelserna är uppdelade.

Undantag från ångerrätten
Ångerrätten gäller inte för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts mot betalning om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts, eller om tjänsten har fullgjorts i utbyte mot endast konsumentens personuppgifter.

Utöver detta införs nya bland annat följande ändringar:

  • Förbud mot att framställa en vara som identisk med en annan vara i marknadsföring, om varornas sammansättning eller egenskaper väsentligt skiljer sig åt och det inte är motiverat av legitima och objektiva skäl.

  • Näringsidkare som ger konsumenter möjlighet att söka digitalt efter produkter som erbjuds ska informera om och redovisa de kriterier som bestämmer rankningen av produkterna som presenteras efter sökningen. Informationen ska ges i ett särskilt avsnitt i onlinegränssnittet och vara direkt och lätt tillgängligt från den plats där sökresultaten presenteras.

  • Om konsumentrecensioner används ska det informeras om det säkerställs att recensionerna är från konsumenter som har använt eller köpt produkterna, och hur det görs. Förbud införs mot att uppge att recensioner har lagts ut av konsumenter som faktiskt har använt eller köpt produkten, utan att vidta rimliga och proportionella åtgärder för att säkerställa att recensionerna kommer därifrån.

  • Det blir förbjudet att lägga ut falska konsumentrecensioner eller ge en vilseledande bild av konsumentrecensioner på sociala medier för att göra reklam.

  • Det blir förbjudet att visa sökresultat som svar på en konsuments sökning online utan att informera om att det rör sig om betald reklam eller att betalning skett för att få bättre rankning.

  • Distansavtalslagens tillämpningsområde utökas till att omfatta avtal som innebär betalningsförpliktelser och vissa fall där personuppgifter tillhandahålls.

Vilka företag påverkas särskilt?
Alla företag som säljer till konsumenter påverkas av lagändringarna. Många av ovanstående förändringar kommer särskilt att påverka marknadsplatser online och företag online som använder sig av sökfunktioner, ranking, konsumentrecensioner och bidrag från användare. Detsamma gäller företag som säljer varor med digitala delar, ger ut digitalt innehåll och digitala tjänster samt erbjuder gratistjänster i utbyte mot personuppgifter av konsumenterna.

Påpekas bör att Riksdagen lämnade en uppmaning till regeringen om att det bör tydliggöras hur det nya informationskravet om prissänkningar ska tillämpas, och att bestämmelsen behöver följas upp.
Läs mer här 

Svensk Handel och Svensk Handel Juridik kommer att erbjuda utbildningsinsatser om de nya konsumenträttsliga reglerna under hösten.

jolanda-girzl.jpg

Jolanda Girzl

Näringspolitisk expert

polisen-900.jpg

De uteblivna polisanmälningarna

NyhetSvensk Handel har länge påpekat det faktum att många av brotten mot handeln inte anmäls. Nu har detta även uppmärksammats av Aftonbladet.
avtalsnytt-sofia-del2.jpg

Handeln pressas från flera håll - se avsnitt 2 av Avtalsnytt

NyhetAvtalsrörelsen närmar sig med stormsteg och först ut att förhandla kollektivavtal är detaljhandeln och lagerverksamheter. Hur påverkar det e [ ... ]
nya-framsidan-2-16x9-1674832554.png

Svensk Handels webbsida i ny skepnad

NyhetSvensk Handel har nu bytt webbplattform.
Varning 900x280.png

Varning! Hotar med ”konkurs” vid utebliven betalning!

NyhetCollectum Solutions Ltd har de senaste dagarna skickat ut massvis med kravbrev till företagare runt om i Sverige. Brevet inleds med rubriken [ ... ]
nrf-referat-1.jpg

Höjdpunkter från NRF Big Show i New York

NyhetResale, butikupplevelse och retail media – tre av alla heta ämnen som lyftes på NRF Big Show i New York. Svensk Handels innovationschef Per [ ... ]
avtalsnytt-ola-del1.jpg

Utmaningar väntar i den kommande avtalsrörelsen

NyhetSnart stundar avtalsrörelsen och i år sker den under tuffa ekonomiska tider, då vi väntas gå mot en lågkonjunktur. Under våren ska Svensk Ha [ ... ]
paketbud-leverans.jpg

Lagändring ger möjlighet att hindra illegala försändelser i brev och paket

NyhetSedan årsskiftet ges större möjlighet att stoppa paket och brev som misstänks innehålla olagligt innehåll.
Brandrisk 900x280.png

Utbildningar om brandsäkerhet i handeln

NyhetFör att minimera risken för brand och andra brandrelaterade olyckor i handeln är det viktigt att säkerställa att rutinerna finns på plats fö [ ... ]

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.