Policy

Svensk Handels djurskyddspolicy

För de handlare som vill öka kunskapen och förståelsen för djurskyddsfrågor har Svensk Handel tagit fram en djurskyddspolicy.