Så bidrar handeln till en hållbar utveckling

Handeln är ett viktigt bearbetningsområde i vår strävan mot en hållbar utveckling på ett miljö-, samt på ett ekonomiskt och socialt plan.

På dessa sidor kan du följa med i de hållbarhetsfrågor som Svensk Handel driver, ta del av guider kring aktuella ämnen och få tips och rekommendationer kring hur du själv kan utveckla ditt hållbarhetsarbete.