Hoppa till innehåll

Under mandatperioden 2019–2024 har EU-kommissionen presenterat en omfattande mängd lagstiftningsförslag på hållbarhetsområdet. Nuvarande mandatperiod löper fram till Europaparlamentsvalet 2024 men lagförslagsprocesserna förväntas därefter fortlöpa. De olika hållbarhetslagstiftningarna beräknas träda i kraft succesivt under perioden 2025–2030.

liggande-1920x1080-webben.png

Samtliga lagförslag kommer ha stor påverkan på alla handelsföretag. För att göra informationen så lätthanterlig som möjligt är lagförslagen i denna artikel uppdelade i cirkulära (Circular Economy Action plan) respektive främjar hållbart företagande (Sustainable Corporate Governance) utifrån The Green Deal som EU-kommissionen lanserade i slutet av 2019. Totalt handlar det om cirka 25 nya eller kraftigt reviderade lagförslag.

Svensk Handel står bakom hållbarhetsambitionerna men har samtidigt som mål att påverka lagstiftningsarbetet så att regelbördan inte blir ohanterbar för medlemsföretagen.
Magnus Nikkarinen
Hållbarhetsansvarig på Svensk Handel

Cirkulära lagförslag

Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) syftar till att främja hållbara och cirkulära produkter. Genom implementering av produktpass förväntas handeln kunna ge konsumenter mer information och underlätta att göra hållbara val när de väljer produkter. Lagförslaget väntas träda i kraft 2025–2026 och allt tyder på att textil kommer att vara första delbransch där lagstiftningen testas.

Green Claims ska reglera miljömärkningar och miljöpåståenden genom gemensamma kriterier mot greenwashing, dvs. vilseledande miljöpåståenden. Här kan du läsa mer om Green Claims på Svensk Handels hemsida. Lagförslaget presenterades ett år senare än ESPR-lagstiftningen och kan därför väntas träda i kraft tidigast 2025–2026.

Right to Repair ska främja reparation av produkter inom den lagstadgade tiden för reklamationsrätten, istället för att ge konsumenten en ny vara. Genom att stärka konsumentens rätt till reparation har EU-kommissionen som mål att också förlänga produkters livslängd. Här kan du läsa mer om Right to Repair på Svensk Handels hemsida. Lagförslaget väntas träda i kraft omkring 2025–2026.

Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) syftar till att förebygga och minska förpackningsavfall respektive själva användandet av förpackningar, öka återanvändning och högkvalitativ materialåtervinning samt skapa en marknad för återvunnet material. Lagförslaget väntas träda i kraft tidigast 2025.

Lagförslag inom hållbart företagande

Due Diligence ökar kraven på företag att granska sina värde- och leverantörskedjor. Syftet är att säkerställa att såväl sociala som miljömässiga problem åtgärdas så snart de identifieras, oberoende om dessa uppstått i andra länder. Här kan du läsa mer om Due Diligence på Svensk Handels hemsida. Lagförslaget väntas träda i kraft under 2025–2026. 

Deforestation syftar till att säkerställa att produkter på EU:s marknad som innehåller, har utfordrats med eller tillverkats av råvarorna nötkött, kakao, kaffe, palmolja, soja och trä inte varit förknippade med avskogning och skogsförstörelse vid produktionstillfället. Denna lagstiftning har redan antagits och kommer att träda i kraft 30 december 2024.

Forced Labour har ansetts behöva vara föremål för specifik lagstiftning. Den syftar till att säkerställa att inga produkter på EU:s marknad har producerats under tvång. Vid misstanke om det ska tullmyndigheter kunna beslagta produkter vid gränsen. Lagstiftningen kommer troligtvis träda i kraft efter Due Diligence och därmed sannolikt 2026–2027.

4 råd för att hantera hållbarhetslagstiftningen från EU

All denna nya lagstiftning kan kännas övermäktig att kunna hantera, men Svensk Handel ger här några råd för hur både konkurrenskraften och hållbarhetsarbetet kan stärkas samtidigt.

 1. 1

  Håll dig uppdaterad, anslut gärna till relevanta nätverk och utbyt erfarenheter.

 2. 2

  Bygg egen kunskap och investera i kompetenshöjning för medarbetare.

 3. 3

  Fördjupa samarbetet internt på ett nytt och bredare sätt. Få alla delar av verksamheten att förstå att alla kommer beröras av kommande hållbarhetslagstiftning.

 4. 4

  Digitalisera. Genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter framtidssäkrar du verksamheten.

magnus-nikkarinen.jpg

Magnus Nikkarinen

Näringspolitisk expert

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
eu-flaggan.jpg

Viktig information om Right to Repair

NyhetI samband med att Right to Repair publicerats i EU:s officiella tidning, så är nästa steg nu att direktivet ska implementeras i svensk rätt.
organiserad-brottslighet.jpg

Skydda ditt företag mot organiserad brottslighet - så gör du

NyhetOrganiserad brottslighet kan innebära stor ekonomisk skada samt otrygghet för dig som handlare. Svensk Handel guidar dig rätt.
lantliv-(1).jpg

Svensk Handel besöker Lantliv Inredning i Leksand

NyhetHandelslandet Sverige sträcker sig från Kiruna i norr till Ystad i söder. Svensk Handel besökte Lantliv Inredning i Leksand för ett samtal.
almedalsnyhet.png

Handelns frågor lyftes i Almedalen: ”Kunskapen för låg”

NyhetI Handelslandet Sverige i Almedalen satte Svensk Handel handelns frågor högt på den politiska agendan.
almedalsgarderoben-ellos.jpg

Ellos: ”De mest hållbara plaggen är de du älskar att bära”

NyhetEllos ser Almedalsgarderoben som en bra ögonöppnare för hur kläder kan komma till användning på fler än ett sätt.
sellpy1.png

Sellpy vill göra det lättare att välja cirkulärt

NyhetSellpy's unika tjänst online och i appen möjliggör för alla att konsumera på ett mer cirkulärt sätt. Sellpy medverkade i Almedalsgarderoben.
stoldrapport-nyhet.png

Röster från handeln - så påverkar brotten våra företag

NyhetI Svensk Handels rapport "Stölder och brottslighet i handeln 2024" vittnar några röster om hur brotten påverkar deras verksamhet.
nrs-2024-(webben)-(5).png

Hållbarhet, säkerhet och AI formar handelns framtid

NyhetÅrets teman på Nordic Retail Summit 2 oktober är hållbarhet, säkerhet och AI. Biljetter finns att köpa nu.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.