Konsumenträtt

Konsumentköplagen och andra centrala lagstiftningar, tips om hur öppet köp ska hanteras och annan nyttig information.

Konsumenträttsliga lagändringar

Konsumenträttsliga lagändringar

Tydligare regler vid konsumentavtal som gör det enklare för både näringsidkarna och konsumenterna att veta vilka rättigheter respektive skyldigheter de har trädde i kraft 1 maj 2020.

Så får rea-begreppet användas

Så får begreppet REA användas

I rea-tider är det viktigt att handlare känner till hur begreppen om realisation får användas och hur marknadsföringen får gå till. 

Stärkta sanktioner för Konsumentombudsmannen

Den 1 oktober 2016 får Konsumentombudsmannen (KO) stärkta befogenheter och tillgängliga sanktioner vid brott mot marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 

Informationsplikt om Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och tvistlösning online

Den 1 januari 2016 trädde den nya lagstiftningen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Med alternativ tvistlösning menas att en tvist mellan en konsument och ett företag kan avgöras på ett effektivt och snabbt sätt utanför domstol. 

Har du blivit anmäld till Allmänna reklamationsnämnden ARN?

ARN avgör tvister mellan konsumenter och företag. Deras beslutet är en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Innan konsumenten kan skicka in en anmälan måste företaget ha fått möjlighet att ta ställning till konsumentens krav och sagt nej till dem. Under hela processen har parterna möjlighet att göra upp.

Öppet köp – ingen rättighet

Som handlare finns det ingen lag på att erbjuda öppet köp, så länge du säljer varan i en fysisk butik. Om du säljer över internet, via telefon eller utanför din affärslokal gäller däremot lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, som bland annat innebär att kunden har 14 dagar på sig att ångra sitt köp.