Konsumenträtt

Konsumentköplagen och andra centrala lagstiftningar, tips om hur öppet köp ska hanteras och annan nyttig information.

Så får rea-begreppet användas

Så får begreppet REA användas

I rea-tider är det viktigt att handlare känner till hur begreppen om realisation får användas och hur marknadsföringen får gå till. 

Stärkta sanktioner för Konsumentombudsmannen

Den 1 oktober 2016 får Konsumentombudsmannen (KO) stärkta befogenheter och tillgängliga sanktioner vid brott mot marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 

Informationsplikt om Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och tvistlösning online

Den 1 januari 2016 trädde den nya lagstiftningen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Med alternativ tvistlösning menas att en tvist mellan en konsument och ett företag kan avgöras på ett effektivt och snabbt sätt utanför domstol. 

Har du blivit anmäld till ARN?

Svensk Handel rekommenderar medlemsföretagen att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut.

Öppet köp – ingen rättighet

Som handlare finns det ingen lag på att erbjuda öppet köp, så länge du säljer varan i en fysisk butik. Säljer du över internet, via telefon eller utanför din affärslokal gäller däremot lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, som bland annat innebär att kunden har 14 dagar på sig att ångra sitt köp.