Hoppa till innehåll

Lagförslag från EU att hålla koll på - Right to repair och Substantiating Green Claims

Den 22 mars lanserade EU-kommissionen två nya lagförslag – Right to repair och Substantiating Green Claims. Lagarna har inte trätt i kraft ännu, men du som är verksam inom handeln bör vara medveten om dessa förslag och hålla dig uppdaterad. Nedan hittar du korta sammanfattningar av lagförslagen.

eu-lagar.jpg

Right to repair

Right to repair-förslaget syftar till att säkerställa att fler produkter repareras inom den lagstadgade tiden för reklamationsrätten, istället för att ge konsumenten en ny vara. Detta rör produkter som t.ex. dammsugare, eller snart, surfplattor och smartphones. Genom att stärka konsumentens rätt till reparation har EU-kommissionen som mål att också förlänga produkters livslängd.

Några punkter som sammanfattar lagförslaget

 • I de fall där kostnaderna för utbyte är lika med eller större än kostnaderna för reparation, ska säljaren reparera varorna.

 • Reparationsskyldigheten åligger tillverkare och det finns inga direkta skyldigheter för återförsäljare.

 • Återförsäljare spelar dock fortfarande en roll vid reparation eftersom konsumenten ska kontakta säljaren, vilket kan vara både återförsäljare och direkt från tillverkaren.

 • Ett obligatoriskt europeiskt formulär för reparationsinformation kommer införas, vilket ger insyn i reparationsvillkor och pris och gör det lättare för konsumenter att jämföra reparationserbjudanden.

 • Medlemsstaterna är skyldiga att skapa en onlineplattform för reparationer och varor som är föremål för renovering, där möjlighet ges att koppla samman konsumenter med reparatörer och säljare av renoverade varor i deras område. Plattformen kommer att möjliggöra sökningar efter plats och kvalitetsstandarder, hjälpa konsumenter att hitta attraktiva erbjudanden och öka synligheten för reparatörer.

 • En europeisk kvalitetsstandard för reparationstjänster kommer att utvecklas för att hjälpa konsumenter att identifiera reparatörer som åtar sig en högre kvalitetsnivå. Denna standard för "enkel reparation" kommer att vara öppen för alla reparatörer i hela EU som är villiga att förbinda sig till minimikvalitetsstandarder.

 • Reparationsskyldigheten är begränsad till sällanköpsvaror.

Generellt ser Svensk Handel positivt på lagförslaget som gör reparation till förstahandsvalet om kostnaden är lägre än omleverans. Det uppmuntrar också tillverkare att utveckla mer hållbara affärsmodeller. Även om förslaget främst innebär skyldigheter för tillverkare kan vi vänta oss att återförsäljare (handlare) behöver se över sina kundtjänstrutiner och leverantörsavtal för kunna hantera reklamationer enligt den nya lagen.

Substantiating Green Claims

Substantiating Green Claims syftar till att reglera miljömärkningar och miljöpåståenden genom gemensamma kriterier mot greenwashing, dvs. vilseledande miljöpåståenden. Något som skapar ojämna villkor på EU:s marknad, till nackdel för genuint hållbara företag.

I dagsläget finns cirka 230 olika märken på den europeiska marknaden och EU-kommissionen menar att detta leder till förvirring och misstro. I studie från 2020 framkom att 53,3 % av granskade miljöpåståenden i EU befanns vara vaga, vilseledande eller ogrundade. 40 % av dessa var ogrundade. 

Mer om lagförslaget

 • För att kontrollera spridningen av miljömärkningar kommer nya offentliga märkningssystem inte att tillåtas, såvida de inte utvecklas på EU-nivå. De nya reglerna för styrning av miljömärkningssystem ska säkerställa att de är solida, transparenta och tillförlitliga.

 • Alla nya privata märkningssystem kommer att behöva visa högre miljöambition än befintliga och få ett förhandsgodkännande för att tillåtas.

 • När företag väljer att göra ett "grönt påstående" om sina produkter eller tjänster, måste de respektera miniminormer för hur de underbygger dessa påståenden och hur de kommunicerar dem. Det införs tydliga kriterier för hur företag ska bevisa sina miljöpåståenden och märkningar.

 • Innan företag kommunicerar "gröna påståenden" till konsumenter, måste sådana påståenden och etiketter verifieras av en oberoende och ackrediterad part och bevisas med vetenskapliga bevis.

 • Förslaget riktar sig mot uttryckliga påståenden som görs på frivillig basis av företag gentemot konsumenter som avser miljöpåverkan, aspekter eller prestanda hos en produkt eller handlaren själv och som för närvarande inte omfattas av andra EU-regler.

Svensk Handel rekommenderar att företag redan nu börjar se över vilka rutiner som finns kopplat till miljöpåståenden. Har ni dessutom en egen hållbarhetsmärkning bör ni fundera över hur det nya förslaget kommer påverkar era investeringar eftersom det finns en risk att dessa framöver inte kommer vara tillåtna.

Svensk Handel bevakar ständigt handelns intressen på EU-nivå och uppdateringar utifrån lagförslagen kommer finnas tillgängliga för Svensk Handels medlemmar.

Har ni frågor om förslagen eller önskar ni vara med i en arbetsgrupp är ni välkomna att kontakta våra näringspolitiska experter.

Ansvarig för Right to repair: Jolanda Girzl
Ansvarig för Substantiating Green Claims: Ann Christiansson

ann-christiansson.jpg

Ann Christiansson

Näringspolitisk expert

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
ung-medarbetare.jpg

Hjälp oss att säkra handelns framtida kompetensbehov

NyhetDet nya Försäljnings- och Serviceprogrammet på gymnasiet lockar många. Nu behövs lokala programråd med företag från branschen.
webbinarium-kepsar.png

E-handelsåret 2023 - och framtiden

NyhetE-handel där varorna har lägre pris påverkades något mindre under det tuffa 2023 än sällanköpshandeln. Möt e-handlaren som klarade sig bra.
nrs-2024-logotyp.png

Save the date: Upplev framtidens handel på Nordic Retail Summit

NyhetI år kretsar programmet kring tre heta områden: Hållbarhetslagstiftning, säkerhet och AI.
hand-med-telefon-e-handel.png

Internationell e-handel: Expansion med utmaningar

NyhetE-handel utanför Sveriges gränser ökar och står nu för 17% av marknaden.
trendspaning-per-ljungberg-2-play-1708937132.png

Trendspaning: Vart är vi på väg?

NyhetSvensk Handels Per Ljungberg delar insikter inför årets D-Congress – på temat Innovation for Impact.
kvinna-faktura-900x280.jpg

Uppdatering angående ”Late Payment Regulation”

NyhetDiskussioner kring EU-kommissionens förslag om reglering av betalningstider pågår för fullt i Bryssel. Här är en sammanfattning av läget.
100-listan-(3).jpg

100 profiler som gör handeln mer hållbar

NyhetDe är ledare, entreprenörer, hållbarhetschefer och eldsjälar. 100 profiler som jobbar hårt för att handeln ska bli mer hållbar.
webbinarium-ehandel-summering.png

4 inspirerande tips inför e-handelsåret 2024

NyhetPaul Fischbein, Revolution Race och Monika Magnusson, Apotek Hjärtat delar sina bästa e-handelstips.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.