Hoppa till innehåll

Lagförslag från EU att hålla koll på - Right to repair och Substantiating Green Claims

EU-kommissionen har lanserat två nya lagförslag – Right to repair och Substantiating Green Claims. Lagarna har inte trätt i kraft ännu, men du som är verksam inom handeln bör vara medveten om dessa förslag och hålla dig uppdaterad. Nedan hittar du korta sammanfattningar av lagförslagen.

eu-lagar.jpg

Right to repair

Right to repair-förslaget syftar till att säkerställa att fler produkter repareras inom den lagstadgade tiden för reklamationsrätten, istället för att ge konsumenten en ny vara. Detta rör produkter som t.ex. dammsugare, eller snart, surfplattor och smartphones. Genom att stärka konsumentens rätt till reparation har EU-kommissionen som mål att också förlänga produkters livslängd.

Några punkter som sammanfattar lagförslaget

 • I de fall där kostnaderna för utbyte är lika med eller större än kostnaderna för reparation, ska säljaren reparera varorna.

 • Reparationsskyldigheten åligger tillverkare och det finns inga direkta skyldigheter för återförsäljare.

 • Återförsäljare spelar dock fortfarande en roll vid reparation eftersom konsumenten ska kontakta säljaren, vilket kan vara både återförsäljare och direkt från tillverkaren.

 • Ett obligatoriskt europeiskt formulär för reparationsinformation kommer införas, vilket ger insyn i reparationsvillkor och pris och gör det lättare för konsumenter att jämföra reparationserbjudanden.

 • Medlemsstaterna är skyldiga att skapa en onlineplattform för reparationer och varor som är föremål för renovering, där möjlighet ges att koppla samman konsumenter med reparatörer och säljare av renoverade varor i deras område. Plattformen kommer att möjliggöra sökningar efter plats och kvalitetsstandarder, hjälpa konsumenter att hitta attraktiva erbjudanden och öka synligheten för reparatörer.

 • En europeisk kvalitetsstandard för reparationstjänster kommer att utvecklas för att hjälpa konsumenter att identifiera reparatörer som åtar sig en högre kvalitetsnivå. Denna standard för "enkel reparation" kommer att vara öppen för alla reparatörer i hela EU som är villiga att förbinda sig till minimikvalitetsstandarder.

 • Reparationsskyldigheten är begränsad till sällanköpsvaror.

Generellt ser Svensk Handel positivt på lagförslaget som gör reparation till förstahandsvalet om kostnaden är lägre än omleverans. Det uppmuntrar också tillverkare att utveckla mer hållbara affärsmodeller. Även om förslaget främst innebär skyldigheter för tillverkare kan vi vänta oss att återförsäljare (handlare) behöver se över sina kundtjänstrutiner och leverantörsavtal för kunna hantera reklamationer enligt den nya lagen.

Substantiating Green Claims

Substantiating Green Claims syftar till att reglera miljömärkningar och miljöpåståenden genom gemensamma kriterier mot greenwashing, dvs. vilseledande miljöpåståenden. Något som skapar ojämna villkor på EU:s marknad, till nackdel för genuint hållbara företag.

I dagsläget finns cirka 230 olika märken på den europeiska marknaden och EU-kommissionen menar att detta leder till förvirring och misstro. I studie från 2020 framkom att 53,3 % av granskade miljöpåståenden i EU befanns vara vaga, vilseledande eller ogrundade. 40 % av dessa var ogrundade. 

Mer om lagförslaget

 • För att kontrollera spridningen av miljömärkningar kommer nya offentliga märkningssystem inte att tillåtas, såvida de inte utvecklas på EU-nivå. De nya reglerna för styrning av miljömärkningssystem ska säkerställa att de är solida, transparenta och tillförlitliga.

 • Alla nya privata märkningssystem kommer att behöva visa högre miljöambition än befintliga och få ett förhandsgodkännande för att tillåtas.

 • När företag väljer att göra ett "grönt påstående" om sina produkter eller tjänster, måste de respektera miniminormer för hur de underbygger dessa påståenden och hur de kommunicerar dem. Det införs tydliga kriterier för hur företag ska bevisa sina miljöpåståenden och märkningar.

 • Innan företag kommunicerar "gröna påståenden" till konsumenter, måste sådana påståenden och etiketter verifieras av en oberoende och ackrediterad part och bevisas med vetenskapliga bevis.

 • Förslaget riktar sig mot uttryckliga påståenden som görs på frivillig basis av företag gentemot konsumenter som avser miljöpåverkan, aspekter eller prestanda hos en produkt eller handlaren själv och som för närvarande inte omfattas av andra EU-regler.

Svensk Handel rekommenderar att företag redan nu börjar se över vilka rutiner som finns kopplat till miljöpåståenden. Har ni dessutom en egen hållbarhetsmärkning bör ni fundera över hur det nya förslaget kommer påverkar era investeringar eftersom det finns en risk att dessa framöver inte kommer vara tillåtna.

Svensk Handel bevakar ständigt handelns intressen på EU-nivå och uppdateringar utifrån lagförslagen kommer finnas tillgängliga för Svensk Handels medlemmar.

Har ni frågor om förslagen eller önskar ni vara med i en arbetsgrupp är ni välkomna att kontakta våra näringspolitiska experter.

Ansvarig för Right to repair: Anna Svärd
Ansvarig för Substantiating Green Claims: Sara Lowemark

anna-svard_1.png

Anna Svärd

Näringspolitisk expert

sara-lowemark_1.png

Sara Lowemark

Näringspolitisk expert

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
eu-flaggan.jpg

Viktig information om Right to Repair

NyhetI samband med att Right to Repair publicerats i EU:s officiella tidning, så är nästa steg nu att direktivet ska implementeras i svensk rätt.
organiserad-brottslighet.jpg

Skydda ditt företag mot organiserad brottslighet - så gör du

NyhetOrganiserad brottslighet kan innebära stor ekonomisk skada samt otrygghet för dig som handlare. Svensk Handel guidar dig rätt.
lantliv-(1).jpg

Svensk Handel besöker Lantliv Inredning i Leksand

NyhetHandelslandet Sverige sträcker sig från Kiruna i norr till Ystad i söder. Svensk Handel besökte Lantliv Inredning i Leksand för ett samtal.
almedalsnyhet.png

Handelns frågor lyftes i Almedalen: ”Kunskapen för låg”

NyhetI Handelslandet Sverige i Almedalen satte Svensk Handel handelns frågor högt på den politiska agendan.
almedalsgarderoben-ellos.jpg

Ellos: ”De mest hållbara plaggen är de du älskar att bära”

NyhetEllos ser Almedalsgarderoben som en bra ögonöppnare för hur kläder kan komma till användning på fler än ett sätt.
sellpy1.png

Sellpy vill göra det lättare att välja cirkulärt

NyhetSellpy's unika tjänst online och i appen möjliggör för alla att konsumera på ett mer cirkulärt sätt. Sellpy medverkade i Almedalsgarderoben.
stoldrapport-nyhet.png

Röster från handeln - så påverkar brotten våra företag

NyhetI Svensk Handels rapport "Stölder och brottslighet i handeln 2024" vittnar några röster om hur brotten påverkar deras verksamhet.
nrs-2024-(webben)-(5).png

Hållbarhet, säkerhet och AI formar handelns framtid

NyhetÅrets teman på Nordic Retail Summit 2 oktober är hållbarhet, säkerhet och AI. Biljetter finns att köpa nu.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.