Hoppa till innehåll

Tillsammans med Nacka kommun och NIRAS i Sverige har Svensk Handel tagit fram en modell för planering av levande gatuplan.

afdf792418094433a9e8a1374b90f067.jpg

Med Sveriges relativt snabba befolkningsökning planeras och byggs det många nya stadsdelar. Andra befintliga stadsdelar förtätas. Det finns en stor samstämmighet om att en viktig del i en levande stadsdel är aktiva bottenvåningar med caféer, butiker, friskvård, kultur, nöjen m m. Handeln är en av få näringar som påverkar och berör alla aktörer i ett samhälle.

Strategi för handeln

Då många kommuner idag står inför stora utmaningar både när det gäller nybyggnation och omställning av befintliga ytor är det viktigt att sätta sig in i den strukturomvandling som handeln genomgår. Bästa kunskapen besitter handeln själv och därför behöver dialogen och samarbetet i utvecklingen av våra städer, både med handeln och övrigt näringsliv, bli bättre och tydligare.

Kommunens arbete med handeln behöver förändras från att ofta komma in sist i planprocessen till att komma in direkt i början och då gärna som medutvecklare av platsen. Endast på detta sätt kan vi långsiktigt bygga hållbart. 

Kommun och handel i samverkan

Vår huvudtes är att kommun, näringsliv och fastighetsaktörer måste arbeta tillsammans från början av planeringen, för att det ska bli levande gator och torg.

Tillsammans med Nacka kommun och NIRAS i Sverige har Svensk Handel under de senaste åren varit del i en process vilken vi sammanfattar i denna skrift.

Vi vill tillsammans skapa en debatt och i slutändan ett nytt arbetssätt:
Hur skapar vi en bra ”bottenplatta”, en grund som ger förutsättningar för en god stadsutvecklingsprocess?

elisabet-elmsater-vegso.jpg

Elisabet Elmsäter Vegsö

Näringspolitisk expert

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.