Hoppa till innehåll

Brotten mot handeln och dess personal ökade under 2023. Skåne, Örebro och Stockholms län var särskilt utsatta. Detta visar Svensk Handels Trygghetsbarometer, som har mätt handlarnas brottsutsatthet för helåret 2023. Svensk Handel kräver nu konkret handling för att vända trenden.

trygghetsabarometern-2023.png

Säkerhetsindex 2023 blev 44%

Säkerhetsindex, alltså andelen butiker som utsatts för antingen stöld, ringa stöld, hot eller våld i samband med stöld, inbrott, hotfullt beteende eller blivit utsatta för bedrägeriförsök, blev 2023 44%, vilken är en ökning jämfört med 2022, då siffran var 43%. Precis som föregående år är det alltså nästan varannan handlare som utsatts för någon form av brott under det gångna året.

Vi kan smärtsamt konstatera att brotten mot handeln och dess personal inte avtar. Tvärtom så såg vi en ökning under 2023. Regeringen och ansvariga myndigheter måste ta dessa uppgifter på största allvar och agera nu. Trenden vi ser är dyster, och situationen är för många handlare ohållbar.
Nina Jelver
säkerhetschef, Svensk Handel

Stölderna inom handeln ökade 2023

Stölderna fortsätter att drabba den svenska handeln mycket hårt och är det brott som flest handlare utsätts för. Mest utsatta under 2023 var handlare i Stockholms län, Skåne län samt Örebro län.

Delbranscherna som var mest utsatta för stöld var dagligvaruhandeln, sport och fritidshandeln samt leksakshandeln. Svensk Handel har belyst stöldproblematiken otaliga gånger i media under de senaste åren, och ser därför med oro på att stölderna fortsätter att öka.

Vi brukar säga att det stjäls för ungefär 8,5 miljarder kronor inom handeln årligen. Tyvärr tror vi att det finns goda skäl till att revidera upp den siffran. Från våra medlemmar hör vi att stöldproblematiken vuxit explosionsartat under de senaste åren, och att den främst är driven av organiserad brottslighet.
Nina Jelver
säkerhetschef, Svensk Handel

- Regeringen har varit tydlig med dess ambition om att fler mängdbrott ska klaras upp, nu är det dags att gå från ord till handling. Ett trendbrott måste ske 2024, säger Nina Jelver.

Låg anmälningsbenägenhet – tecken på bristande förtroende för rättsväsendet

Resultaten från Trygghetsbarometern 2023 visar att anmälningsbenägenheten bland svenska handlare fortsätter att vara allt för låg. Enbart 35% av alla stölder som begicks anmäldes och nästan var tredje handlare som utsattes för hot eller våld kopplat till stöld, eller inbrott valde att inte anmäla. Skälen till detta är flera. Svensk Handel har länge varnat för att ett negligerande av mängdbrotten riskerar att leda till uppgivenhet och ett bristande förtroende gentemot rättsväsendet, då det signalerar att det är snudd på riskfritt att begå brott i butik. Trots detta uppmanar Svensk Handel sina medlemmar till att fortsätta anmäla brott som begås.

Vi har full förståelse för att handlare tröttnat på att anmäla brott som sällan leder någonvart. Men det återkommande temat vi hör från Polisen är att frågan tas på betydligt större allvar ifall problematiken avspeglas i statistiken. Vår uppmaning är därför tydlig. Anmäl alla brott. Tillsammans kan vi se till att göra vår del för att bryta den dystra trend vi ser i årets rapport.
Nina Jelver
säkerhetschef, Svensk Handel

Län där högst andel av butikerna utsatts för stöld:

 1. Stockholms län (andra plats ifjol)

 2. Skåne län (femte plats ifjol)

 3. Örebro län (första plats ifjol)

Län där butikernas totala utsatthet för hot och våld är störst

 1. Örebro län (första plats ifjol)

 2. Skåne län (åttonde plats ifjol)

 3. Stockholms län (fjärde plats ifjol)

Län där butikernas totala utsatthet för brott är störst (Säkerhetsindex 5)

 1. Skåne län

 2. Örebro län

 3. Stockholms län

 4. Uppsala län

 5. Västra Götalands län

presskontakt-3.jpg

Presskontakt

Är du journalist och vill komma i kontakt med Svensk Handel? Kontakta vår pressjour

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.