Hoppa till innehåll

Svensk Handels Säkerhetsindex för det andra kvartalet 2023 visar att 43 procent av butikerna har utsatts för brott eller hotfullt beteende den senaste tiden. Det är en minskning med fyra procentenheter sedan föregående kvartal.

domstol-klubba-original.jpg

Säkerhetsindex i andra kvartalet hamnade på 43 procent – ner från 47 procent i första kvartalet, och två procentenheter högre än i motsvarande kvartal föregående år.

Trots lägre generellt säkerhetsindex är det en fortsatt hög andel butiker som rapporterar att de utsatts för de fem enskilda brotten Svensk Handel ställer frågor kring.

Svenska butiker är fortsatt hårt drabbade av stölder, vi ser också att risken att utsättas hot eller våld i sin butik ökat något. Mängdbrotten är fortsatt ett av den svenska handelns största problem.
Nina Jelver
Säkerhetschef, Svensk Handel.

Under Almedalsveckan arrangerade Svensk Handel ett välbesökt seminarium om brotten i handeln, där bland andra Rikspolischef Anders Thornberg deltog i panelen. Ställd inför en direkt fråga om vad han mest av allt önskade se från handelns sida för att det fortsatta brottsbekämpande arbetet ska fortsätta så bra som möjligt var hans entydiga svar: ”Anmäl, anmäl, anmäl”, det vill säga att butiker måste anmäla alla brott.

Vi uppmanar våra medlemmar att polisanmäla alla brott. Men för att det ska vara lönt att anmäla måste polisen ta anmälningarna på allvar och utreda de brott som begås. Det måste bli kännbart att begå kriminella handlingar i butik.
Nina Jelver
Säkerhetschef, Svensk Handel.

För handelns vidkommande är det avgörande att anmälningarna leder till utredning och när så är påkallat fällande domar. Bland anledningarna till att stölder inte anmäls märks i Trygghetsbarometern att alternativet ”En polisanmälan leder sällan till något åtal eller dom” står för en fortsatt hög andel. Svensk Handel uppmanar alla butiker att alltid anmäla upptäckta brott.

presskontakt-3.jpg

Presskontakt

Är du journalist och vill komma i kontakt med Svensk Handel? Kontakta vår pressjour

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.