Hoppa till innehåll

Brottsutsattheten inom handeln har länge befunnit sig på alltför höga nivåer. Det fjärde kvartalet 2023 var inget undantag. Snarare tvärtom. Svensk Handels Trygghetsbarometer för det fjärde kvartalet 2023 visar på att brottsutsattheten återigen ökar.

mockup-trygghetsbarometern-1704875196.png

Totalt är det 45 procent av butikerna som utsatts för brott eller hotfullt beteende den senaste tiden. Detta är en ökning jämfört med det tredje kvartalet, då siffran var 41 procent. Kvartalets Trygghetsbarometer är ytterligare en bekräftelse på den tuffa situation handlare och dess anställda möter varje dag.

Regeringen har utryckt ambitionen om att kraftigt minska mängdbrotten genom en rad olika verktyg, exempelvis genom att se över lagen om tillträdesförbud. Detta är någonting som vi givetvis välkomnar, men fina ord räcker inte. Våra medlemmar behöver se handling här och nu.
Nina Jelver
Säkerhetschef, Svensk Handel.

Stölderna ökar inom handeln

Varje år stjäls det varor för ungefär 8,5 miljarder kronor inom handeln och det finns inga tecken på att den siffran är på väg att minska. Under det fjärde kvartalet ökar stölderna och 37 procent av handlarna uppger att de under den senaste veckan utsatts för stöld eller ringa stöld. Brottet ges sällan stora rubriker, men kontinuerliga stölder kan innebära ett minskat utbud för konsumenten, eller i värsta fall att butiker lämnar stöldbenägna områden.

Vi har full förståelse för att Polisens resurser är begränsade, men handelns höga brottsutsatthet får stora samhälleliga effekter. Branschen är idag näringslivets största arbetsgivare, men till följd av brottsutsattheten och säkerhetsläget ser vi hur rekrytering blir ett allt större problem för många av våra medlemmar. Det måste ansvariga myndigheter ta i beaktning.
Nina Jelver
Säkerhetschef, Svensk Handel.

Få polisanmälningar görs - Svensk Handel uppmanar till att anmäla alla brott

En genomgående trend under de senaste åren har varit att alltför få brott inom handeln polisanmäls. Så är fallet även detta kvartal. 80 procent av alla stölder polisanmäldes inte. Anledningarna till detta kan vara flera, men det återkommande temat är att en polisanmälan sällan leder någonvart. Det tar tid och är en administrativ börda, som i slutändan allt som oftast inte leder till en fällande dom. Svensk Handel har länge varit kritiska till detta, och fortsätter arbeta för att fler brott ska leda till fällande dom, men uppmanar handlare att fortsätta anmäla alla brott.

Vi vet att det ofta kan kännas lönlöst att polisanmäla alla de brott som begås i butik, men för att handelns brottsutsatthet ska komma högre upp på agendan hos Polismyndigheten krävs det att verkligheten också återspeglas i statistiken. Det är just genom att anmäla som vi kan påtala hur stora problemen inom handeln faktiskt är.
Nina Jelver
Säkerhetschef, Svensk Handel.

presskontakt-3.jpg

Presskontakt

Är du journalist och vill komma i kontakt med Svensk Handel? Kontakta vår pressjour

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.