Trygghetsbarometern

Varje kvartal släpper Svensk Handel en mätning som visar på butikernas brottsutsatthet den senaste tiden.

Trygghetsbarometern Q2 2022

Mer än var fjärde handlare utsatt för brott senaste månaden

Svensk Handels Trygghetsbarometer för det andra kvartalet visar att brottsutsattheten bland svenska handlare etablerar sig på en hög nivå. Mer än var tredje handlare utsattes för stöld senaste veckan och drygt var femte har utsatts för hotfullt beteende under den senaste månaden.

Trygghetsbarometern Q1 2022

Brott mot handeln cementerar sig på en hög nivå

Brottsligheten fortsätter att slå hårt mot svenska handlare. Trygghetsbarometern för det första kvartalet 2022 visar att nästan hälften av butikerna utsatts för brott under den senaste tiden. Utvecklingen är oroväckande och påföljderna för att begå brott i butik måste bli kännbara.

Tryghetsbarometern helår 2021

Handelns utsatthet för brott ökade under 2021 – ny toppnivå

Den dystra trenden håller i sig. Svenska handlares brottsutsatthet befinner sig fortsatt på mycket höga nivåer. Värst är situationen i Stockholms, Örebro samt Västmanlands län, som uppvisar högst andel utsatta butiker. Detta och mycket mer visar Svensk Handels Trygghetsbarometer som sammanställt siffror över handlarnas brottsutsatthet under 2021.

trygghetsbarometern-q4-2021

Nästan varannan handlare utsattes för brott under den senaste månaden

Mer än var tredje handlare utsattes för stöld under den senaste veckan och en av fem blev utsatta för hotfullt beteende under den senaste månaden. Vidare visar Svensk Handels Trygghetsbarometer att även bedrägerier mot handlare ökat under senare tid.

4 av 10 handlare utsatta för brott senaste månaden

4 av 10 handlare utsatta för brott senaste månaden

Nästan var tredje handlare har utsatts för en stöld den senaste veckan och en av fem drabbades av hotfullt beteende den senaste månaden. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att drygt 4 av 10 handlare varit brottsutsatta den senaste tiden.

Handelns brottsutsatthet ökar: ”Kriminaliteten största hotet”

Handelns brottsutsatthet ökar: ”Kriminaliteten största hotet”

Brottsligheten som drabbar handeln fortsätter att öka. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att nästan varannan handlare utsatts för stölder, hot eller våld den senaste tiden. Ökande problem med kriminalitet är det enskilt största hindret för många företagare inom handeln.

Brotten mot handeln tillbaka på höga nivåer – drygt 4 av 10 handlare utsatta

Brotten mot handeln tillbaka på höga nivåer – drygt 4 av 10 handlare utsatta

Föregående kvartals minskning av brott mot handeln visade sig inte vara något trendbrott. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att över 4 av 10 handlare utsattes för brott under årets första kvartal, vilket är en kraftig ökning jämfört med det fjärde kvartalet 2020.

Trygghetsbarometern helåret 2020

Trygghetsbarometern helåret 2020

I denna rapport sammanställs årsresultatet för Trygghetsbarometerns fyra mätningar under 2020. En historik ges även för samtliga kvartal mellan år 2018–2020. Vidare redovisas årsresultatet 2020 per delbransch och län.

Brotten mot handeln minskar: ”För tidigt att tala om trendbrott”

Brotten mot handeln minskar: ”För tidigt att tala om trendbrott”

Utökade restriktioner har resulterat i omfattande besökstapp till många butiker. Inte bara kunderna har blivit färre, även kriminaliteten har minskat. Enligt Svensk Handels Trygghetsbarometer utsattes 3 av 10 handlare för brott under det fjärde kvartalet, en minskning med 15 procentenheter.

Brottsligheten i handeln ökade markant under pandemin

Brottsligheten i handeln ökade markant under pandemin

Handlarnas brottsutsatthet är kvar på höga nivåer. Drygt var tredje handlare råkade ut för en stöld den senaste veckan och var femte butik drabbades av hotfullt beteende från en besökare den senaste månaden.

Mer än varannan handlare utsatt för brott den senaste tiden

Mer än varannan handlare utsatt för brott den senaste tiden

Handlarnas utsatthet för stölder, hot, våld och bedrägerier har ökat under coronapandemin. Andelen hotfulla situationer har mer än fördubblats jämfört med förra mätningen. Svensk Handels Säkerhetsindex stiger med 16 procentenheter, till 55 procent. Den högsta nivån sedan mätningens start år 2018.

Butiksbrotten minskar från höga nivåer

Butiksbrotten minskar från höga nivåer

Fyra av tio handlare har varit utsatta för brott den senaste tiden. Det är en marginell minskning mot från förra mätningen som gjordes förra kvartalet. Samtidigt ökar andelen bedrägerier mot handlare och brott som inte polisanmäls är kvar på höga nivåer.

Var tredje butik i landet utsatt för stöld – endast en tredjedel av brotten polisanmäldes

Var tredje butik i landet utsatt för stöld – endast en tredjedel av brotten polisanmäldes

Var tredje butik var under 2019 utsatt för stöld den senaste veckan och var femte handlare har upplevt hot den senaste månaden. Dagligvaruhandeln, systembolag, servicebutiker och apotek utsattes för flest brott. Det visar Trygghetsbarometerns årssammanställning för 2019.

Handelns utsatthet för butiksstölder ökar

Handelns utsatthet för butiksstölder ökar

Stöld, bedrägeri och hotfulla situationer är vardag för många butiksägare. Nästan varannan butik har varit utsatt för brott den senaste månaden. Det är framförallt utsattheten för butiksstölder som ökat.

Majoritet av butiksstölderna polisanmäls inte: ”Tappat tron på rättsväsendet”

Majoritet av butiksstölderna polisanmäls inte: ”Tappat tron på rättsväsendet”

Drygt var fjärde butik utsattes för stöld den senaste veckan - men knappt var tredje stöld polisanmäldes. Andelen hotfulla eller våldsamma situationer i samband med stölderna har ökat. Det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer.