Trygghetsbarometern

Varje kvartal släpper Svensk Handel en mätning som visar på butikernas brottsutsatthet den senaste tiden.

4 av 10 handlare utsatta för brott senaste månaden

4 av 10 handlare utsatta för brott senaste månaden

Nästan var tredje handlare har utsatts för en stöld den senaste veckan och en av fem drabbades av hotfullt beteende den senaste månaden. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att drygt 4 av 10 handlare varit brottsutsatta den senaste tiden.

Handelns brottsutsatthet ökar: ”Kriminaliteten största hotet”

Handelns brottsutsatthet ökar: ”Kriminaliteten största hotet”

Brottsligheten som drabbar handeln fortsätter att öka. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att nästan varannan handlare utsatts för stölder, hot eller våld den senaste tiden. Ökande problem med kriminalitet är det enskilt största hindret för många företagare inom handeln.

Brotten mot handeln tillbaka på höga nivåer – drygt 4 av 10 handlare utsatta

Brotten mot handeln tillbaka på höga nivåer – drygt 4 av 10 handlare utsatta

Föregående kvartals minskning av brott mot handeln visade sig inte vara något trendbrott. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att över 4 av 10 handlare utsattes för brott under årets första kvartal, vilket är en kraftig ökning jämfört med det fjärde kvartalet 2020.

Trygghetsbarometern helåret 2020

Trygghetsbarometern helåret 2020

I denna rapport sammanställs årsresultatet för Trygghetsbarometerns fyra mätningar under 2020. En historik ges även för samtliga kvartal mellan år 2018–2020. Vidare redovisas årsresultatet 2020 per delbransch och län.

Brotten mot handeln minskar: ”För tidigt att tala om trendbrott”

Brotten mot handeln minskar: ”För tidigt att tala om trendbrott”

Utökade restriktioner har resulterat i omfattande besökstapp till många butiker. Inte bara kunderna har blivit färre, även kriminaliteten har minskat. Enligt Svensk Handels Trygghetsbarometer utsattes 3 av 10 handlare för brott under det fjärde kvartalet, en minskning med 15 procentenheter.

Brottsligheten i handeln ökade markant under pandemin

Brottsligheten i handeln ökade markant under pandemin

Handlarnas brottsutsatthet är kvar på höga nivåer. Drygt var tredje handlare råkade ut för en stöld den senaste veckan och var femte butik drabbades av hotfullt beteende från en besökare den senaste månaden.

Mer än varannan handlare utsatt för brott den senaste tiden

Mer än varannan handlare utsatt för brott den senaste tiden

Handlarnas utsatthet för stölder, hot, våld och bedrägerier har ökat under coronapandemin. Andelen hotfulla situationer har mer än fördubblats jämfört med förra mätningen. Svensk Handels Säkerhetsindex stiger med 16 procentenheter, till 55 procent. Den högsta nivån sedan mätningens start år 2018.

Butiksbrotten minskar från höga nivåer

Butiksbrotten minskar från höga nivåer

Fyra av tio handlare har varit utsatta för brott den senaste tiden. Det är en marginell minskning mot från förra mätningen som gjordes förra kvartalet. Samtidigt ökar andelen bedrägerier mot handlare och brott som inte polisanmäls är kvar på höga nivåer.

Var tredje butik i landet utsatt för stöld – endast en tredjedel av brotten polisanmäldes

Var tredje butik i landet utsatt för stöld – endast en tredjedel av brotten polisanmäldes

Var tredje butik var under 2019 utsatt för stöld den senaste veckan och var femte handlare har upplevt hot den senaste månaden. Dagligvaruhandeln, systembolag, servicebutiker och apotek utsattes för flest brott. Det visar Trygghetsbarometerns årssammanställning för 2019.

Handelns utsatthet för butiksstölder ökar

Handelns utsatthet för butiksstölder ökar

Stöld, bedrägeri och hotfulla situationer är vardag för många butiksägare. Nästan varannan butik har varit utsatt för brott den senaste månaden. Det är framförallt utsattheten för butiksstölder som ökat.

Majoritet av butiksstölderna polisanmäls inte: ”Tappat tron på rättsväsendet”

Majoritet av butiksstölderna polisanmäls inte: ”Tappat tron på rättsväsendet”

Drygt var fjärde butik utsattes för stöld den senaste veckan - men knappt var tredje stöld polisanmäldes. Andelen hotfulla eller våldsamma situationer i samband med stölderna har ökat. Det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer.

Var femte handlare drabbad av hotfullt beteende senaste månaden

Var femte handlare drabbad av hotfullt beteende senaste månaden

Handlarnas brottsutsatthet ligger kvar på höga nivåer. Fyra av tio handlare (41 %) har utsatts för brott den senaste tiden. Andelen butiker där någon medarbetare drabbats av hotfullt beteende från en besökare eller kund har däremot ökat något. Det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer för andra kvartalet 2019.

Var femte handlare utsatt för bedrägerier

Var femte handlare utsatt för bedrägerier

Fyra av tio handlare har utsatts för brott den senaste tiden. Det är en minskning med 3 procentenheter från förra Trygghetsbarometern. Andelen handlare som utsatts för hotfullt beteende har minskat samtidigt som stölderna ökar något. Trygghetsbarometern visar också att var femte handlare varit utsatt för bedrägerier den senaste månaden.

Trygghetsbarometern – sammanställning för 2018

Trygghetsbarometern – sammanställning för 2018

Svensk Handel har sammanställt Trygghetsbarometern för helåret 2018. Ta del av sammanställningen här. Årssammanställningen innehåller siffror på vilka delbranscher och län där butikerna varit mest brottsutsatta.

Varannan handlare utsatt för brott senaste månaden

Varannan handlare utsatt för brott senaste månaden

Brotten som drabbar landets butiker ligger kvar på höga nivåer. Den senaste veckan har var tredje butik varit utsatt för stöld. Dessutom har var fjärde butik utsatts för hotfullt beteende den senaste månaden. Sammantaget har nästan varannan butik (44 %) varit utsatt för ett brott den senaste tiden.