Råd och tips

Länkar

10 steg till grundsäkerhet

  1. Utse en säkerhetsansvarig.
  2. Skaffa en bra butiksförsäkring.
  3. Kontrollera så att ni uppfyller villkoren i försäkringen.
  4. Se över risken för inbrott och stöld och förstärk skalskyddet där det behövs.
  5. Utrusta butiken med ett inbrottslarm med rökdetektorer.
  6. Säkerhetsutbilda personalen.
  7. Ta fram säkerhetsrutiner för utsatta arbetsuppgifter, till exempel:
  8. Låt personalen läsa och signera rutinerna.
  9. Skapa rutiner för att regelbundet kontrollera butiken avseende bland annat:
  10. Låt säkerhet vara en prioriterad fråga. Prata säkerhet med personal och kollegor. Ring oss på Svensk Handel om ni har frågor!