Hoppa till innehåll

Den 31 mars 2023 presenterades den stora betalningsutredningens betänkande "Staten och betalningarna" som letts av den särskilda utredaren Anna Kinberg Batra. Utredningen berör många av Svensk Handels intresseområden, och vi kommenterar här några viktiga delar. Hela betänkandet finns länkat vid sidan om.

anna-kinberg-batra-16x9.png

Svensk Handel tycker att Betalningsutredningen har tagit upp relevanta och angelägna frågor. Man har genomfört ett gediget arbete och gjort bra djupa analyser som också har resulterat i många tydliga rekommendationer. Många av de utmaningar som finns på den svenska betalningsmarknaden är av brådskande karaktär där staten behöver agera omgående.

Konsumenterna gör allt färre kontantköp från år till år, samtidigt som kostnaderna för kontanthanteringen ökar kontinuerligt. Här ligger en utmaning i att upprätthålla en fungerande kontantinfrastruktur utan att det blir orimligt dyrt och osäkert för företagen.

Staten behöver på ett helt annat sätt än tidigare engagera sig, såväl operativt som finansiellt, för att säkerställa att infrastrukturen för kontanterna fungerar.
Bengt Nilervall
ansvarig för betalfrågor på Svensk Handel

Utredningen föreslår att till exempel receptbelagd medicin alltid ska kunna betalas med kontanter, och öppnar för att det skulle kunna omfatta även andra livsnödvändiga varor. Svensk Handel betonar att det i ett sådant utvidgat läge är särskilt viktigt att staten tar ett stort ansvar.

Kortbetalningar behöver fungera offline

Utifrån ett beredskapsperspektiv är kontanter en pusselbit men långt ifrån hela lösningen. Kortbetalningar, som fullständigt dominerar i den fysiska handeln, behöver fungera i offlineläge i större utsträckning än idag. Alla parter behöver ta sitt ansvar men Svensk Handel anser att staten genom en eventuell reglering behöver ställa högre krav på kortbetalningsmarknadens aktörer.

När det gäller införandet av en eventuell e-krona tycker Svensk Handel att det är klokt att skynda långsamt. Det blir viktigt att fortsätta undersöka effekterna av ett införande och att kontinuerligt föra diskussion med samtliga intressenter, där handeln är en central aktör.

Sverige har mycket att vinna på att noga följa utvecklingen kring arbetet med en digital euro. Att gå först kan vara både dyrt och smärtsamt.
Bengt Nilervall

Svensk Handel vill understryka vikten av att stimulera och skapa goda förutsättningar för betalningsmarknadens alla aktörer. Genom sunda regleringar kan företag fortsätta utveckla digitala lösningar som är inkluderande, tillgängliga, säkra och kostnadseffektiva. Något som gynnar alla, medborgare, näringsliv och den offentliga sektorn.

Här är den inledande sammanfattningen av betänkandet:

"Betalningsmarknaden och hela betalningsekosystemet har digitaliserats i snabb takt. Digitaliseringen skapar nya betaltjänster och bidrar till effektivitet men stora grupper ställs utanför. Därtill har systemsårbarheter uppstått. Inte minst av dessa skäl behöver staten ta en större roll.

Utredningen föreslår därför bl.a. att: Fler måste ges tillgång till betalkonto, bl.a. genom en effektivare tillsyn och att banker använder möjligheten i lagstiftningen att erbjuda konto med mer begränsade funktioner (lågriskkonto).

Därutöver bör statens insatser för att alla i Sverige ska ha möjlighet att göra betalningar till rimliga kostnader, oavsett betalningssätt, stärkas och breddas. För att säkra inte minst livsmedelstillgången i en fredstida krissituation och vid höjd beredskap ska staten, för det första, kunna garantera vissa s.k. offlinebetalningar under en begränsad tid. Det gäller i fysiska butiker som säljer livsnödvändiga varor.

För det andra ska Skatteverket kunna bevilja undantag från kassaregister för att underlätta kontant betalning. Fysiska apotek föreslås bli skyldiga att ta emot kontant betalning för läkemedel mm. som omfattas av högkostnadsskyddet. Motsvarande lagstiftning för livsmedel och drivmedel bör inte uteslutas. Det ska vara möjligt att betala in skatt med kontanter upp till ett visst belopp.

Utredningen bedömer i enlighet med rättspraxis att statliga, kommunala och regionala myndigheter är skyldiga att ta emot kontanter som betalning för offentligrättsliga avgifter. Det gäller även privata aktörer som utför motsvarande verksamhet på det offentligas uppdrag.

Utredningen bedömer att det i dag inte finns tillräckliga samhällsbehov av att Riksbanken ger ut en s.k. e-krona. Omvärldsförändringar kan föranleda en annan bedömning i framtiden. Riksbanken bör fortsätta att utvärdera förutsättningarna för en e-krona och återkomma med en framställning till riksdagen under 2024 med en bedömning av om det finns tillräckliga skäl att införa en e-krona.

Anna Kinberg Batra fick i december 2020 regeringens uppdrag att utreda statens roll på betalningsmarknaden mot bakgrund av de stora förändringar som ägt rum och kan förväntas ske i framtiden. Utredningen tillsattes efter ett tillkännagivande från riksdagen i juni 2019."

bengt-nilervall.jpg

Bengt Nilervall

Näringspolitisk expert

presskontakt-3.jpg

Presskontakt

Är du journalist och vill komma i kontakt med Svensk Handel? Kontakta vår pressjour

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
logistik-lager-stadium.jpg

D-logistik: Returer - nyckeln till en hållbar omställning

NyhetI veckan anordnade Svensk Handel D-logistik i Göteborg. Ett årligt återkommande event för några av de främsta inom e-handel och logistik. En
green-claims-1-1240x600.png

Seminarium om Green Claims i Bryssel

NyhetSvensk Handel bjöd tillsammans med Skogsindustrierna, Trä- och Möbelföretagen TMF och Svenskt Näringsliv in till ett lunchseminarium i Bryss
sakerhetspolitiska-programmet.jpg

Sex åtgärder för en tryggare handel

NyhetBrotten mot handeln har cementerats på en allt för hög nivå. Hot och våldsamma situationer, stölder och nekade tillträdesförbud har tyvärr b
nina-jelver-16-9.jpg

Snart inleds Säkerhetsveckan

NyhetStölder och hot har tyvärr blivit en del av handlarnas vardag. Situationen är oacceptabel. Strax är det dags för årets stora säkerhetssatsni
handelskonjunkturen-sep-23-16x9.png

Handelskonjunkturen september 2023

NyhetSvensk Handels medlemsexklusiva rapport Handelskonjunkturen för september 2023 har just publicerats. Här är en kort sammanfattning.
textilatervinning.jpg

Cirkulära värdekedjor för textil – snart verklighet

NyhetFrån och med 1 januari 2025 krävs separat utsortering av textilavfall efter nya krav i EU:s avfallsdirektiv. Detta sammanfaller också delvis
shopping-vid-dator.jpg

Konsumentverket granskar kundtjänstinformation på webbplatser

NyhetKonsumentverket har gjort en kartläggning som visar att konsumenter upplever stora problem i kontakten med företags kundtjänst. Följer din w
sko-i-lada.jpg

Checklista - Ditt utökade producentansvar för förpackningar

NyhetDe nya reglerna om utökat producentansvar för förpackningar närmar sig snabbt. Väldigt många företag i Sverige omfattas av de nya reglerna.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.