Samverkan och dotterbolag

Svensk Handel utvecklar medlemservicen via olika dotterbolag och samverkar med branschförbund för att ge medlemsföretagen relevant service och information.

Svensk Handels dotterbolag

Svensk Handel bedriver delar av sitt medlemserbjudande via dotterbolag. Det gör vi för att anpassa verksamheten till medlemsföretags efterfrågan och utveckla tjänster med bra medlemserbjudanden, exempelvis inom affärsjuridik, utbildning, med mera.

Svensk Handels branscher i samverkan

Svensk Handel arbetar för att erbjuda och utveckla fördelaktiga medlemsförmåner. Därför samverkar vi med utvalda branschföreningar som medlemsföretagen kan vända sig till i specifika branschfrågor. Det som är bra för handel generellt kan också utvecklas att bli särskilt anpassas för den specifika branschen.

Malin Winbom