E-handelsindikatorn

Svensk Handels E-handelsindikator är en månatlig mätning av hur svenska konsumenter e-handlar. 

Undersökningen skattar omsättningen för e-handeln i Sverige och från utlandet, samt visar utvecklingen i olika varukategorier. E-handelsindikatorn genomförs av Novus på uppdrag av Svensk Handel.

Publiceringsplan för E-handelsindikatorn 2022.

E-handelsindikatorn maj 2022

Äldre minskar sitt e-handlande, kvinnor driver e-handeln mer än män

Svensk Handels E-handelsindikator för maj månad visar att e-handelns omsättning minskar med 8 procent jämfört med samma månad föregående år. Omsättningen fortsätter därmed som tidigare under året att backa men inte lika kraftigt som februari, mars och april då den föll med i genomsnitt 16 procent per månad.

E-handelsindikatorn april 2022

Fortsatt tillbakagång från höga nivåer för e-handeln

Svensk Handels E-handelsindikator för april månad visar att e-handelns omsättning minskar med 15 procent jämfört med samma månad föregående år. Precis som i februari och mars minskar därmed omsättningen relativt kraftigt.

E-handelsindikatorn mars 2022

Tydlig avmattning, men jämförelser med 2021 skymmer sikten för e-handeln

Svensk Handels E-handelsindikator för mars månad visar att e-handelns omsättning återigen hamnar kraftigt lägre, minus 17 procent, jämfört med samma månad föregående år. Det är samma minskningstakt som i februari.

E-handelsindikator februari

Färre som e-handlade, och för mindre pengar i genomsnitt

Svensk Handels E-handelsindikator för februari månad visar att e-handelns omsättning minskar kraftigt, minus 17 procent jämfört med samma månad föregående år. Inkluderar man även svenska konsumenters köp från utländska e-handelsaktörer sjönk omsättningen med 20 procent. E-handeln från utlandet är, i likhet med i januari, fortsatt halverad jämfört med förra året.

E-handelsindikatorn januari 2022

Fortsatt stor del av befolkningen som e-handlar

Svensk Handels E-handelsindikator för januari månad visar att e-handelns omsättning minskade med fyra procent jämfört med samma månad föregående år.

E-handelsindikatorn december 2021

December 2021: Trots årets högsta omsättning nådde e-handeln inte upp till 2020 års decembersiffra

Svensk Handels E-handelsindikator visar att e-handeln i december 2021 fortsatte att växa jämfört med månaden innan, vilket innebar att e-handeln i december svarade för årets allra högsta omsättning.

E-handeln rådde inte på fjolårets rekordstarka novembersiffra

Stark tillväxt till trots - e-handeln rådde inte på fjolårets rekordstarka novembersiffra

I november i år växte e-handeln i Sverige med 24 procent jämfört med oktober och nådde därmed årets högsta omsättning en enskild månad. Trots det visar Svensk Handels E-handelsindikator att försäljningen i november var 25 procent lägre än samma månad föregående år. Fjolårets uppmaningar att inte besöka butiker och att göra julklappsinköpen på nätet lyfte då e-handeln till rekordhöga nivåer.

Tillväxten i e-handeln tog ny fart i oktober

Tillväxten i e-handeln tog ny fart i oktober

E-handelns tillväxttakt vände upp igen i oktober, efter en viss avmattning i september. Totalt växte e-handeln i Sverige med 7 procent i oktober jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för den totala e-handeln, där även svenska konsumenters köp från utländska e-handlare ingår, var 12 procent. Det visar Svensk Handels E-handelsindikator för oktober.

E-handelsindikatorn september 2021

Lägre tillväxt i e-handeln när fler återvänder till butikerna

E-handeln fortsatte att växa under tredje kvartalet trots att fler återvänder till de fysiska butikerna. Den totala e-handeln, inklusive den från utlandet växte med 12 procent under tredje kvartalet. I september anas dock ett trendbrott då omsättningen i den inhemska e-handeln minskade med tre procent. Det visar Svensk Handels E-handelsindikator för september.

E-handeln slår rekordstarka tillväxttal

E-handeln slår rekordstarka tillväxttal

Trots att e-handeln gick starkare än någonsin under pandemin fortsätter tillväxten. Under andra kvartalet i år växte e-handeln i Sverige med åtta procent jämfört med samma period förra året.