E-handelsindikatorn

Svensk Handels E-handelsindikator är en månatlig mätning av hur svenska konsumenter e-handlar. 

Undersökningen skattar omsättningen för e-handeln i Sverige och från utlandet, samt visar utvecklingen i olika varukategorier. E-handelsindikatorn genomförs av Novus på uppdrag av Svensk Handel.

Publiceringsplan för E-handelsindikatorn 2022.

E-handelsindikatorn oktober 2022

Svag oktobermånad för e-handeln

Svensk Handels E-handelsindikator för oktober månad visar att e-handelns omsättning, mätt i svenska konsumenters e-handel från enbart svenska aktörer, sjönk med 16 procent jämfört med samma månad föregående år. 

E-handelsindikatorn september 2022

Oväntat stark septembermånad för e-handeln – men svag jämförelsemånad

Svensk Handels E-handelsindikator för september månad visar att e-handelns omsättning steg med 19 procent jämfört med samma månad föregående år. Jämförelsemånaden september 2021 var dock ovanligt svag med den lägsta omsättningen sedan pandemin startade, vilket är huvudförklaringen till den stora procentuella uppgången.

E-handelsindikatorn augusti 2022

Mindre e-handel från utlandet, men fortsatt nedåt för den svenska e-handeln jämfört med 2021

Svensk Handels E-handelsindikator för augusti månad visar att e-handelns omsättning minskade med 11 procent jämfört med samma månad föregående år. Det är i nivå med föregående månads utveckling.

E-handelsindikatorn juni och juli 2022

Fortsatt nedåt för e-handeln i juni och juli

Svensk Handels E-handelsindikator för juni och juli månad visar att e-handelns omsättning minskar med 20 respektive 11 procent jämfört med samma månader föregående år. Omsättningen har backat hela året men juni månads utveckling är den hittills sämsta under året.

E-handelsindikatorn maj 2022

Äldre minskar sitt e-handlande, kvinnor driver e-handeln mer än män

Svensk Handels E-handelsindikator för maj månad visar att e-handelns omsättning minskar med 8 procent jämfört med samma månad föregående år. Omsättningen fortsätter därmed som tidigare under året att backa men inte lika kraftigt som februari, mars och april då den föll med i genomsnitt 16 procent per månad.

E-handelsindikatorn april 2022

Fortsatt tillbakagång från höga nivåer för e-handeln

Svensk Handels E-handelsindikator för april månad visar att e-handelns omsättning minskar med 15 procent jämfört med samma månad föregående år. Precis som i februari och mars minskar därmed omsättningen relativt kraftigt.

E-handelsindikatorn mars 2022

Tydlig avmattning, men jämförelser med 2021 skymmer sikten för e-handeln

Svensk Handels E-handelsindikator för mars månad visar att e-handelns omsättning återigen hamnar kraftigt lägre, minus 17 procent, jämfört med samma månad föregående år. Det är samma minskningstakt som i februari.

E-handelsindikator februari

Färre som e-handlade, och för mindre pengar i genomsnitt

Svensk Handels E-handelsindikator för februari månad visar att e-handelns omsättning minskar kraftigt, minus 17 procent jämfört med samma månad föregående år. Inkluderar man även svenska konsumenters köp från utländska e-handelsaktörer sjönk omsättningen med 20 procent. E-handeln från utlandet är, i likhet med i januari, fortsatt halverad jämfört med förra året.

E-handelsindikatorn januari 2022

Fortsatt stor del av befolkningen som e-handlar

Svensk Handels E-handelsindikator för januari månad visar att e-handelns omsättning minskade med fyra procent jämfört med samma månad föregående år.

E-handelsindikatorn december 2021

December 2021: Trots årets högsta omsättning nådde e-handeln inte upp till 2020 års decembersiffra

Svensk Handels E-handelsindikator visar att e-handeln i december 2021 fortsatte att växa jämfört med månaden innan, vilket innebar att e-handeln i december svarade för årets allra högsta omsättning.

E-handeln rådde inte på fjolårets rekordstarka novembersiffra

Stark tillväxt till trots - e-handeln rådde inte på fjolårets rekordstarka novembersiffra

I november i år växte e-handeln i Sverige med 24 procent jämfört med oktober och nådde därmed årets högsta omsättning en enskild månad. Trots det visar Svensk Handels E-handelsindikator att försäljningen i november var 25 procent lägre än samma månad föregående år. Fjolårets uppmaningar att inte besöka butiker och att göra julklappsinköpen på nätet lyfte då e-handeln till rekordhöga nivåer.

Tillväxten i e-handeln tog ny fart i oktober

Tillväxten i e-handeln tog ny fart i oktober

E-handelns tillväxttakt vände upp igen i oktober, efter en viss avmattning i september. Totalt växte e-handeln i Sverige med 7 procent i oktober jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för den totala e-handeln, där även svenska konsumenters köp från utländska e-handlare ingår, var 12 procent. Det visar Svensk Handels E-handelsindikator för oktober.

E-handelsindikatorn september 2021

Lägre tillväxt i e-handeln när fler återvänder till butikerna

E-handeln fortsatte att växa under tredje kvartalet trots att fler återvänder till de fysiska butikerna. Den totala e-handeln, inklusive den från utlandet växte med 12 procent under tredje kvartalet. I september anas dock ett trendbrott då omsättningen i den inhemska e-handeln minskade med tre procent. Det visar Svensk Handels E-handelsindikator för september.

E-handeln slår rekordstarka tillväxttal

E-handeln slår rekordstarka tillväxttal

Trots att e-handeln gick starkare än någonsin under pandemin fortsätter tillväxten. Under andra kvartalet i år växte e-handeln i Sverige med åtta procent jämfört med samma period förra året.