Regeringens besked om hur och när elpriskompensationen ska komma till del har främst föranlett förvirring. Hittills har inga klara besked kommit gällande när – eller ens under vilken period – som elpriskompensationen ska betalas ut.

elsladd.jpg
Sofia Larsen och Henrik Ekelund på Svensk Handel
Förvirringen gällande hur stödet så småningom ska betalas ut har inte varit mindre, skriver Sofia Larsen, vd Svensk Handel

Handeln är näringslivets största bransch sett till antalet anställda och den kännetecknas av såväl spets som bredd. Det senaste decenniets stora tekniska och digitala språng gjorde det möjligt för handeln att klara sig igenom pandemin. Dock hade inte delar av branschen klarat sig helt utan åtgärder under det mest akuta skedet av pandemin och branschen välkomnar att staten bland annat möjliggjorde korttidspermitteringar och skatteanstånd när det behövdes som mest.

Likaså välkomnar vi att politiken har lyssnat på såväl medborgare som näringsliv när det gäller behovet av kompensation för de höga elpriserna. Det är en välkommen åtgärd som för ett antal verksamheter kan vara skillnaden mellan att klara sig eller inte. Men regeringens besked både om hur och när kompensationen kommer har varit oklara.

Helt uteslutet

Vi är fundersamma kring hur kompensationen kommer att betalas ut. Enligt det besked som kommit så ska Försäkringskassan göra utbetalningar till hushållens bankkonton och vid behov genom avi. Svensk Handel anser att ett system med betalning genom avier i butik är helt uteslutet. Att som handlare få ansvar för att betala ut mycket stora mängder kontanter utsätter verksamheten för risk och dessutom är kontanthantering förenat med stora kostnader. Vi förutsätter att regeringen och Försäkringskassan tänker om och utarbetar en modell för direkta utbetalningar till hushållens bankkonton.

För det andra måste det säkerställas att företag skyndsamt får del av elpriskompensationen och för handelns del är det centralt att verksamheter som är hyresgäster fullt ut får del av detsamma. I de allra flesta fall hyr handelsföretagen sina lokaler av en fastighetsägare. Det är oftast kallhyra, vilket innebär att handelsföretaget själv betalar sin el. Dessutom kan fastighetsägare ta ut kostnad för el i så kallade overhead-kostnader för exempelvis en galleria. När ersättningsmodellen för företag utformas behöver det säkerställas att den som faktiskt har betalat elkostnaden också är den som kompenseras så att inte ersättningen fastnar hos fastighetsägaren.

Att som handlare få ansvar för att betala ut mycket stora mängder kontanter utsätter verksamheten för risk och dessutom är kontanthantering förenat med stora kostnader.

Kompensationens utformning, att utgå från historisk elanvändning, anser vi däremot vara helt rätt. Det ska löna sig att effektivisera sin elförbrukning snarare än att slösa och det är en viktig del av hela näringslivets stora omställning till ett mer eleffektivt samhälle. Elpriskompensation är en viktig del i att rädda jobb och företagande men den måste utformas på rätt sätt för att inte missa sitt mål och det måste träda i kraft snarast, då många handlare inte kan vänta särskilt länge till.

Sofia Larsen, vd, Svensk Handel
Henrik Ekelund, näringspolitisk expert, Svensk Handel

mikkonen-replikbild16x9.png

Nej, handeln skor sig inte på höga priser

DebattartikelAtt alla pilar pekar åt fel håll för handelns företag är inget som stoppar Daniel Lind att vrida på sanningen till den grad att han ger sken
enhorning-navjord-16x9.png

Återkommande brottslighet hotar handeln i Borlänge

DebattartikelExplosionen vid butiken i Tjärna Ängar är ytterligare ett dystert kapitel i boken om den brottsutsatthet handeln och människor runt den dagl
arbetsgivarorganisationer.jpeg

Höjda arbetsgivaravgifter drabbar kommuner och regioner

Debattartikel"Kommuner och regioner får ökade anställningskostnader på 1 miljard kronor på grund av att den lägre arbetsgivaravgiften för unga inte behål
goteborg-stad-900.jpg

Hur många butiker kommer behöva stänga igen i Göteborg?

DebattartikelDe hyreshöjningar på upp till 10,9 procent som drabbat handlare är förödande när en lågkonjunktur står för dörren.
elsladd.jpg

Orimligt att elstödet ska betalas ut i kontanter

DebattartikelRegeringens besked om hur och när elpriskompensationen ska komma till del har främst föranlett förvirring. Hittills har inga klara besked ko
elsladd.jpg

Många handlare i södra Sverige är förtvivlade

DebattartikelMånga handlare i södra Sverige är förtvivlade. De oroar sig för att deras verksamheter inte klarar av vintern. Det gäller alltifrån den lill
interior-galleria.jpg

Orimliga hyresökningar

DebattartikelSvensk Handels vd Sofia Larsen varnar i en debattartikel för konsekvenserna av de KPI-baserade hyreshöjningarna som väntar efter årsskiftet.
avtal-2023.jpg

Vår framgångsrika lönebildningsmodell hotas av LO:s krav

DebattartikelDen stundande avtalsrörelsen reser många farhågor och kommer bjuda på svårigheter. LO:s ”låglönesatsning” hotar en framgångsrik lönebildning

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.