Hoppa till innehåll

Europaparlamentariker och representanter från handelsföretag och konsumentsidan var på plats för att diskutera lagförslaget “Green Claims” under ett fullsatt seminarium med efterföljande panelsamtal i Europahuset i Stockholm.

green-claims-seminarium.png

Tidigare i år presenterade EU-kommissionen lagförslaget, vilket syftar till att reglera miljöpåståenden i marknadsföring. Frågan är högst aktuell och också en prioriterad fråga för Svensk Handel. 

Sandra Roos, Vice President Sustainability på Kappahl, medverkade för att ge ett näringslivsperspektiv. Hon menade att Kappahl är positivt inställda till att de företag som försöker och redan arbetar i enlighet med lagförslaget ska premieras. Samtidigt är det svårt att veta hur och när man gör rätt, men det kan konstateras att företag som antagit en seriös hållbarhetsagenda och börjat anpassa sig efter hållbarhetslagstiftningen kommer att tjäna på det framgent. 

Arba Kokalari (M) och Emma Wiesner (C), de Europaparlamentariker som deltog i evenemanget och är så kallade skuggrapportörer, var båda överens om att det måste bli lättare att få tillgång till rätt information som konsument. Samtidigt var båda tydliga med hur viktigt det är att lagförslaget implementeras så att lika spelregler gäller för samtliga EU-länder, det vill säga att lagförslaget harmoniserar. Harmoniseringsperspektivet lyftes även som en viktig pusselbit från Kappahl och representanterna från konsumentsidan. Arba var också tydlig med att det huvudsakliga syftet med lagstiftningen är att komma åt de aktörer som faktiskt vilseleder konsumenter, samtidigt som det inte bör leda till så kallad ’’green hushing’’, det vill säga att företagen slutar kommunicera sitt miljö- och klimatarbete på grund av rädsla för de höga sanktionerna om företag brister i efterlevnaden av lagförslaget.   

Konsumenternas roll i miljöpåståenden

Från konsumentsidan var representanter från Sveriges Konsumenter och Konsumentverket samt Reklamombudsmannen (RO) som står bakom näringslivets självreglering på plats i panelen. Samtliga vidhöll att konsumenter inte ensamma bör bli ansvariga för att välja rätt och att det idag inte är lätt att veta när ett miljöpåstående faktiskt är faktabaserat. Man menar att det kommer vara nödvändigt för företagen att göra riskbedömningar och att säkra rätt miljökompetens för att kunna göra miljöpåståenden när lagförslaget väl implementerats.  

Sammanfattningsvis kan man utifrån panelsamtalet konstatera att det måste vara lätt att göra rätt, och att företag som underlättar för konsumenter att göra hållbara val ska premieras. Svensk Handel fortsätter bevaka lagstiftningsarbetet med Green Claims, både på EU-nivå och nationell nivå, och tackar såväl paneldeltagare som seminariebesökare för ett lyckat seminarium. 

martina-elfgren1.jpg

Martina Elfgren

Enhetschef Internationell handel, Head of office för Brysselkontoret

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.