Hoppa till innehåll

Remissyttrande - Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Svensk Handels remissyttrande angående Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt.

remisser-900.jpg

Er ref: Fi2022/03553

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel representerar handelsföretag inom samtliga delar av handeln över hela landet. Handeln var en av de mest utsatta näringslivssektorerna under pandemin och det framgår i remissen att 18 procent av de företag som använde möjligheten att begära anstånd med skatteinbetalningar är verksamma i handeln.

Efterverkningarna av pandemin, såsom leveranskedjor och varubrister, har tillsammans med Rysslands krig mot Ukraina bidragit till en fortsatt svår ekonomisk situation för många handelsföretag med höga och ökande kostnader för bland annat inköp, energi och hyror. Dessutom ökar arbetskraftskostnaderna då arbetsgivaravgifterna för unga höjs från och med april 2023. Samtidigt påverkas konsumenterna av ökande kostnaderna för energi, räntor och hyror vilket leder till ett krympande konsumtionsutrymme som kan komma handeln till del. Detta riskerar att leda till en svår situation för i grunden ekonomiskt sunda handelsföretag med både minskad försäljning och minskade marginaler.

I detta läge med pressade marginaler och en utsatt ekonomisk situation kan anstånd vara en effektiv åtgärd för att snabbt stärka likviditeten och genom det rädda jobb och företagande. Samtidigt är anstånd att likställa med ett lån och villkoren samt kostnaderna för lånet och dess återbetalning avgör naturligtvis hur pass attraktivt och fördelaktigt stödet är för företagen.

Synpunkter på utredningens förslag

De nu föreliggande förslagen är att anstånd med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad får beviljas för högst tolv redovisningsperioder vardera. Anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett kalenderkvartal får beviljas för högst fyra redovisningsperioder.

Anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad eller ett kalenderkvartal får beviljas även för redovisningsperioder som infaller under april–juni 2022. Den bortre tidsgränsen för den ursprungliga anståndstiden för sådana skatter och avgifter senareläggs till den 12 september 2023.

Möjligheten till skatteanstånd var under pandemin en effektiv likviditetsstärkande åtgärd för många företag i akut ekonomisk kris. Skatteanstånd har, som nämnt ovan, möjlighet att även rädda jobb och företagande under lågkonjunktur. Med det ställer sig Svensk Handel positiva till det förslag som nu föreligger att anstånd ska kunna beviljas för fler redovisningsperioder och att anstånd kan begäras även retroaktivt. Det är likaledes positivt med förlängd anståndstid och avbetalningsplan.

Då marginalerna inom handeln vanligtvis är låga och då återhämtningen efter pandemin inom flera delar av handeln går sakta kommer det att ta tid för företagen att betala tillbaka skatteanstånden. Det är därför av stor vikt att räntan och avgifterna för anstånden hålls nere på en minimal nivå.

SVENSK HANDEL

Stefan Kvarfordt, Enhetschef Näringspolitik

Henrik Ekelund, Näringspolitisk expert

henrik-ekelund.jpg

Henrik Ekelund

Enhetschef Näringspolitik

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
remisser-900.png

Remissvar angående Regeringsuppdrag om försöksverksamhet med vissa godstransporter

RemissvarSvensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med cirka 300 000 med­a
remisser-900.png

Remissyttrande avseende Nya regler för cybersäkerhet

RemissvarSvensk Handel har getts möjlighet att yttra sig avseende Nya regler för cybersäkerhet: SOU: 2024:18
remisser-900.png

Remissyttrande avseende Stärkt konstitutionell beredskap

RemissvarSvensk Handel har fått möjligheten att inkomma med yttrande över rubricerad remiss.
remisser-900.png

Remissyttrande avseende Livsmedelsberedskap för en ny tid

RemissvarSvensk Handel har tagit del av betänkandet SOU 2024:8 om Livsmedelsberedskap för en ny tid, och har lämnat ett remissvar.
remisser-900.png

Angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen

RemissvarRemissvar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037.
remisser-900.jpg

Remissvar om Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar om Införande av Miljözon klass 3

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar gällande Bekämpande av sena betalningar av handelstransaktioner

RemissvarEuropeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Er ref: Ju2023/02232

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.