Remissyttrande - Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Svensk Handels remissyttrande angående Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt.

remisser-900.jpg

Er ref: Fi2022/03553

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel representerar handelsföretag inom samtliga delar av handeln över hela landet. Handeln var en av de mest utsatta näringslivssektorerna under pandemin och det framgår i remissen att 18 procent av de företag som använde möjligheten att begära anstånd med skatteinbetalningar är verksamma i handeln.

Efterverkningarna av pandemin, såsom leveranskedjor och varubrister, har tillsammans med Rysslands krig mot Ukraina bidragit till en fortsatt svår ekonomisk situation för många handelsföretag med höga och ökande kostnader för bland annat inköp, energi och hyror. Dessutom ökar arbetskraftskostnaderna då arbetsgivaravgifterna för unga höjs från och med april 2023. Samtidigt påverkas konsumenterna av ökande kostnaderna för energi, räntor och hyror vilket leder till ett krympande konsumtionsutrymme som kan komma handeln till del. Detta riskerar att leda till en svår situation för i grunden ekonomiskt sunda handelsföretag med både minskad försäljning och minskade marginaler.

I detta läge med pressade marginaler och en utsatt ekonomisk situation kan anstånd vara en effektiv åtgärd för att snabbt stärka likviditeten och genom det rädda jobb och företagande. Samtidigt är anstånd att likställa med ett lån och villkoren samt kostnaderna för lånet och dess återbetalning avgör naturligtvis hur pass attraktivt och fördelaktigt stödet är för företagen.

Synpunkter på utredningens förslag

De nu föreliggande förslagen är att anstånd med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad får beviljas för högst tolv redovisningsperioder vardera. Anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett kalenderkvartal får beviljas för högst fyra redovisningsperioder.

Anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad eller ett kalenderkvartal får beviljas även för redovisningsperioder som infaller under april–juni 2022. Den bortre tidsgränsen för den ursprungliga anståndstiden för sådana skatter och avgifter senareläggs till den 12 september 2023.

Möjligheten till skatteanstånd var under pandemin en effektiv likviditetsstärkande åtgärd för många företag i akut ekonomisk kris. Skatteanstånd har, som nämnt ovan, möjlighet att även rädda jobb och företagande under lågkonjunktur. Med det ställer sig Svensk Handel positiva till det förslag som nu föreligger att anstånd ska kunna beviljas för fler redovisningsperioder och att anstånd kan begäras även retroaktivt. Det är likaledes positivt med förlängd anståndstid och avbetalningsplan.

Då marginalerna inom handeln vanligtvis är låga och då återhämtningen efter pandemin inom flera delar av handeln går sakta kommer det att ta tid för företagen att betala tillbaka skatteanstånden. Det är därför av stor vikt att räntan och avgifterna för anstånden hålls nere på en minimal nivå.

SVENSK HANDEL

Stefan Kvarfordt, Enhetschef Näringspolitik

Henrik Ekelund, Näringspolitisk expert

henrik-ekelund.jpg

Henrik Ekelund

Näringspolitisk expert

remisser-900.jpg

Remissyttrande nytt direktiv om produktansvar och om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens

RemissvarEuropeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens
remisser-900.jpg

Remissyttrande - Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

RemissvarSvensk Handels remissyttrande angående Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt.
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Remissyttrande - Bättre konsekvensutredningar

RemissvarSvensk Handels Remissyttrande avseende Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22)
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen

RemissvarSvensk Handels remissyttrande avseende Betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SO
55adc9fa821a40fdb1b3467a896b798d.png

Svensk Handels yttrande över granskning av ÖP Malmö

RemissvarSvensk Handels yttrande över granskning av ÖP Dnr SBN-2018-1156 Malmö. Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och för
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Remissyttrande konsumentmakt i den gröna omställningen

RemissvarSvensk Handels remissyttrande avseende EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Remissyttrande Harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data

RemissvarSvensk Handels remissyttrande avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regle
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Remissyttrande - Rätt till betalkonto i fler banker

RemissvarSvensk Handels remissyttrande avseende rätt till betalkonto i fler banker.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.