Inflationen, konjunkturen, räntorna och de höga elpriserna har av förklarliga skäl präglat en stor del av samhällsdiskussionerna under året, men än mer intensivt under höstens valdebatter. Effekterna är mycket tydliga, hushållens köpkraft minskar i snabb takt av den höga inflationen.

galleria-shoppare-900.jpg

Det som dock diskuterats i mindre omfattning är hur de svenska företagen brottas med ännu högre prisuppgångar på insatsvaror, importerade varor och varor som produceras i Sverige. Företagen kan generellt sett inte föra vidare alla sina egna ökade inköpskostnader till nästa led. Därför pressas marginalerna inom bland annat handeln både av egna ökade inköpskostnader och av vikande efterfrågan från konsumenter. I förlängningen riskerar detta att leda till en djup ekonomisk kris och därmed färre jobb – inte minst för unga och utrikes födda.

Nu när vi har ett valresultat, och efter hand också en regering, så vilar det ett tungt ansvar att via såväl kortsiktiga åtgärder som långsiktiga reformer, dämpa effekterna av kris och inflation.

Handeln är med drygt en halv miljon anställda näringslivets största arbetsgivare. Drygt var tionde yrkesarbetande har ett jobb i handeln och bland unga är det så många som var femte som arbetar inom handeln. Med detta är vi en viktig del av svensk arbetsmarknad och en viktig del av svensk ekonomi. Det kommer dock inte av sig självt och vi oroas över att den annalkande krisen riskerar att innebära att både företag och jobb slås ut.

För att undvika de värsta effekterna av lågkonjunkturen kan en rad åtgärder behöva vidtas. Vi vill framhålla några, som vi ser som både angelägna och möjliga att genomföra mycket skyndsamt, och som vi anser att kommande regering behöver vidta:

  1. Slopa amorteringskraven för bolån fram till våren 2024

I ekonomiskt svåra tider finns det en uppenbar risk att konsumtionen avstannar vilket leder till en ond spiral av färre jobb, ökad arbetslöshet och ytterligare minskad konsumtion. För att hushållens konsumtionsutrymme inte ska minska för mycket bör amorteringskraven för bolån slopas.

  1. Inför snarast ett högkostnadsskydd för el för såväl privatpersoner som företag

De skenande elpriserna skapar oro och svåra konsekvenser för såväl privatpersoner som företag. I många fall riskerar elpriserna att leda till nedlagd företagsverksamhet. För att undvika detta behöver det skyndsamt tas fram ett högkostnadsskydd för elpriser. Här finns dessutom fungerande modeller för detta att inspireras av i såväl Danmark som Norge.

  1. Utöka glesbygdsstödet till butiker

För att säkerställa att glesbygden inte riskerar att tappa såväl viktig samhällsservice som arbetstillfällen bör det befintliga servicesstödet till butiker i glesbygdsområden utvidgas, åtminstone temporärt. Försvinner servicen på orten i glesbygden är den ofta borta för alltid. 

  1. Sänk arbetsgivaravgifterna

Sverige utmärker sig i Europa med sina höga arbetskraftskostnader. Inom handeln ligger kostnaderna drygt 20 procent över Tyskland och nära 40 procent över genomsnittet för Euroländerna. Sverige ligger också i topp när det gäller arbetsgivaravgifter. Det påverkar naturligtvis handelns konkurrenskraft på ett mycket negativt sätt när konsumenter kan välja att e-handla från i stort sett hela världen. Vi vill, som en första åtgärd, att de förstärkta sänkta arbetsgivaravgifterna för unga permanentas. Därefter behövs en långsiktig strategi för att sänkta arbetsgivaravgifter ska nå ett europeiskt snitt.

Handeln vill även fortsatt vara en viktig del av svensk ekonomi och arbetsmarknad. Genom ovanstående åtgärder ger vi livskraftiga företag bättre förutsättningar att ta sig igenom denna kris.

 

Anders Svensson, ordförande Svensk Handel

Sofia Larsen, vd, Svensk Handel

presskontakt-3.jpg

Presskontakt

Är du journalist och vill komma i kontakt med Svensk Handel? Kontakta vår pressjour

mikkonen-replikbild16x9.png

Nej, handeln skor sig inte på höga priser

DebattartikelAtt alla pilar pekar åt fel håll för handelns företag är inget som stoppar Daniel Lind att vrida på sanningen till den grad att han ger sken
enhorning-navjord-16x9.png

Återkommande brottslighet hotar handeln i Borlänge

DebattartikelExplosionen vid butiken i Tjärna Ängar är ytterligare ett dystert kapitel i boken om den brottsutsatthet handeln och människor runt den dagl
arbetsgivarorganisationer.jpeg

Höjda arbetsgivaravgifter drabbar kommuner och regioner

Debattartikel"Kommuner och regioner får ökade anställningskostnader på 1 miljard kronor på grund av att den lägre arbetsgivaravgiften för unga inte behål
goteborg-stad-900.jpg

Hur många butiker kommer behöva stänga igen i Göteborg?

DebattartikelDe hyreshöjningar på upp till 10,9 procent som drabbat handlare är förödande när en lågkonjunktur står för dörren.
elsladd.jpg

Orimligt att elstödet ska betalas ut i kontanter

DebattartikelRegeringens besked om hur och när elpriskompensationen ska komma till del har främst föranlett förvirring. Hittills har inga klara besked ko
elsladd.jpg

Många handlare i södra Sverige är förtvivlade

DebattartikelMånga handlare i södra Sverige är förtvivlade. De oroar sig för att deras verksamheter inte klarar av vintern. Det gäller alltifrån den lill
interior-galleria.jpg

Orimliga hyresökningar

DebattartikelSvensk Handels vd Sofia Larsen varnar i en debattartikel för konsekvenserna av de KPI-baserade hyreshöjningarna som väntar efter årsskiftet.
avtal-2023.jpg

Vår framgångsrika lönebildningsmodell hotas av LO:s krav

DebattartikelDen stundande avtalsrörelsen reser många farhågor och kommer bjuda på svårigheter. LO:s ”låglönesatsning” hotar en framgångsrik lönebildning

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.