Hoppa till innehåll

Inför kommande reor och kampanjer – så prissätter du korrekt enligt prisinformationslagen

I september 2022 trädde 7a § i prisinformationslagen (PIL) i kraft. De nya reglerna för prissänkningar gäller reklammeddelanden från näringsidkare till konsument om att priset för en eller flera varor har sänkts. Reglerna omfattar all form av prissänkning, i alla distributionskanaler.

black-friday-lapp.jpg

Jolanda Girzl, näringspolitisk expert på Svensk Handel, svarar på fyra frågor om vad som är viktigt att tänka på.

Hur gör jag en korrekt prissänkning enligt 7a § prisinformationslagen?

Den nya paragrafen i prisinformationslagen reglerar hur prissänkningar ska beräknas. Om en produkt tillhandahålls med angivande av att priset har sänkts ska även det tidigare priset anges som referens. Med det tidigare priset menas det lägsta försäljningspriset som varit gällande under de senaste 30 dagarna.

Eftersom tidigare lägsta pris och ordinarie pris är två helt olika referenspriser, och det lägsta priset de senaste 30 dagarna ska användas vid prissänkningar, är det vid en prissänkning inte möjligt att använda sig av ordinarie pris i stället. Det gäller även om det faktiska priset är detsamma för de båda prisreferenserna.

Får jag komplettera det tidigare lägsta priset med ett ordinarie pris?

Om man vid en prissänkning vill komplettera det tidigare lägsta priset med ett ordinarie pris är det ytterst viktigt att man identifierar skillnaden mellan dessa samt kan bevisa att det påstådda ordinarie priset tillämpats under tillräckligt lång tid för att det inte ska anses som vilseledande utifrån marknadsföringslagen.

Viktigt är att det ordinarie priset inte får en mycket mera framträdande roll än det lägsta ”tidigare” priset som produkten sålts för de senaste 30 dagarna.

Vanligt misstag som begås: Produktens tidigare pris framgår exempelvis inte alls av prismarknadsföringen på landningssidan - innan produktsidan - utan där framgår det aktuella priset, ordinarie pris samt hur mycket konsumenten sparar på kampanjpriset jämfört med produktens ordinarie pris. Även på produktsidan presenteras ordinarie pris före produktens tidigare pris. Bedömningen kan bli att marknadsföringen av ordinarie pris sammantaget presenteras på ett mer framträdande sätt och därmed riskerar att ta konsumentens uppmärksamhet från angivelsen om tidigare pris.

Vad gäller vid gradvisa prissänkningar?

Om man har en reaperiod där rean är uppdelad i gradvisa prissänkningar, inleds med en prissänkning på 30 procent, sedan 50 procent och slutligen 70 procent, så finns det ett undantag; det tidigare lägsta priset som måste anges är det tidigare lägsta priset som var före den första prissänkningen på 30 procent som exemplet ovan visar.

Finns det några andra undantag?

Kampanjer och prissänkningar som mängd- och multierbjudanden, till exempel ”Köp 2 betala för 1”, ”Handla för 500 kr, få 20% rabatt” undantas från skyldigheten att ange tidigare lägsta pris.

Personligt anpassade kundklubbserbjudanden omfattas inte av skyldigheten. Däremot gäller det alltid om erbjudandet riktar sig till allmänheten, till exempel: ”20% på hela sortimentet för dig som är eller blir medlem”.

Slutligen så ska man tänka på att bedömningen av vad som anses utgöra kommunikation om att priset har sänkts, görs utifrån hur konsumenten uppfattar prisinformationen. Uttryck i kombination med färgsättning, bilder eller dylikt kan därför sammantaget anses signalera en prissänkning och därigenom utgöra ett angivande av att priset har sänkts.

Medlemmar i Svensk Handel har tillgång till ytterligare råd och vägledning gällande prisinformationslagen här.

Prisinformationslagen går hand i hand med marknadsföringslagen

Utöver prisinformationslagen finns paragrafer i marknadsföringslagen att ta hänsyn till när det handlar om prissänkningar och realisation. Vi har lyft ut två viktiga punkter att ta i beaktning:

  • Om prissänkningen dessutom marknadsförs som en rea så gäller reglerna om rea i 17 § MFL.

  • Om en outlet fungerar som en form av utförsäljning omfattas den prissänkningen av 7a § PIL men då tillsammans med reglerna om utförsäljning i 16 § MFL.

En näringsidkare får endast vid marknadsföring av produkter använda uttrycket "realisation" eller något annat uttryck med motsvarande innebörd om försäljningen avser produkter som ingår i näringsidkarens ordinarie sortiment, om försäljningen sker under en begränsad tid och priserna är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.

jolanda-girzl.jpg

Jolanda Girzl

Näringspolitisk expert

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.