Hoppa till innehåll

Svensk Handel bjöd tillsammans med Skogsindustrierna, Trä- och Möbelföretagen TMF och Svenskt Näringsliv in till ett lunchseminarium i Bryssel för att i diskutera EU-kommissionens lagförslag - Green Claims-direktivet.

green-claims-1-1240x600.png
Paneldiskussion om Green Claims

Direktivet syftar till att skapa harmoniserade regler på EU:s inre marknad och att skydda konsumenter mot greenwashing. Reglerna fastställer gemensamma kriterier för hur företag ska underbygga och kommunicera miljöpåståenden.

Eventet startade med en presentation av lagförslaget från Svensk Handel och Skogsindustrierna, med efterföljande paneldiskussion. Panelen bestod av Eva Funcken från EU-kommissionen, Dimitri Vergne, från Europeiska konsumentorganisationen BEUC, Roberta Dessi från Inter IKEA Group och Sofia Krigsman från Essity. På plats var företrädare från Europaparlamentet, branschorganisationer, medlemsföretag och regionkontor.

Medvetna och hållbara val för konsumenter

Den sammanfattande bilden från seminariet är att konsumenter fortsättningsvis är mycket intresserade av att kunna göra hållbara miljöval och därmed behöver kunna få relevant information. För företagen är det av största vikt att det blir tydligt hur man får lov att göra ett miljöpåstående, exempelvis vad som krävs kopplat till bevisning och verifiering. I dessa avseenden är reglerna oklara och det finns en tydlig risk för olika tolkningar i medlemsstater när direktivet väl ska implementeras.

Att beskriva ett företags hållbarhetsarbete är en nyckelkomponent för framtida konkurrenskraft och för att underlätta medvetna val för konsumenter.

Svensk Handel arbetar för att få en tydlig och proportionerlig lagstiftning på plats. Detta är nödvändigt för att skapa ett regelverk som behåller incitament för våra svenska företag att fortsätta investera i sitt hållbarhetsarbete.
Martina Elfgren
chef för Svensk Handels Brysselkontor

Med otydliga regler och hårda påföljder vid brott mot lagstiftningen finns en risk att företag väljer att inte kommunicera om sitt hållbarhetsarbete, så kallad greenhushing.

Denna risk är något som EU-lagstiftaren behöver ta på allvar om våra europeiska företag ska vara konkurrenskraftiga - både vad gäller den inre marknaden men också i en global kontext.
Martina Elfgren
chef för Svensk Handels Brysselkontor

Både Europaparlamentet och Europeiska rådet kommer arbeta vidare med förslaget under hösten. Det finns ännu ingen fastställd tidslinje för när lagförslaget kan förväntas träda i kraft. Svensk Handel fortsätter att bevaka frågan på EU-nivå.

ann-christiansson.jpg

Ann Christiansson

Näringspolitisk expert

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.