Hoppa till innehåll

E-handelsplattformar har förändrat e-handeln de senaste åren. Moderna affärsmodeller har utmanat de traditionella affärsmetoderna och förändrat konsumenternas sätt att handla online. Men nu måste e-handelsplattformarna rätta sig efter rådande lagar och regelverk.

829c285a342949aeac40f71ee5506572.jpg

E-handelsplattformar öppnar möjligheter för både säljare och kunder. Svensk Handel menar dock att det är viktigt att konkurrensen sker på lika villkor. Det kräver att regelverken ses över. 

Nordiska konsumenter handlar gärna via  plattformar som på ett och samma ställe erbjuder produkter från i stort sett hela världen. Plattformarna underlättar inte bara för konsumenterna, utan också för svenska återförsäljare och varumärken som idag når konsumenterna på ett nytt och betydligt enklare sätt än tidigare. Plattformsekonomin innebär också att konkurrensen ökar eftersom konsumenterna enkelt kan jämföra priser och leveransmetoder.

Öppnar för produkter som inte följer EU:s regelverk

En utmaning med e-handelsplattformar är att det säljs många produkter som inte efterlever de regelverk som EUs medlemsstater har kommit överens om. En handlare inom EU har idag en mängd olika regelverk att förhålla sig till och efterleva, såsom

  • produktsäkerhetslagstiftning

  • kemikalielagstiftning

  • märkning

  • marknadsföringsregler 

  • konsumenträtt.

Lagar och regelverk som värnar om ett högt skydd för konsumenter som e-handlar.

Om konsumenten däremot handlar via en plattform från en säljare som utgår utanför Eu:s gränser är skyddet i princip obefintligt. Det finns idag ingen övergripande aktör som ansvarar för de regelverk som en traditionell handlare har att förhålla sig till i de lägen som en produkt säljs till en konsument via en plattform från en säljare utanför EU.

Konkurrens på lika villkor

Det svenska välståndet bygger på handel med omvärlden. Globalisering och digital transformation förändrar handelns förutsättningar i grunden. Det går inte längre att se handeln i Sverige som en avgränsad arena med särskilda förutsättningar och spelregler.

Handeln utmanas av en ny allt hårdare konkurrenssituation samtidigt som det öppnar stora möjligheter till utveckling av nya lönsamma affärsmodeller och expansion. I den hårdare konkurrensen blir det allt viktigare att den sker på lika villkor och att alla aktörer följer samma spelregler.

Tydliggöra effekterna av den illojala konkurrensen

Detta är en av de saker som står högst på Svensk Handels agenda. I och med utvecklingen får gamla regler nya effekter, till exempel subventioneras fraktkostnaderna från Kina vilket gör att det blir ännu svårare för företag i Europa att konkurrera med de kinesiska lågpriserna. Systemet för kontroll av att varor uppfyller miljö- och produktsäkerhetskrav fungerar inte när konsumenter handlar direkt från tillverkare. Detta leder till att kostnaden för att uppfylla reglerna inte blir desamma för företag beroende på varifrån de säljer.

Utmaningen ligger i hur spelreglerna ska tillämpas av till exempel internationella aktörer som inte etablerat sig i Europa men som europeiska konsumenter handlar av. Eller vilket ansvar för spelreglerna som nya aktörer i form av plattformar ska ha.

E-handelsplattformar bör ha samma legala utgångspunkter

Svensk Handel menar på att detta inte endast leder till en snedvriden konkurrens utan kan dessutom innebära risker för konsumenterna. Idag kan plattformar konkurrera om kunderna på samma premisser som alla aktiva aktörer på marknaden, de kan erbjuda enkla betallösningar, konkurrera med pris och nå ut med marknadsföring, erbjuda förmånliga leveranser med mera. Därför bör de också tillskrivas samma ansvar som övriga, på samma grunder.

Frågan diskuteras nu på EU-nivå och Europeiska kommissionen förväntas i slutet av 2020 att presentera ett lagförslag som tydliggör ansvaret för e-handelsplattformar.Svensk Handel arbetar med att diskutera frågan med beslutsfattare såväl i Bryssel som i Stockholm.

Svensk Handel har under sommaren 2020 deltagit som särskilt inbjuden part i kommissionens workshop och diskuterat ansvarsfrågan för e-handelsplattformar.

Positionspapper och rapporter

Svensk Handel har tagit fram flera positionspapper och rapporter och har även samarbetat med i våra systerorganisationer i Norden. Du hittar dessa rapporter och positionspapper samt vårt konsultationssvar till kommissionen nedan.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.