Hoppa till innehåll

Regeringen måste samla branschens aktörer i frågan om textilavfall

Att regeringen väljer att föregå EU-kommissionen i frågan om cirkulär hantering av textil och textilavfall är taktlöst. Agerandet riskerar att leda till administrativa mardrömmar som kan bli extremt kostsamma. Vårt budskap till regeringen är tydligt: Gör om, gör rätt!

shopping-second-hand.jpg
Textil som finns på marknaden ska finnas där så länge som möjligt

Debattartikel införd i Aktuell Hållbarhet 25 september 2023

Den svenska regeringen har kommit med ett lagförslag om hur Sverige ska anpassa sig till kraven i EU:s avfallsdirektiv som kräver separat utsortering av textilavfall från 1 januari 2025. I korthet innebär det att kommunerna fortsatt ska ha ansvar för textilinsamlingen. Förslaget är lagt vid ett mycket illa valt tillfälle. Detta eftersom EU-kommissionen just tagit initiativ till att skapa en EU-harmoniserad lagstiftning kring textilavfall.

Vi ställer oss frågande till varför regeringen på egen hand förekommer detta med ett förslag på en nationell lösning som till mångt och mycket inte kommer att förändra – och framför allt inte förbättra – någonting alls.
Magnus Nikkarinen
näringspolitisk expert på Svensk Handel

Vi ställer oss frågande till varför regeringen på egen hand förekommer detta med ett förslag på en nationell lösning som till mångt och mycket inte kommer att förändra – och framför allt inte förbättra – någonting alls. Risken är snarare stor att enskilda och lokala initiativ kommer att tas i kommuner runt om i Sverige, som sedan inom bara något år ändå måste anpassas till en nationell EU-anpassad lösning med producentansvar. Detta kan leda till ökade kostnader och en tung administrativ börda runt om i landet – något som fortfarande kan undvikas.

Detta handlar om en bransch som aktivt vill bidra till en hållbar omställning. Konsensus råder kring att det är av yttersta vikt att lösningar kommer på plats för att enklare tillgängliggöra material byggd på återvunnen textil och flera etablerade aktörer inom handeln har ambitiösa mål om att hela produktsortimentet ska bestå av återvunnet eller förnybart material redan till år 2030.

Den viktigaste enskilda frågan är hur det ska kunna säkerställas att det endast är textil där det inte finns någon avsättning för återanvändning som samlas in. Att den textil som finns på marknaden ska finnas där så länge som möjligt och avsättas där den har mest värde är självklart.

Det finns stora möjligheter att utveckla textilsektorn till en konkurrenskraftig näringslivsgren för Sverige igen, som kan drivas av visionerna att bidra till en cirkulär textilkedja. Ett väl fungerande insamlings- sorterings- och bearbetningssystem för textilavfall är en nyckelfaktor för att lyckas.

Svensk Handel och textilföretagen är beredda att aktivt bidra och uppmuntrar därför regeringen att inleda ett fördjupat samarbete med närmast berörda aktörer.
Magnus Nikkarinen
näringspolitisk expert på Svensk Handel

Svensk Handel och textilföretagen är beredda att aktivt bidra och uppmuntrar därför regeringen att inleda ett fördjupat samarbete med närmast berörda aktörer.

Svensk Handel stöder regeringens slutsats att den eventuella utformningen av ett producentansvar för textil behöver analyseras ytterligare, men vi vill betona att mycket fakta redan finns och en utredning därför kan skyndas på och måste ske i nära samarbete med närmast berörda aktörer. En dialog finns redan mellan avfallsaktörerna och näringslivet och denna kan med fördel utvecklas till en bredare samarbetsgrupp bestående av relevanta intressenter från såväl privat, offentlig som idéburen sektor.

Vi finns här. Låt oss sitta ner och gemensamt hitta den bästa lösningen för en hållbar hantering av textil i hela värdekedjan, som både är konkurrenskraftig och hållbar. För att uppnå detta krävs dock mer visionära och möjlighetsskapande politiska beslut snarast.

 

presskontakt-3.jpg

Presskontakt

Är du journalist och vill komma i kontakt med Svensk Handel? Kontakta vår pressjour

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
Kosmetika, tomma forpackningar.jpeg

Låt inte producenter ducka ansvar för återvinning, Naturvårdsverket

DebattartikelNaturvårdsverket måste ha de resurser som behövs för att alla producenter ska ta ansvar för insamling och återvinning av sina förpackningar.
riksdagslogo-16x9.png

Stoppa utnyttjandet av person­uppgifter

DebattartikelSöktjänster på nätet har blivit nyckel­verktyg för kriminella. Regeringen måste stoppa detta utnyttjande av lagstiftningen.
second-hand-klader.jpg

Sänk momsen på second hand, regeringen

DebattartikelGenom att sänka momsen på second hand-produkter skapas incitament för att utvidga och utveckla second handförsäljningen.
leveranskedja.jpg

Miljözon slår mot företagen i city

DebattartikelSvensk Handel ifrågasätter det snabba införandet av miljözon 3 i centrala Stockholm, utan rimlig tid för förberedelse och omställning.
anders-svensson-sofia-larsen-1709747340.png

Handeln är redo att ta ledartröjan i den gröna omställningen

DebattartikelHandelsföretagen har både kraft och vilja att ta ledarskapet i den gröna omställningen.
umea-fontan.png

Handeln är en viktig aktör i den gröna omställningen

DebattartikelMed ett brett och attraktivt utbud av handel ökar platsens attraktionskraft.
falun-gata.png

”Omöjligt samtidigt som konsumtionen minskar”

DebattartikelMånga butiker i Dalarna, som redan idag har utmaningar till följd av det ekonomiska läget, riskerar nu att behöva stänga sina verksamheter.
gagata.jpg

Inflationshyror hotar jobb inom handel och besöksnäring

DebattartikelFöretag och jobb står på spel inom våra branscher och vi ser redan hur konkurserna ökar till följd av en dysfunktionell lokalhyresmarknad.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.