Hoppa till innehåll

Söktjänster på nätet har blivit nyckel­verktyg för kriminella i kartläggningen av potentiella offer. Regeringen måste stoppa detta utnyttjande av lagstiftningen, skriver Svensk Handel med flera organisationer.

riksdagslogo-16x9.png

Debattartikel införd i Svenska Dagbladet 13/5 2024:

Den organiserade brottsligheten i Sverige är system­hotande och utgör ett hot mot vår demokrati och mot människors trygghet och säkerhet. Den finansieras i hög grad genom bedrägerier, stölder och tillgrepps­brott, vilka enligt Brotts­förebyggande rådet stod för 41 procent av alla brott förra året. Antalet bedrägerier växer snabbt, framför allt bedrägerier genom så kallad social manipulation, där bedragaren övertygar offret att självt utföra en överföring av pengar. Enligt polisen ökade antalet anmälda bedrägerier och brottsvinster från bedrägerier under förra året med 22 procent.

Vid bedrägerier använder sig de kriminella enligt polisen i stor utsträckning av person­uppgifter som olika söktjänster tillgängliggör på sina webbplatser, vilket möjliggörs av att de har beviljats ett frivilligt utgivnings­bevis som ger grundlags­skydd till webbplatsen enligt yttrande­frihets­grundlagen. På så vis kan de fritt publicera person­uppgifter utan personers tillåtelse, och dessutom ta betalt för det. Det står också fritt för vem som helst, även kriminella, att ansöka om frivilligt utgivnings­bevis och starta en söktjänst.

Den svenska lagstiftningen är inte förenlig med bestämmelserna i EU:s dataskydds­förordning (GDPR). Med ett frivilligt utgivnings­bevis ges möjlighet att publicera uppgifter som annars inte skulle vara tillåtna att publicera enligt GDPR. Det beror på att lagstiftaren anser att all information ska vara offentlig och att detta väger tyngre än en medborgares rättighet till privatliv och skydd mot kriminalitet. Så ser det inte ut i andra jämförbara länder. Ett ytterligare problem är att man som användare av dessa söktjänster kan vara anonym samt att man som privatperson – till skillnad mot när någon tar en kredit­upplysning – inte får någon notifiering om att någon inhämtat ens person­uppgifter.

Dessa förhållanden ger kriminella fritt spelrum att på ett enkelt och systematiskt sätt kartlägga potentiella offer baserat på söktjänsternas sammanställda information om ålder, civilstånd, inkomst, hur man bor, telefonnummer och vilken bil man äger. Därefter kan de använda informationen för att göra massutskick av bedrägliga SMS eller ringa potentiella offer som luras att lämna ut bankkoder eller logga in med bank-ID. Genom den snabba utvecklingen av AI ökar också risken markant för ännu mer effektiva och sofistikerade bedrägeri­attacker. Informationen som söktjänsterna tillhandahåller kan också användas vid våldsbrott såsom sprängningar och skjutningar.

Den svenska offentlighets­principen är unik och värdefull och bör värnas. Samhället står dock i ständig förändring och vår värld ser helt annorlunda ut nu än den gjorde när offentlighets­principen tillkom år 1766. Mycket har också hänt sedan yttrande­frihets­grundlagen anpassades till internet 2003, vilket gjorde söktjänster tillåtna. Givet samhällets och teknologins snabba utveckling måste även våra principer och lagstiftning löpande anpassas för att vara ändamåls­enliga.

Regeringen gav i oktober 2023 en särskild utredare i uppdrag att se över grundlags­skyddet för söktjänster som offentliggör person­uppgifter. Vi välkomnar detta och ser en grundlags­ändring som helt nödvändig. Uppdraget ska dock inte redovisas förrän i november 2024 och även om utredningen förordar en grundlags­ändring tar den i sin tur mellan 3–5 år att genomföra. Under tiden kommer person­uppgifter från olika söktjänster fortsatt att användas av den organiserade brottsligheten.

Vi beklagar denna tidsutdräkt och uppmanar därför regeringen att, utöver eventuella ändringar i grundlagen som utreds, agera snabbt och uppdatera dataskydds­lagen alternativt offentlighets- och sekretess­lagen för att begränsa kriminellas tillgång till person­uppgifter i syfte att begå brott mot enskilda. Vi vill att regeringen skyndsamt lagfäster medborgarnas rätt att inte få sina person­uppgifter publicerade via privata söktjänster utan att själv kunna kontrollera vilka person­uppgifter som finns tillgängliga, samt att begränsa och reglera söktjänsternas möjlighet att ladda ner hela svenska folkets data.

Samtidigt är det givetvis viktigt att myndigheter och andra aktörer som arbetar med att bekämpa organiserad brottslighet även fortsatt har tillgång till person­uppgifter, samt att arbets­givare kan göra nödvändiga säkerhets­kontroller. Detta är något regeringen bör ta i beaktande när lagstiftningen ses över.

I kampen mot den organiserade brottsligheten har alla aktörer i samhället – politiker, myndigheter, polisen, banker och andra privata företag – ett ansvar och en viktig roll att spela. Nu måste hela civilsamhället kraftsamla för att stärka samhällets motstånds­kraft. Vi måste jobba på alla fronter samtidigt och lagstiftningen måste snabbt anpassas efter den samhälls- och brotts­utvecklingen vi ser.

Grundlagen ska vara ett skydd för oss alla och inte ett verktyg för kriminella. Så länge kriminella enkelt kan identifiera och kartlägga potentiella offer via söktjänster kommer vi inte kunna råda bot på den organiserade brottsligheten och den bedrägerivåg som följer i dess spår.

Hans Lindberg
vd, Svenska Bankföreningen
Åsa Lindestam
ordförande, Pensionärernas Riksförbund
Eva Eriksson
förbundsordförande, SPF Seniorerna
Helena Thybell
förbundsdirektör, Villaägarna
Johan Landehag
förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund
Sofia Larsen
vd, Svensk Handel
Benjamin Dousa
vd, Företagarna

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
Kosmetika, tomma forpackningar.jpeg

Låt inte producenter ducka ansvar för återvinning, Naturvårdsverket

DebattartikelNaturvårdsverket måste ha de resurser som behövs för att alla producenter ska ta ansvar för insamling och återvinning av sina förpackningar.
riksdagslogo-16x9.png

Stoppa utnyttjandet av person­uppgifter

DebattartikelSöktjänster på nätet har blivit nyckel­verktyg för kriminella. Regeringen måste stoppa detta utnyttjande av lagstiftningen.
second-hand-klader.jpg

Sänk momsen på second hand, regeringen

DebattartikelGenom att sänka momsen på second hand-produkter skapas incitament för att utvidga och utveckla second handförsäljningen.
leveranskedja.jpg

Miljözon slår mot företagen i city

DebattartikelSvensk Handel ifrågasätter det snabba införandet av miljözon 3 i centrala Stockholm, utan rimlig tid för förberedelse och omställning.
anders-svensson-sofia-larsen-1709747340.png

Handeln är redo att ta ledartröjan i den gröna omställningen

DebattartikelHandelsföretagen har både kraft och vilja att ta ledarskapet i den gröna omställningen.
umea-fontan.png

Handeln är en viktig aktör i den gröna omställningen

DebattartikelMed ett brett och attraktivt utbud av handel ökar platsens attraktionskraft.
falun-gata.png

”Omöjligt samtidigt som konsumtionen minskar”

DebattartikelMånga butiker i Dalarna, som redan idag har utmaningar till följd av det ekonomiska läget, riskerar nu att behöva stänga sina verksamheter.
gagata.jpg

Inflationshyror hotar jobb inom handel och besöksnäring

DebattartikelFöretag och jobb står på spel inom våra branscher och vi ser redan hur konkurserna ökar till följd av en dysfunktionell lokalhyresmarknad.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.