Hoppa till innehåll

Remissvar av promemorian "Förslag om sänkt skatt på plastbärkassar inför budgetpropositionen 2024".

remisser-900.jpg

Er referens: Fi2023/01508

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Svensk Handel tackar för möjligheten till att lämna synpunkter till Finansdepartementet (Fi2023/01508) på förslaget om att göra förändringar i lagen om skatt på plastbärkassar. Nedan följer en sammanfattning, samt mer detaljerade kommentarer på remissen.

Sammanfattning

  • Svensk Handel välkomnar regeringens beslut att se över punktskatten på plastbärkassar i syfte att minska skatteuttaget.

  • Svensk Handel anser dock att skatten bör slopas från den 1 januari 2024 och inte som förslaget nu är att minska den. Huvudanledningen bekräftar regeringen själv i remissen, d.v.s. att den sammanlagda resursförbrukningen ökat och det kan således inte hävdas att detta är en miljöskatt.

  • Antalet vanliga plastbärkassar har minskat kraftigt de senaste åren och dessa beteendeförändringar kommer med största sannolikhet att bestå. Med bibehållna och förnyade informationsinsatser kan det säkerställas att Sverige ändå håller sig under EU:s krav om 40 kassar per person och år.

  • Om punktskatten på plastbärkassar ändå kvarstår uppmanas regeringen att göra en differentiering mellan fossilbaserade kassar och kassar gjorda på återvunnet och/eller förnybart material.

  • Vad gäller mycket tunna plastbärkassar bör skatten ändå avskaffas då det kravet dels inte ingår i lagstiftningskraven och att de dels innebär administrativa kostnaderna som är oförsvarbara då kostnaderna kommer att överstiga skattens nivå på 0,05 SEK per kasse.

  • Svensk Handel förordar, förutom fortsatta informationsinsatser till konsumenterna, att ett omtag görs så att eventuella ekonomiska styrmedel som punktskatter fokuserar på en bredd ansats på fossilbaserad plast.

  • Det är viktigt att en översyn av alla punktskatter görs och en gedigen analys av hur de påverkar både svensk konkurrenskraft och de miljömål som vill uppnås.

I övrigt ansluter Svensk Handel till det remissvar som Svenskt Näringsliv lämnat.

SVENSK HANDEL
Henrik Ekelund, tf enhetschef Näringspolitik
Magnus Nikkarinen, hållbarhetsansvarig

henrik-ekelund.jpg

Henrik Ekelund

Enhetschef Näringspolitik

magnus-nikkarinen.jpg

Magnus Nikkarinen

Näringspolitisk expert

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
remisser-900.png

Remiss avseende Livsmedelsberedskap för en ny tid

RemissvarSvensk Handel har tagit del av betänkandet SOU 2024:8 om Livsmedelsberedskap för en ny tid, och har lämnat ett remissvar.
remisser-900.png

Angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen

RemissvarRemissvar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037.
remisser-900.jpg

Remissvar om Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar om Införande av Miljözon klass 3

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar gällande Bekämpande av sena betalningar av handelstransaktioner

RemissvarEuropeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Er ref: Ju2023/02232
remisser-900.jpg

Remissyttrande angående utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader

RemissvarEr referens/dnr: S2023/02799
remisser-900.jpg

Remissvar angående förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

RemissvarEU-kommissionen föreslår nya åtgärder för att effektivisera alternativ tvistlösning (ADR) på den digitala marknaden.
remisser-900.jpg

Remissvar angående EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

RemissvarRemissyttrande gällande EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.