Hoppa till innehåll

Remissyttrande angående utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader

Er referens/dnr: S2023/02799

remisser-900.jpg

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag med cirka 300 000 medarbetare, får med anledning av promemorian Utfasning av ersättningar för höga sjuklönekostnader anföra följande:

Svensk Handel har tagit del av Socialdepartements promemoria Utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader.

Som uppmärksammas i promemorian är handeln:

  • en stor bransch med många mindre arbetsgivare,

  • en av de tre branscher som bär allra högst sjuklönekostnader,

  • en av de två branscher där allra flest arbetsgivare kommer i fråga för ersättning för höga sjuklönekostnader och

  • en av de tre branscher som uppbär det sammantaget högsta ersättningsbeloppet.

Ett avskaffande av ersättningen för höga sjuklönekostnader skulle därmed i särskilt hög utsträckning drabba handeln som helhet och ett mycket stort antal små handelsföretag i synnerhet.

Svensk Handel har även tagit del av Svenskt Näringslivs remissvar som utförligt beskriver problematiken med det remitterade förslaget.

Svensk Handel avstyrker förslaget att avskaffa ersättningen för höga sjuklönekostnader och föreslagna följdändringar i andra författningar, och ansluter oss till det av Svenskt Näringsliv inlämnade remissvaret i sin helhet.

ola-axelsson.jpg

Ola Axelsson

Förhandlingschef

johan-sommar-23.jpg

Johan Sommar

Arbetsrättsexpert/förhandlare

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
remisser-900.jpg

Remissvar om Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar om Införande av Miljözon klass 3

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar gällande Bekämpande av sena betalningar av handelstransaktioner

RemissvarEuropeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Er ref: Ju2023/02232
remisser-900.jpg

Remissyttrande angående utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader

RemissvarEr referens/dnr: S2023/02799
remisser-900.jpg

Remissvar angående förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

RemissvarEU-kommissionen föreslår nya åtgärder för att effektivisera alternativ tvistlösning (ADR) på den digitala marknaden.
remisser-900.jpg

Remissvar angående EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

RemissvarRemissyttrande gällande EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet
remisser-900.jpg

Remissvar angående engångsprodukter och nedskräpningsavgifter

RemissvarRemiss av Naturvårdsverkets hemställan om ändring i förordningen om engångsprodukter och förordning om nedskräpningsavgifter
remisser-900.jpg

Remissvar angående en inre marknad för digitala tjänster

RemissvarRemissyttrande angående En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.